University of Oulu

Priming capacities of endophytic Methylobacterium sp. on potato (Solanum tuberosum L.)

Saved in:
Author: Ardanov, Pavlo1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Science, Department of Biology
3Finnish Doctoral Program in Plant Science (FDPPS)
4Institute of Molecular Biology and Genetics of National Academy of Science of Ukraine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526201955
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2013
Publish Date: 2013-08-20
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Kuusamonsali (Auditorium YB210), Linnanmaa, on 30 August 2013, at 12 noon
Tutor: Docent Anna Maria Pirttilä
Professor Hely Häggman
Doctor Natalia Kozyrovska
Reviewer: Professor Rauni Strömmer
Doctor Leo Van Overbeek
Opponent: Docent Minna Pirhonen
Description:

Abstract

The plant can be considered a superorganism that consists of the plant per se and numerous populations of pro- and eukaryotic microorganisms. The interactions between the plant and endophytic microorganisms colonizing plant internal tissues are typically commensalistic or mutualistic. However, information on the role of endophytes in plant defense is limited because pathways are only partly known and systemic responses are typically not seen. The aim of this thesis was to study the priming capacities of endophytic Methylobacterium sp. IMBG290 on potato (Solanum tuberosum L.).

Priming of plants by non-pathogenic bacteria allows the host to save energy and to reduce time needed for development of defense reaction during a pathogen attack. Priming phenomenon was demonstrated for Methylobacterium sp. IMBG290 as an activation of salicylic acid and jasmonate/ethylene-dependent defense pathways after challenge inoculation with the pathogen. Moderate activation of plant antioxidant system may also contribute to resistance induction by the strain.

The viable but nonculturable state is presumably a survival strategy observed for the majority of bacterial endophytes. Pathogen attack or environmental changes can activate these quiescent forms. Thus Methylobacterium+ sp. IMBG290 became cultivable upon plant inoculation by nonpathogenic bacteria. I observed that the composition of the endophyte community changed in response to Methylobacterium sp. IMBG290 inoculation in shoot tissues and correlated with potato disease resistance and growth promotion. Therefore, the activation of endophytic bacterial populations as a putative mechanism of plant disease resistance was proposed.

Endophytes have a high agricultural potential. Growth- and resistance-promoting capacities of Methylobacterium sp. IMBG290 on potato were highly variable depending on the cultivar, pathogen, inoculum density, and environmental conditions. Context-dependent efficacy requires more attention when designing complex microbial inoculants capable influencing positively plant growth, resistance, and nutritional properties.

see all

Tiivistelmä

Kasvia voidaan pitää superorganismina, joka koostuu kasvista itsestään ja lukuisista pro-ja eukaryottisista mikrobipopulaatioista. Kasvin ja sen sisäosia asuttavien endofyyttisten mikro-organismien väliset vuorovaikutukset ovat yleensä kommensalistisia tai mutualistisia. Endofyyttien rooli kasvin puolustuksessa on kuitenkin huonosti tunnettu, koska reitit tiedetään vain osittain eikä järjestelmällisiä vasteita usein havaita. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia endofyyttisen Methylobacterium sp. IMBG290-kannan kykyä vahvistaa perunan (Solanum tuberosum L.) puolustusta.

Tautia aiheuttamattomat bakteerit kykenevät vahvistamaan kasvien puolustusta, mikä auttaa isäntäkasvia säästämään energiaa ja nopeuttamaan puolustusreaktiota patogeenihyökkäyksen aikana. Methylobacterium sp. IMBG290-kannan vahvistuskyvyn osoitettiin perustuvan salisyylihappo- ja jasmonaatti/etyleeni-riippuvaisten puolustusreittien aktivoimiseen patogeeni-istutuksen jälkeen. Antioksidanttijärjestelmän lievä aktivoituminen voi myös vaikuttaa kannan aiheuttamaan vastustuskyvyn lisääntymiseen.

Suurimmalle osalle bakteeriendofyyteistä ‘elävä mutta viljelemätön’-olotila on luultavasti selviytymisstrategia. Patogeenihyökkäys tai muutokset ympäristössä voivat aktivoida tällaiset hiljaiset olomuodot. Methylobacterium sp. IMBG290-kanta muuttui viljeltävissä olevaan muotoon kun kasviin istutettiin tautia aiheuttamaton bakteeri. Selvitin, että endofyytti-yhteisön koostumus muuttuu vasteena Methylobacterium sp. IMBG290-kannan istuttamiseen kasvin verson solukoissa, korreloiden lisääntyneen perunan vastustuskyvyn ja kasvun kanssa. Siksi endofyyttisten bakteeripopulaatioiden aktivoitumista esitettiin uutena kasvin puolustusmekanismina.

Endofyyteillä on suuret mahdollisuudet maataloudessa. Methylobacterium sp. IMBG290-kannan kasvua ja vastustuskykyä lisäävät ominaisuudet perunalla vaihtelivat lajikkeen, patogeenin, lisätyn bakteeriympin ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Suunniteltaessa monimutkaisia bakteeriymppejä kasvien kasvin, vastustuskyvyn ja ravintosisällön lisäämiseksi, täytyy tällainen tilanteesta riippuva tehokkuus ottaa enemmän huomioon.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-0195-5
ISBN Print: 978-952-62-0194-8
Issue: 613
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.