University of Oulu

ARC – Arktinen ajoneuvo- ja työkonetestaus

Saved in:
Author: Aaltonen, Kari1; Haataja, Mauri; Hietala, Jukka-Pekka;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526203508
Language: Finnish
Published: 2014
Publish Date: 2014-02-26
Description:

Tiivistelmä

Suomen arktisen strategian mukainen visio on: ”Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen.”

Arktista ajoneuvotestausta on Pohjois-Suomessa harjoitettu useita kymmeniä vuosia ja se on yksi kasvavista arktisen alueen liiketoiminnoista. Lähitulevaisuudessa voidaan odottaa merkittävää liiketoiminnan kasvua myös arktisille alueille sijoittuvassa kaivos- ja offshore-teollisuudessa sekä arktisten vesien laivaliikenteessä. TEKESin rahoittamassa Arktinen ajoneuvo- ja työkonetestaus -tutkimuksessa kuvataan visio ja tiekartta suomalaiselle arktiselle ajoneuvotestaukselle ja sen tukitoiminnoille suomalaista ja kansainvälistä olosuhdeosaamista hyödyntämällä. Tutkimuksessa selvitettiin ajoneuvoteollisuuden, -testauksen ja liikkuvien työkoneiden testauksen nykytila ja arktisen osaamisen kehitystarpeet sekä tutkittiin millaista osaamista, tutkimusta ja yhteistyötä tarvitaan tulevaisuudessa. Yhtenä tutkimusalueena olivat ajoneuvoteollisuuden markkinatilanne ja trendit.

Tutkimuksessa haastateltiin 38 kotimaista ajoneuvoteollisuuden yritystä ja kaksi ulkomaista ajoneuvovalmistajaa. Tämän lisäksi tutkimuksessa luotiin kontakteja lukuisiin muihin yrityksiin. Yritykset ovat ajoneuvoteollisuudessa toimivia yrityksiä sekä liikkuvien työkoneiden ja niiden komponenttien valmistajia. Työpajoja ja konferensseja hyödyntäen yritykset ja tutkimuslaitokset koottiin etsimään tutkimusaiheita ja yhteistyömahdollisuuksia ja pohtimaan tulevaisuuden haasteita. Tutkimuksen aikana vierailtiin eurooppalaisissa auto- ja työkonetekniikan tutkimusta tekevissä yliopistoissa. Yrityshaastatteluista ilmeni, että yrityksillä on tarpeita arktisen osaamisen kehittämiselle ja arktisissa olosuhteissa tapahtuvalle testaukselle. Kehitys- ja tutkimuskohteiksi nousivat älykkäät testausmenetelmät, rakenteiden kuormitus ajodynaamisissa tilanteissa, simulointimallit, suunnitteluperiaatteet, materiaalien ja komponenttien käyttäytyminen sekä lumen ja jään hallinta arktisissa olosuhteissa.

Tutkimuksen perusteella arktisen osaamisen kehittäminen ja sen soveltaminen tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Tätä tukemaan tarvitaan yhteistyöorganisaatio, jossa ovat mukana sekä yritykset että tutkimuslaitokset. Organisaation tehtävänä on kerätä erityisesti yritysten hyödynnettäväksi soveltuvaa arktista tutkimustietoa. Murroksessa olevat ajoneuvomarkkinat tulevat asettamaan haasteita ajoneuvotestaustoiminnalle. Tähän on reagoitava eurooppalaisen osaamisen suuntaamisella älykkäiden ja tehokkaiden, asiakkaalle lisäarvoa tuottavien testausmenetelmien ja tukipalvelutoimintojen kehittämisellä. Ennusteiden mukaan arktisten alueiden kaivos-, offshore- ja merenkulkutoiminta tulevat lisääntymään, joten markkinoille tarvitaan uusia elinkaariajatteluun perustuvia materiaali-, komponentti- ja laiteratkaisuja. Globaalisti parhaiten tulevat selviytymään ne palveluyritykset, jotka pystyvät parhaiten kustannusoptimoimaan elinkaariratkaisunsa.

Visio on, että vuonna 2020 Suomi on maailman johtava arktisen ajoneuvotestaustoiminnan tuottaja. Testaustoiminta hyödyntää parasta eurooppalaista testauksen kehittämis- ja olosuhdeosaamista. Vuonna 2020 suomalaisilla liikkuvien työkoneiden valmistajilla sekä offshore- ja laivateollisuuden toimijoilla on huippuosaamista ja kilpailukykyisiä tuotteita, jotka toimivat arktisissa olosuhteissa kustannustehokkaasti, ovat ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita.

see all

Series: Raportti / Oulun yliopisto, konetekniikan osasto
ISSN: 0357-0282
ISSN-L: 0357-0282
ISBN: 978-952-62-0350-8
ISBN Print: 978-952-62-0349-2
Issue: 133
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.