University of Oulu

Svenskan i Finland 14

Saved in:
Author: Kosunen, Riitta1; Lepistö, Kirsi; Rossi, Paula (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526204642
Language: Swedish
Published: 2014
Publish Date: 2014-05-16
Description:

Förord

Fjortonde sammankomsten för Svenskan i Finland ägde rum på konferenshotellet Lasaretti i Uleåborg den 11 och 12 oktober 2012. Konferensen samlade drygt 40 deltagare. Dessa kom främst från olika universitet i Finland, men även från Sverige. Som värd för konferensen stod ämnet nordisk filologi vid Uleåborgs universitet.

Inbjudna plenarföreläsare var professor emeritus Erling Wande från Sverige och professor Camilla Wide från Åbo universitet. Erling Wande talade om temat Från finsk dialekt till meänkieli — om språkpolitik i norra Sverige under två århundraden och Camilla Wide om Språkkontakt och interaktion.

I föredragen, som presenterades i tre sektioner, behandlades ett vitt spektrum av språkliga frågor. Utöver detta ingick en visning av postrar. På första konferensdagen hölls ett professorsmöte i ämnet. På kvällen samlades vi i restaurang Rauhala för middag.

I denna konferensvolym publiceras ett av plenarföredragen och sjutton av de föredrag som hölls vid konferensen. Artiklarna är refereegranskade. Camilla Wides plenarföredrag inleder volymen och de övriga artiklarna står i alfabetisk ordning efter författarnamnet. Publikationen har redigerats enligt de instruktioner som Acta-serien vid Uleåborgs universitet följer. Denna publikation finns tillgänglig även i elektronisk form på nätet.

Vi tackar plenaristerna Erling Wande och Camilla Wide samt de övriga föredragshållarna. Refereerna tackar vi för ett gott samarbete. Vårt tack riktas även till vår egen personal och våra studerande som hjälpt till att anordna konferensen. Särskilt vill vi tacka FM Anniina Tasala, som hjälpte till med att förbereda redigeringen av volymen.

Vi överlämnar ordet och ansvaret till Tammerfors som arrangerar femtonde sammankomsten för Svenskan i Finland den 8 och 9 maj 2014.

Uleåborg mars 2014

Riitta Kosunen, Kirsi Lepistö och Paula Rossi

see all

Series: Studia Humaniora Ouluensia
ISSN: 1796-4725
ISSN-L: 1796-4725
ISBN: 978-952-62-0464-2
ISBN Print: 978-952-62-0463-5
Issue: 14
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.