University of Oulu

Julkiset yrityspalvelut Oulun Eteläisen alueella : rakenne ja parhaat käytänteet

Saved in:
Author: Saarela, Martti1; Jokela, Harri; Niinikoski, Eija-Riitta;
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Southern Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526205441
Language: Finnish
Published: 2014
Publish Date: 2014-08-20
Description:

Abstract

The aim of this study is to describe public business advisory services, service structure and services for early-stage technology intensive companies, and the best practices in Oulu South region. Best practices of services are clarified from providers’ perspective. The study focuses on public business advisory services in three subregions of Oulu South, Nivala-Haapajärvi subregion, Haapavesi-Siikalatva subregion and Ylivieska subregion.

Case study was chosen as a methodological approach to answer the research questions. Data was collected by interviewing public business advisory service representatives. Data collection was carried out using interviews, surveys and public archives. The empirical data was collected from the three subregions of Oulu South in late 2011 and early 2012.

Theoretical description of early-stage technology intensive companies in early stages is used in this study as a framework to describe and classify provided services.

Based on the interviews the public business advisory services can be described through four main characteristics. Due to various administrative solutions the services have been organised differently from one subregion to another. The importance of personal contacts and trust were highlighted as important characteristics of successful services. The tailoring and productisation are an integral part of the provided services. In addition, public business advisory services have an important role as intermediary actor, especially when public business financing is concerned.

Based on the interviews, many of the best practices encompass the flexibility and understanding of accessibility and ongoing processes of customer enterprises. Moreover, a functional division of tasks and meaningful networking, both internally and externally, are important characteristics.

see all

Tiivistelmä

Tämä tutkimus kuvaa Oulun Eteläisen alueen kuntataustaisten yrityspalveluiden organisoinnin, palvelurakenteen, palvelut varhaisen kehitysvaiheen teknologiaintensiivisille yrityksille sekä yrityspalveluiden parhaat käytänteet. Parhaita käytänteitä tarkastellaan tarjoajanäkökulmasta. Tutkimus kohdistuu Oulun Eteläisen kolmen seutukunnan, Nivala-Haapajärven, Haapaveden-Siikalatvan sekä Ylivieskan seutukuntien alueella toimiviin kuntataustaisiin julkisiin yrityspalveluihin.

Tapaustutkimus valittiin metodologisena lähestymistapana vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Aineiston kerääminen tapahtui yrityspalveluita edustavien asiantuntijoiden haastatteluilla, kyselyillä ja julkisia tietokantoja hyödyntäen. Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin Oulun Eteläisen alueen kolmesta seutukunnasta vuoden 2011 lopulla ja vuoden 2012 alkupuolella.

Teknologiaintensiivisten yritysten varhaisten kehitysvaiheiden kuvausta käytetään tässä tutkimuksessa viitekehyksenä yrityksille tarjottavien palveluiden kuvauksessa ja luokittelussa.

Haastattelujen perusteella julkisten yrityspalveluiden järjestämistä Oulun Eteläisen alueella voidaan kuvailla neljällä pääpiirteellä. Palvelut on järjestetty usean eri hallinnollisen ratkaisun kautta, joiden johdosta kaikkien tutkittujen seutukuntien alueella palveluiden organisointi on toteutettu toisistaan poikkeavasti. Palveluiden onnistumisessa korostetaan henkilökohtaisten yhteyksien tärkeyttä, vuorovaikutus yrittäjään henkilökohtaisella tasolla rakentaa luottamusta. Palvelujen räätälöinti ja tuotteistaminen ovat olennainen osa tutkittujen yrityspalveluiden tarjontaa. Lisäksi julkisilla yrityspalveluilla on tärkeä rooli välittäjäorganisaatioina, etenkin julkisen yritysrahoituksen hankinnan näkökulmasta.

Tapaustutkimushaastattelujen perusteella monet parhaat käytänteet pitävät sisällään joustavuutta ja asiakkaan meneillään olevan prosessin ja lähestyttävyyden ymmärtämystä. Toimiva työnjako ja tarkoituksenmukainen verkostoituminen, sekä sisäisesti että ulkoisesti, kuuluvat myös parhaiden käytänteiden pääpiirteisiin.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportteja
ISSN: 2342-2564
ISSN-L: 2342-2564
ISBN: 978-952-62-0544-1
ISBN Print: 978-952-62-0543-4
Issue: 1
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.