University of Oulu

MNC making sense of global customer relationships

Saved in:
Author: Pernu, Elina1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526202006
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2013
Publish Date: 2013-09-03
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in Arina-sali (Auditorium TA105), Linnanmaa, on 13 September 2013, at 12 noon
Tutor: Professor Tuija Mainela
Reviewer: Professor Jan-Erik Vahlne
Professor Asta Salmi
Opponent: Professor Jan-Erik Vahlne
Description:

Abstract

The present study develops the knowledge of industrial customer relationships by examining how multinational corporations (MNCs) make sense of global customer relationships. This study also discusses how individuals make sense of global customer relationships inside of MNC networks. Sensemaking is thus viewed as both an individual action and an organizational-level action. In this research, individual sensemaking views are combined into organizational-level understanding to offer a multilevel approach to both relationships and networks.

The empirical study is a qualitative single-case study that focuses on three global customer relationships of an MNC. This research describes the sensemade views of the selected customer relationships and explores how these views are created. The discussed customer relationships are global by nature, they cross national borders, and they involve the episodic and discontinuous project level as well as global customer relationships that are managed at a more continuous organizational level, and these relationships are intertwined over time. The sensemaking of customer relationships is intertwined with relationship development.

This research creates an understanding of sensemaking and operationalizes the concept by showing the different types of sensemaking and exploring how individuals make sense. This research also identifies primary sensemakers whose acting and sensemaking have contributed to developing the MNC view of global customer relationships and connected the multiple different views. This research shows that within a single corporation, multiple different understandings of the customer as well as of the type and status of customer relationship can exist. This research describes how the sensemaking process inside of a network functions and how the MNC sensemade views of the customer relationship are formed from multiple individual views.

In addition, the definition of an MNC is widened in this research, and an MNC is defined as an internal network that is formed around its customer relationships. Customers constitute a key driving force of internal cooperation and create the environment in which individuals strive to make sense of their own network and of the customers with whom they are operating.

see all

Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa keskitytään teollisiin asiakassuhteisiin tutkimalla, miten monikansallinen yritys luo ymmärrystä globaaleista asiakassuhteistaan. Lisäksi työssä keskitytään siihen, miten yrityksen sisäisessä verkostossa työskentelevät yksilöt luovat omaa ymmärrystään globaaleista asiakassuhteista. Ymmärryksen luomista tutkitaan siis sekä yksilö- että organisaatiotason toimintana. Monikansallisessa yrityksessä eri yksilöiden näkemykset yhdistyvät organisaatiotason ymmärrykseksi asiakkaasta, minkä vuoksi suhteita ja verkostoja tutkitaan usealla analyysitasolla.

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan laadullisena, yhden tapauksen tapaustutkimuksena, joka keskittyy monikansallisen yrityksen kolmeen asiakassuhteeseen. Nämä asiakassuhteet ovat luonteeltaan globaaleja ja ylittävät maantieteelliset rajat. Organisaatiotason asiakassuhde toimittajan ja asiakkaan välillä voidaan kuvata jatkuvaksi, vaikka asiakassuhde käytännössä koostuukin useista epäjatkuvista projekteista eri maantieteellisten ja teknologisten yksiköiden välillä. Organisaatio- ja projektitason suhteet kietoutuvat toisiinsa suhteen kehittyessä. Ymmärryksen luominen asiakkaasta on jatkuva prosessi ja se tapahtuu samanaikaisesti asiakassuhteen kehittymisen kanssa.

Tässä tutkimuksessa kuvataan, kuinka asiakkaista luodaan ymmärrystä organisaatio- ja yksilötasolla. Tutkimuksessa tunnistetaan keskeisiä henkilöitä, joiden toiminta rakentaa monikansallisen yrityksen ymmärrystä globaaleista asiakassuhteista ja yhdistää eri yksilöiden näkemyksiä. Tutkimuksessa havaitaan, että yhden organisaation sisällä voi olla lukuisia eri ymmärryksiä asiakassuhteesta ja sen tilasta. Tutkimus kuvaakin, kuinka ymmärrystä luodaan organisaation sisäisessä verkostossa ja miten organisaatiotason ymmärrys globaaleista asiakassuhteista muodostuu useiden eri yksilöiden käsityksistä.

Lisäksi tässä tutkimuksessa monikansallisen yrityksen määritelmää laajennetaan kuvaamalla se sisäiseksi verkostoksi, joka rakentuu asiakassuhteiden ympärille. Asiakas on tärkein ohjaava voima sisäisessä yhteistyössä. Toimiessaan yrityksen sisäisessä verkostossa, yksilöt pyrkivät luomaan ymmärrystä omasta ympäröivästä verkostostaan sekä asiakkaista, joiden kanssa he toimivat.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-0200-6
ISBN Print: 978-952-62-0199-3
Issue: 59
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.