University of Oulu

Alcohol affects the outcome after head trauma

Saved in:
Author: Vaaramo, Kalle1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Neurology
3Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526203409
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2013
Publish Date: 2014-01-21
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 8 of Oulu University Hospital, on 31 January 2014, at 12 noon
Tutor: Professor Matti Hillbom
Docent Seppo Juvela
Doctor Sami Tetri
Reviewer: Professor Juha Öhman
Docent Olli Tenovuo
Description:

Abstract

Traumatic brain injury can be a catastrophe for an individual and a huge economic burden for a society. Such injuries are common especially among young men and as many as half of the patients are under the influence of alcohol at the time of injury. Traumatic brain injuries can also frequently cause epileptic seizures. On the other hand, epileptic seizures are often caused by alcohol. A significant reduction in the tax on alcohol in Finland in 2004 led to a 10% increase in its consumption at the population level and a considerable increase in mortality rate among patients with alcoholic liver diseases. The risk of subsequent epileptic seizures and traumatic brain injuries among intoxicated head trauma subjects has not been evaluated before.

The present cohort consists of all subjects who were admitted to the emergency room at Oulu University Hospital in 1999 on account of head trauma. These subjects were then followed-up for 10 years, which enabled the effect of the tax reduction on the long-term outcome to be observed. The effect of being under the influence of alcohol at the time of the index head trauma on the onset of a new epileptic seizure problem and further traumatic brain injuries was investigated.

The mortality rate among head trauma subjects with harmful drinking increased significantly after the reduction in the alcohol tax, and the subjects with recorded alcohol-related seizure problems experienced an increased risk of death after the price reduction. Head trauma under the influence of alcohol predicted both new-onset seizure problems and traumatic brain injury during the follow-up.

The results are in accordance with the previous observations of a rapid increase in mortality among heavy drinkers following a sharp reduction in alcohol prices. Inebriated head trauma subjects have an increased risk of subsequent traumatic brain injury and epileptic seizure.

see all

Tiivistelmä

Traumaattinen aivovamma voi olla potilaalle katastrofi ja yhteiskunnalle valtava taloudellinen tappio. Aivovammat ovat yleisiä erityisesti nuorilla miehillä, ja jopa puolet niistä tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena. Aivovammat aiheuttavat usein epileptisiä kohtauksia, jotka toisaalta usein johtuvat alkoholista. Vuonna 2004 Suomessa tapahtunut mittava alkoholiveron alennus lisäsi väestötasolla alkoholin kokonaiskulutusta 10 % vuoden aikana. Kuolleisuus erityisesti alkoholimaksasairauksiin lisääntyi voimakkaasti. Aiemmin ei ole tiedetty humalassa ilmaantuneen pään vamman vaikutuksesta potilaan riskiin saada uusi aivovamma tai uusi epileptinen kohtaus.

Tutkimuskohortin muodostivat vuonna 1999 Oulun yliopistollisen sairaalan päivystyksessä hoidetut päähän vammautuneet potilaat. Heitä seurattiin rekisteritietojen avulla vuoden 2009 loppuun, minkä ansiosta voitiin tutkia veronalennuksen vaikutusta potilaiden pitkäaikaisennusteeseen. Tutkimuksessa havainnoitiin humalassa tapahtuneen pään vamman vaikutusta epileptisen kohtauksen ja uuden aivovamman ilmaantumiseen seuranta-aikana.

Haitallisesti alkoholia käyttävien päähän vammautuneiden potilaiden kuolleisuus lisääntyi merkitsevästi alkoholiveron alennuksen jälkeen. Myös alkoholiin liittyvän epileptisen kouristuksen sairastaneilla kuolleisuus lisääntyi merkitsevästi. Alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtunut pään vamma oli riskitekijä uudelle epileptiselle kohtaukselle sekä uudelle aivovammalle seuranta-aikana.

Tulokset vahvistavat aiempia havaintoja siitä, että alkoholin hinnan voimakas lasku lisää nopeasti alkoholin suurkuluttajien kuolleisuutta. Humalassa päätään loukanneella on lisääntynyt riski saada uusi aivovamma sekä uusi epileptinen kohtaus.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-0340-9
ISBN Print: 978-952-62-0339-3
Issue: 1230
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.