University of Oulu

Algoritmit puurakenteissa : menetelmät, mahdollisuudet ja tuotanto

Saved in:
Author: Tanska, Tuulikki1; Österlund, Toni
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 55.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526204567
Language: Finnish
Published: 2014
Publish Date: 2014-05-23
Description:

Esipuhe

Algoritmiavusteisen suunnittelun menetelmien kehitys on ollut nopeaa. Aihepiiri on kansainvälisesti ajankohtainen lukuisissa yliopistoissa ja kongresseissa. Digitaalinen suunnittelu mahdollistaa vapaata, kolmiulotteista muodonantoa ja monimutkaistenkin, orgaanisten rakenteiden hallintaa. Samaan aikaan tuotantoporras tietokoneohjattuine CNC-jyrsimineen ja muine älykkäine laitteineen on kehittynyt pisteeseen, jossa monimutkaiset ja yksilölliset rakennuskappaleet voidaan tuottaa kustannustehokkaaseen hintaan. Olemme nyt murroksessa, jossa uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät tulevat valtaamaan alaa käytännön rakentamisessa.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto on ollut edelläkävijä maassamme algoritmiavusteisen suunnittelun kehittäjänä. Arkkitehdit Toni Österlund ja Eero Lundén aloittivat aihepiirin tutkimisen 2007. Siitä järjestettiin onnistunut, pioneerihenkinen workshop 2008 ja Generate -seminaari 2009. DigiWoodLab tutkimushanke algoritmisista puurakenteista aloitettiin 2012 ja sen ensimmäisen vaiheen tuotoksena oli Tuulikki Tanskan diplomityö: ”Geometrisen optimoinnin menetelmät arkkitehtisuunnittelussa. Algoritmiavusteisesti suunniteltu puurakenteinen uimahalli Oulun Linnanmaalle.” Keväällä 2014 järjestetään projektin alla algoritminen workshop, jossa suunnitellaan ja pystytetään puurakenteinen paviljonkirakennelma Ouluun.

Algoritmisavusteisen suunnittelun menetelmät valtaavat alaa nykyrakentamisessa. Varsovaan hiljattain valmistunut arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen suunnittelema Puolan juutalaisten historian museo on tästä hyvä esimerkki. Sen rikas, vapaamuotoinen aulatila on suunniteltu ja toteutettu algoritmisin menetelmin. Tulevista hankkeista ALA arkkitehtien suunnitteleman Helsingin keskustakirjaston vaativaan muotomaailmaan sovelletaan algoritmista suunnittelua. Näitä suunnittelumenetelmiä käytetään myös Anttinen Oiva Arkkitehtien Wood City -projektissa Jätkäsaareen.

Meille suomalaisille puu on läheinen rakennusmateriaali. Algoritmien soveltaminen juuri puurakenteisiin on luontevaa puun kustannusten, saatavuuden ja työstettävyyden ansiosta. Puu on lisäksi ekologinen, uusiutuva rakennusmateriaali.

Tämä julkaisu on jatkoa DigiWoodLab hankkeen toiminnalle. Se on tarkoitettu johdannoksi aihepiiristä kiinnostuneille ja käsikirjaksi myös pidemmälle ehtineille. Antoisaa tutkimusmatkaa algoritmisiin puurakenteisiin.

see all

Series: Arkkitehtuurin osasto. Julkaisu B
ISSN: 0358-1187
ISSN-L: 0358-1187
ISBN: 978-952-62-0456-7
ISBN Print: 978-952-62-0455-0
Issue: 32
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.