University of Oulu

Endometrial thermal ablation : a choice for treatment of heavy menstrual bleeding

Saved in:
Author: Ahonkallio, Sari1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology
3Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526201436
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2013
Publish Date: 2013-05-28
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 4 of Oulu University Hospital, on 7 June 2013, at 12 noon
Tutor: Docent Markku Santala
Professor Hannu Martikainen
Reviewer: Doctor Jyrki Jalkanen
Docent Maritta Hippeläinen
Description:

Abstract

Heavy menstrual bleeding causes significant health and social problems for up to 30% of women at some point of their lives. Medical treatment is not always sufficient or tolerated by women. Hysterectomy is a definitive solution, but it is a major operation associated with long disability and potential severe complications. Endometrial ablation techniques have been developed to avoid the risks related to hysterectomy. Further evolution of these techniques also offers a possibility of a quick and simple outpatient procedure.

This study evaluated the long-term effects of endometrial ablation on heavy menstrual bleeding and later endometrial diagnostics. Another aim was to compare the costs when the procedure was performed in different settings. Finally, the effect of hyaluronic acid gel on intrauterine adhesion formation was assessed.

Endometrial ablation had a good long-term effect on heavy menstrual bleeding in a retrospective study of 172 women, and up to 84% avoided hysterectomy during the follow-up time mean of 5 years. Seventy-six per cent of the patients were satisfied with the procedure.

Due to the formation of intrauterine adhesions, prior endometrial ablation compromised later diagnostics of endometrium, and outpatient endometrial sampling failed in 23% of 57 women who had undergone endometrial ablation a mean of 6 years earlier, but that did not seem to have clinical importance. In a prospective, randomized and double-blind pilot study of 36 patients, hyaluronic acid gel did not prevent the formation of intrauterine adhesions.

In a cost-minimisation analysis based on real resource use, performing endometrial ablation as an outpatient procedure under local anaesthetic instead of a day case procedure performed in the operating theatre under general anaesthetic reduced the costs significantly, from 1,865 to 1,065 euros.

In conclusion, the results of this study suggest that endometrial ablation is a good alternative for the treatment of heavy menstrual bleeding, and remarkable cost savings can be achieved by taking the procedure out of the operating theatre. The formation of intrauterine adhesions is common and cannot be prevented with hyaluronic acid gel.

see all

Tiivistelmä

Runsaat kuukautiset aiheuttavat merkittävää terveydellistä ja sosiaalista haittaa jopa kolmasosalle naisista jossain elämänvaiheessa. Lääkehoito ei aina ole riittävä, eivätkä kaikki naiset voi tai halua käyttää sitä. Kohdunpoisto on lopullinen ratkaisu, mutta se on iso leikkaus, johon liittyy pitkä työkyvyttömyys ja vakavien komplikaatioiden riski. Näiden riskien välttämiseksi on kehitetty kohdun limakalvon tuhoavia tekniikoita, joista nykyisin eniten käytetty on limakalvon tuhoaminen lämpöhoidon avulla. Nykytekniikoilla toimenpide voidaan myös tehdä helposti ja nopeasti polikliinisesti.

Tässä tutkimuksessa arvioitiin kohdun limakalvon lämpöhoidon pitkäaikaisvaikutuksia runsaiden kuukautisten hoidossa ja sen vaikutusta myöhemmin tapahtuvaan kohdun limakalvon diagnostiikkaan. Niin ikään verrattiin päiväkirurgisen ja polikliinisen toimenpiteen kustannuksia. Lopuksi tutkittiin pystytäänkö hyaluronihappogeelin avulla estämään kohdunsisäisten kiinnikkeiden muodostumista.

Lämpöhoidolla oli hyvä pitkäaikaisvaikutus runsaisiin kuukautisiin 172 naista käsittäneessä retrospektiivisessä tutkimuksessa, ja kohdunpoistolta välttyi keskimäärin 5 vuoden seuranta-aikana 84 % naisista. 76 % naisista oli tyytyväisiä hoitoon.

Lämpöhoidon aiheuttamat kohdunsisäiset kiinnikkeet vaikeuttivat myöhempää kohdun limakalvon diagnostiikkaa. Polikliininen imunäytteen otto ei onnistunut 23 %:lla 57 potilaasta, joille oli tehty lämpöhoito keskimäärin 6 vuotta aikaisemmin. Tällä ei kuitenkaan näyttänyt olevan juurikaan kliinistä merkitystä. 36 potilasta käsittäneessä, prospektiivisessa, satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa hyaluronihappogeelin avulla ei pystytty estämään kohdunsisäisten kiinnikkeiden muodostumista.

Todelliseen resurssien käyttöön perustuvassa kustannusten minimointianalyysissa todettiin, että tekemällä lämpöhoito polikliinisesti paikallispuudutuksessa leikkaussalissa nukutuksessa tehtävän toimenpiteen sijasta, kustannukset laskevat 1865 eurosta 1065 euroon.

Tämän tutkimuksen perusteella kohdun limakalvon lämpöhoito tarjoaa hyvän vaihtoehdon runsaiden kuukautisten hoitoon, ja sen kustannuksia voidaan merkittävästi pienentää tekemällä toimenpide polikliinisesti. Kohdunsisäisten kiinnikkeiden muodostuminen on tavallista, eikä sitä pystytä estämään hyaluronihappogeelin avulla.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-0143-6
ISBN Print: 978-952-62-0142-9
Issue: 1205
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.