University of Oulu

Delivery capability in rapid productisation

Saved in:
Author: Hänninen, Kai1; Kinnunen, Tuomo; Muhos, Matti;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789514299582
Language: English
Published: 2012
Publish Date: 2012-10-02
Description:

Abstract

Rapid productisation introduces a strategic approach to company management, which will help companies focus their productisation efforts in order to increase their return on development and become more competitive. Rapid productization is a mode of operation which creates a field for faster response for a customer demand than with “a standard” productization is able to achieve. On the other hand rapid productisation process creates disruption into an organisation. Rapid productisation as a framework is a way to fix the portfolio shortage whatever the reason behind for it is. Use of rapid productisation framework is not needed if predefined offering (a portfolio) match in sales situation to the customer’s demand.

During a business case analysis phase a company need to decide whether there is possibilities to response or not to the customer’s demand and make a rapid offer for a new product or service. Business case analysis is a key stage and it is not fast if the rapid productisation process requires a data collecting far too detail level. One way to speed up the analysis is 1) limiting a number of used interfaces’ 2) do less unnecessary paper work and 3) throw away routine meetings. This will boost the rapid productisation start up and streamline running of whole process.

Rapid productisation is an exception and it a company need to differ from an approach they normally use. If rapid productisation process will be handled like a basic productisation process there are no possibilities to get any improvements like faster throughput. One important target of rapid productisation process is to use less or minimal engineering work (manpower) and have predictable delivery than most of productisation cases in general. That advantage will be losing if the process itself is not steamed compare to basic productisation process.

Main point in rapid productisation is to ensure that all necessary sales and R&D interfaces will get the information. In other words make sure that only absolutely needed organisations units and roles will be involved and those got information of new productised product. In minimum decision to start a rapid productisation should be able to make within minimum participant from sales, R&D and company’s management team.

A goal of rapid productisation process is to define whether a business exists and at the same time delivery capability can be achieved in able to make rapid offering. As a result of this study, fast track frame was formed. This study provides guidance for the managers considering rapid productisation as an option to serve customers better and improve agility within organisations. Rapid productisation seeks to add value to a company in sales negotiation.

see all

Tiivistelmä

Tämän Nopea tuotteistaminen on yrityksen johdolle strategisen työkalun, jonka avulla yrityksellä on mahdollisuus reagoida nopeasti myyntitilanteessa esiin tuleviin uusiin asiakasvaatimuksiin. Nopea tuotteistaminen auttaa keskittämään tekemistä oikeisiin asioihin ja näin ollen savuttamaan paremman tuottavuuden. Toimintamallina nopea tuotteistaminen antaa mahdollisuuden vastata nopeammin asiakkaan vaatimuksiin, kuin mitä olisi mahdollista perinteisen tuotteistamisen avulla. Toisaalta nopea tuotteistaminen saa aikaan häiriötilan yrityksen toiminnassa. Nopea tuotteistaminen mahdollistaa portfolion puutteiden nopean korjaamisen myyntitilanteen aikana. Mikäli myyntitilanteessa tuote- tai palvelutarjonta vastaa asiakaan toiveita on selvää, ettei nopeaa tuotteistamista tarvitse käynnistää.

Lähtökohtaisesti asiakkaan vaatimus pitäisi olla toteutettavissa kannattavasti. Nopean tuotteistamisen kohdalla myös muut perusteet voivat tulla kysymykseen. Kannattavuuslaskennan onnistuminen nopealla aikataululla on koko hankeen tärkeimpiä vaiheita. Nopeus ei toteudu, jos tietoa joudutaan keräämään liian perusteellisesti. Kannattavuusanalyysiä voidaan nopeuttaa, jos 1) rajoitetaan hankkeeseen osallistuvien lukumäärää, 2) vältetään ”turhaa” paperien kierrätystä ja 3) poiketaan totutuista rutiini prosesseista. Näin menetellen nopea tuotteistus saa nopean alun ja se vauhdittaa koko prosessin etenemistä. On tärkeää muistaa, että nopean tuotteistamisen prosessi on poikkeus tila ja sen käyttäminen vaatii kykyä hylätä tutut käytännöt. Tutkimuksessa on selvinnyt, ettei nopea tuotteistaminen ole mahdollista turvautumalla pelkästään perinteisiin tuotteistamisen menetelmiin. Nopean tuotteistamisen tavoitteena on käyttää mahdollisimman vähän perinteistä insinöörityötä ja ennustaa tarkasti toimitusaika mikä ei ole itsestään selvää perinteisiä tuotteistamistapoja käytettäessä. Nämä edut menetetään myös nopeassa tuotteistamisessa, jos käytössä on vain perinteiset hyväksi havaitut menetelmät.

Erityisen tärkeää nopeassa tuotteistamisessa on varmistaa, että myynti ja tuotekehitysorganisaatiot saava käyttöön kaiken tarvittavan tiedon. Nopean päätöksenteon edellytys on rajata hankkeeseen osallistuvien lukumäärää. Tämä tarkoittaa, että hankkeeseen osallistuu pieni joukko myynnistä, tuotekehityksestä ja yrityksen johdosta.

Nopean tuotteistamisen tavoitteena on selvittää hankkeen liiketaloudellisuus ja se, että tuotte tai palvelu on mahdollista toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaan halutussa aikataulussa ennen lopullisen tarjouksen tekoa. Tässä tutkimuksessa on kehitetty nopean tuotteistamisen toimintamalli. Yritykselle tämä tarjoaa mahdollisuuden lisäarvon luomiseen myyntineuvottelujen aikana ja samalla kehittää organisaation toimintaa.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston työpapereita
ISSN: 1459-2401
ISSN-L: 1459-2401
ISBN: 978-951-42-9958-2
Issue: 3
Subjects:
PLM
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.