University of Oulu

Integroivan projektitoimituksen hankintamalli

Saved in:
Author: Aapaoja, Aki1; Suvanto, Maila; Haapasalo, Harri
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526200705
Language: Finnish
Published: 2012
Publish Date: 2012-12-21
Description:

Abstract

Integrative project delivery methods and approaches have been widely offered as a solution to increase value creation not only to the customer but for the other project stakeholders as well. In addition, it has been noted that by creating integrated project teams it has had a positive impact on the projects outcomes. In recent years, there has been a growing interest in applying relational multi-party contracting to construction projects in Finland. Especially firms in the industrial wood construction sector have expressed their interest strongly.

However, relational multi-party contracting has mainly been used in big projects where the budgets have often been tens, even hundreds, of millions of dollars while the budgets in typical industrial wood construction projects are only a couple of millions. Due to that it has been noticed the procedures of forming relational multi-party contracts are mostly too cumbersome, time- and resource-consuming processes if it is wanted to apply in small-scale projects. In addition, there is lack of administrative and concrete frameworks for managing, organizing and integrating stakeholders in small projects.

This paper introduces a structured procurement model that is designed to integrate stakeholders into a harmonious solid team to facilitate optimal value creation and project outcome by identifying and consolidating different roles, responsibilities and objectives of stakeholders. The framework involves all stakeholders of the project, especially the major ones, such as customers, consultants, public authority designers and contractors.

see all

Tiivistelmä

Integroitu projektitoimitus (IPD) on hankkeiden toteutustapa, jossa riskit jaetaan hankkeen osapuolten välillä, ja heitä kannustetaan toimimaan yhdenmukaisena, integroituna ryhmänä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. IPD:n eri osapuolille tarjoamat hyödyt perustuvat hyvin pitkälle siihen, että koko projektin elinkaaren eri vaiheet ja niiden sisältämät sidosryhmät ja heidän osaamisensa saadaan mukaan heti projektin alusta alkaen. Tällä voidaan taata parempi lopputulos, koska tilaajan tarpeita, vaatimuksia ja rajoitteita voidaan peilata eri toteutusratkaisuihin sekä niiden asettamiin rajoituksiin.

IPD on alun perin kehitetty suurin ja kompleksisiin infra- ja uudisrakentamisen projekteihin, ja sen soveltamisesta pienempiin ja tavanomaisempiin projekteihin ei ole juurikaan kokemusta, minkä takia ei ole myöskään kehittynyt yhteisiä käytäntöjä. Kuitenkin integroiduilla projektitoimituksilla on kysyntää uusilla liiketoiminta-alueilla, jotka eivät perinteisillä toimintatavoilla toimittaessa olisi kilpailukykyisiä hallitseviin ratkaisuihin ja toimitustapoihin nähden. Lisäksi integroitua projektitoimitusta hyödyntämällä, saadaan kerättyä eri osapuolten ja sidosryhmien tärkeimmät vaatimukset toteutusta koskien ja näin ollen voidaan optimoida suunnittelua ja koko kokonaisuutta.

Kokemukset IPD:n soveltamisesta monimutkaisiin rakennusteollisuuden projekteihin ovat tähän mennessä olleet erittäin rohkaisevia ja vaikuttavia. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut se, että IPD:n toimintamallia ja -tapoja ei vielä täysin ymmärretä, eikä niitä aina osata soveltaa suurten ja monimutkaisten hankkeiden ulkopuolella. Esimerkiksi teollisesta puurakentamisesta puuttuu laaja, kilpailukykyisten teollisten ratkaisujen tarjonta ammattirakentamiseen, erityisesti kerrostalorakentamiseen. Teollisella puurakentamisella on paljon mahdollisuuksia Suomessa, mutta menestyminen vaatii myös sopivien projektitoimitus- ja liiketoimintamallien luomista. Tässä raportissa on esitelty integroidun projektitoimituksen hankintamalli, joka on ohjaa tilaajaa integroidun projektitoimituksen hankintaan ja luomiseen paremman suunnittelun ja toteutuksen saavuttamiseksi.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja
ISSN: 1459-2428
ISSN-L: 1459-2428
ISBN: 978-952-62-0070-5
ISBN Print: 978-952-62-0069-9
Issue: 12
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.