University of Oulu

Enhancing organizational ambidexterity of the Finnish Defence Forces’ supply chain management

Saved in:
Author: Juntunen, Jouni1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526204901
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2014
Publish Date: 2014-08-08
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 15 August 2014, at 12 noon
Tutor: Professor Pekka Kess
Reviewer: Doctor Sari Uusipaavalniemi
Professor Lauri Ojala
Opponent: Professor Tzong-Ru (Jiun-Shen) Lee
Description:

Abstract

Strategy is the use of combats to accomplish the goal of the war, but because each war differs in terms of its background and motives, creating a universal strategy for military purposes may not be possible. The military can have one peacetime sourcing strategy, but their wartime strategy is highly situation dependent. If resources are not available in wartime, there may be enormous losses. Resources must be secured through an efficient peacetime sourcing strategy, which demands a high level of organizational ambidexterity.

The military in Finland are known collectively as the Finnish Defence Forces, although here we refer to the organization here in the singular as the FDF. The FDF is highly dependent on private transportation, but is also an important driver trainer and buyer of logistics services. Because a transportation system is central to society’s basic services, and its functionality is important for citizens, the private sector, securing vital functions of the nation and for emergency supply security. There is strong mutual dependency between the private transportation sector and the FDF, which makes for an interesting context in which to study also strategic partnerships.

The articles included in this thesis consist of two quantitative data sets. The first empirical data set was gathered from the LSP members of the Finnish Transport and Logistics (460 acceptable responses, 17.7 per cent). The second data set was collected from the military, the security-related public sector and private industrial companies (149 acceptable responses, 18.01 per cent). The analyses include descriptive statistics and structural equation modeling.

The purpose of this study is to reveal possible problems and offer insights into the cooperation between the private transportation sector and the FDF, and the development of organizational ambidexterity in the FDF’s supply chain management.

From a game theory perspective, how the FDF enhance supply security is important because the private transportation sector is extremely important for the FDF and vice versa. Logistics strategy influences direct logistics costs, so the FDF has a lesson to learn from its own practices, concentrating on quality instead of direct cost reductions considerably reduces total logistics costs while improving domestic transportation resources.

see all

Tiivistelmä

Strategia on taistelujen ohjausta sodan tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta koska jokainen sota eroaa taustoiltaan ja motiiveiltaan, lienee universaalin strategian luominen sotilaallisiin tarkoituksiin mahdotonta. Armeijalla voi olla yksi rauhanajan hankintastrategia, mutta sota-ajan hankintastrategia on voimakkaasti olosuhteista riippuvainen. Sota-ajan resurssien saanti on kuitenkin pyrittävä turvaamaan jo rauhanajan hankintastrategialla, mikä vaatii korkeaa organisaatiollista kaksikätisyyttä, koska sota-ajan puuttuvan resurssit voivat aiheuttaa valtavia menetyksiä.

Suomessa Puolustusvoimat on erittäin riippuvainen yksityisen sektorin kuljetusyrityksistä, mutta toisaalta Puolustusvoimat on erittäin merkittävä kuljettajien kouluttaja sekä kuljetusyritysten asiakas. Suomessa kuljetukset ovat myös keskeisessä asemassa yhteiskunnan julkisten perustoimintojen turvaamisessa, lisäksi ne ovat erittäin tärkeitä kansalaisten, yksityisen sektorin ja huoltovarmuuden kannalta. Näin ollen kuljetusyritysten ja Puolustusvoimien välillä on vankka keskinäinen riippuvuus, jonka vuoksi ne ovat hyvä konteksti tutkia strategisia kumppanuuksia.

Tähän väitöskirjaan sisältyvät tieteelliset aikakausilehtiartikkelit rakentuvat kahden tutkimusaineiston ympärille. Ensimmäinen tutkimusaineisto on kerätty Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL ry) yhdistyksen jäseniltä (460 hyväksyttyä vastausta edusten 17.7 prosenttia valitusta kohderyhmästä). Toinen tutkimusaineisto on kerätty Puolustusvoimien ja muun julkisen turvallisuussektorin (poliisi, sairaanhoito ja palolaitokset) logistiikkapalveluiden hankinnasta vastaavilta henkilöiltä sekä soveltuvilta yksityisen sektorin toimijoilta (149 hyväksyttyä vastausta edustaen 18.0 prosenttia valitusta kohderyhmästä). Molemmat tutkimusaineistot ovat analysoitu kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä sekä rakenneyhtälömallinnuksella.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää mahdolliset ongelmat ja tarjota alalla toimivien henkilöiden näkemys Puolustusvoimien ja yksityisten kuljetusyritysten yhteistyöstä. Näiden myötä pyritään kehittämään Puolustusvoimien toimitusketjun hallinnan organisaatiollista kaksikätisyyttä.

Peliteoreettisesta näkökulmasta on tärkeää kuinka puolustusvoimat parantamaan huoltovarmuutta koska kuljetusala ja Puolustusvoimat ovat erittäin merkittäviä toimijoita toisilleen. Koska ilmeisesti Puolustusvoimien logistiikkastrategia pyrkii vaikuttamaan pääasiassa suoriin kuljetuskustannuksiin, on Puolustusvoimilla opittavaa omista käytännöistään. Keskittymällä kuljetusten laatuun suorien kuljetuskustannusten sijasta voidaan logistiikan kokonaiskustannuksia alentaa ja samalla turvata kotimaisten kuljetusresurssien säilymistä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-0490-1
ISBN Print: 978-952-62-0489-5
Issue: 493
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.