University of Oulu

Oulun Eteläisen alueen yrityskuva

Saved in:
Author: Jokela, Harri1,2; Niinikoski, Eija-Riitta; Muhos, Matti
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
2University of Oulu, Oulu Southern Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526203942
Language: Finnish
Published: 2014
Publish Date: 2014-02-28
Description:

Abstract

The aim of this study was to investigate the characteristics of enterprises, especially micro-enterprises, in Oulu South region based on the statistical data. The report is based on the year 2011 data and it is part of the Micro Entrepreneurship Research and the Development of RDI in the Oulu South Region (MikroY) project. In the future, the report serving Oulu South region is to be published on a regular basis.

This report presents statistical information of the enterprises in Oulu South region. Statistical data was purchased from Bisnode Finland Oy. The data (collected 28 Oct 2011) consists of 12 178 business identity codes registered in Oulu South region in one of the following municipalities: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva ja Ylivieska.

Closer analysis include business identity codes of the companies that had key information (industrial classification, number of personnel, sales) in the statistical data. The final data contains 4 597 business IDs, which were analyzed in this report using the following variables: legal form, number of employees, turnover, industry, import and export activities and registration year. The most common form of the Oulu Southern businesses is Private trader (53 % of the companies), as well as a Limited company (30 %). Almost 95 % of companies are micro-enterprises having less than 10 employees. Approximately 74 % of the companies have less than EUR 200 000 sales per year. Almost 44 % of the companies having over one million euros turnover are micro-sized enterprises. The most common category (10 %) of activity (SIC 2008) is a specialized construction activities (SIC 43). There are 241 import companies and 80 export companies in Oulu South region. Almost 34 % of the export companies and over 64 % of the import companies are micro-sized in Oulu South region. The average age of Oulu South region’s companies is about 13 years.

Characteristics of enterprises is described by comparing the data of three sub-regions in the Oulu South region. The characteristics of enterprises in the sub-regions is very similar. Variation in terms of industrial classification, number of personnel and sales of the companies is low between the sub-regions. The variation is higher at the municipal level.

see all

Tiivistelmä

Tämän työn tavoitteena oli selvittää tilastotietojen pohjalta Oulun Eteläisen alueella toimivien yritysten ja erityisesti mikroyritysten perustiedot. Raportti pohjautuu vuoden 2011 tietoihin ja on osa Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen (MikroY) -hankkeen toteutusta. Jatkossa Oulun Eteläisen aluetta palveleva yrityskuva on tarkoitus julkaista säännöllisesti.

Tässä raportissa esitetään tilastotietoihin pohjautuvat perustiedot Oulun Eteläisen alueella toimivista yrityksistä. Yritysaineisto hankittiin MikroY-hankkeelle kilpailutuksen jälkeen Bisnode Finland Oy:ltä. Aineisto sisältää 12 178 Y-tunnusta, joiden pääpaikka sijaitsee Oulun Eteläisen alueella, eli jossakin seuraavista kunnista: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva ja Ylivieska. Yritysaineiston poimintapäivä on 28.10.2011 ja sen tietolähteet ovat Kaupparekisteri, YTJ-tietokanta ja Tilastokeskus.

Tarkempaa analyysia varten yritysaineistosta karsittiin pois 1 466 ei-yritysmuotoista y- tunnusta sekä 6 115 sellaista yritysmuotoista (avoin yhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai toiminimi) y-tunnusta, joilta puuttui yksi tai useampi seuraavista keskeisistä tiedoista: toimialatieto, henkilöstötieto ja liikevaihtotieto.

Karsinnan jälkeen aineistoon jäi jäljelle 4 597 yritysmuotoista y-tunnusta, jotka on tässä raportissa analysoitu seuraavien muuttujien avulla: yhtiömuoto, henkilöstömäärä, liikevaihto, toimiala, tuonti- ja vientitoiminta ja rekisteröintivuosi.

Oulun Eteläisen alueen yritysten yleisimpiä yhtiömuotoja ovat toiminimi, joita on noin 53 % yrityksistä sekä osakeyhtiö, joita on noin 30 % yrityksistä. Lähes 95 % yrityksistä on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Noin 74 %:lla yrityksistä liikevaihto on alle 200 000 euroa. Yli miljoonan euron liikevaihdon omaavista yrityksistä lähes 44 % on mikroyrityksiä. Yritysten yleisin toimialaluokka on erikoistunut rakennustoiminta (TOL 43), johon on luokiteltu noin 10 % Oulun Eteläisen alueen yrityksistä. Aineiston tietojen mukaan Oulun Eteläisen alueella tuontia harjoittaa 241 yritystä ja vientiä 80 yritystä. Oulun Eteläisen alueen vientiyrityksistä lähes 34 % ja tuontiyrityksistä yli 64 % on mikroyrityksiä. Oulun Eteläisen alueen yritysten keski-ikä on noin 13 vuotta.

Oulun Eteläisen alueen seutukunnissa on hyvin samankaltainen yritysrakenne. Yritysten henkilöstö-, liikevaihto- ja toimialaluokkien seutukunnittainen vaihtelu on vähäistä. Kuntatasolla vaihtelua on selvästi enemmän.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston työpapereita
ISSN: 1459-2401
ISSN-L: 1459-2401
ISBN: 978-952-62-0394-2
ISBN Print: 978-952-62-0393-5
Issue: 1
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.