University of Oulu

Oral health among Finns aged 60 years and older : edentulousness, fixed prostheses, dental infections detected from radiographs and their associating factors

Saved in:
Author: Haikola, Britta1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Institute of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526206141
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2014
Publish Date: 2014-11-25
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F202 of the Department of Pharmacology and Toxicology (Aapistie 5 B), on 5 December 2014, at 12 noon
Tutor: Professor Kirsi Sipilä
Professor Kyösti Oikarinen
Docent Sisko Huumonen
Reviewer: Professor Timo Närhi
Docent Kimmo Suomalainen
Description:

Abstract

Oral health among older people is shown to be worse compared to younger people. The aim of this study was to evaluate oral health and associating factors among ageing Finns.

A cross-sectional, descriptive epidemiologic survey was performed in Kirkkonummi in southern Finland and in the Lakeus District in northern Finland. Altogether 1,191 subjects aged 60 to 78 years, 625 from Kirkkonummi and 566 from Lakeus, were examined and interviewed. Edentulousness and poor occlusal stability were recorded clinically. Gonial angle, ramus height, condylar height and the amount of residual ridge resorption in the mandible and the presence of fixed prostheses were evaluated from panoramic radiographs. Based on the radiographs the scoring of infection foci was performed with an infection focus index. The signs of infection recorded were deep caries, periapical lesions, furcal lesions, vertical bone pockets and horizontal bone loss.

The prevalence of edentulousness was 37%, being significantly higher among women than among men and significantly higher in the northern compared to the southern region. Edentulousness was more prevalent among subjects with primary school education than among those with higher education. The mean of the gonial angle was smaller among dentate subjects than among edentulous ones. Dentate subjects had significantly greater ramus height and condylar height than edentulous subjects. Women had significantly more often than men severe residual ridge resorption in the mandible. Poor satisfaction with dentures associated significantly with poor occlusal stability in both genders. More than three quarters of the subjects had severe risk of infection, more in the southern than in the northern region. In the dentate sample women showed higher prevalence of fixed prostheses than men. In the Kirkkonummi region both men and women had more fixed prostheses than subjects in the Lakeus region.

Edentulousness was very frequent among ageing Finns. Mandibular bone morphology changed as a consequence of tooth loss. The prevalence of fixed prostheses was low and the prevalence of signs of infection of dental origin was high. The geographical differences in oral health should be considered by health authorities in order to promote good oral health in rural areas, especially focusing on older people with low socio-economical status and poor health.

see all

Tiivistelmä

Vanhusväestön suun terveydentila on useassa tutkimuksessa todettu huonommaksi kuin nuoremmilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisen ikääntyvän väestön suun terveydentilaa ja siihen liittyviä tekijöitä.

Epidemiologinen poikkileikkaustutkimus tehtiin Kirkkonummella Etelä-Suomessa ja Lakeuden terveyskeskuksen alueella Pohjois-Suomessa. Tutkimukseen ja haastatteluun osallistui yhteensä 1191 iältään 60–78-vuotiasta henkilöä, 625 Kirkkonummelta ja 566 Lakeudelta. Kliinisessä tutkimuksessa selvitettiin hampaattomuus ja proteesien purentatasapaino. Alaleuan leukakulma, nousevan haaran ja nivellisäkkeen korkeus, hammasharjanteen korkeus ja kiinteiden proteesien esiintyminen arvioitiin panoraamaröntgenkuvista. Tulehdusriskiä kuvaava indeksi arvioitiin röntgenkuvien tulehdusmuutoksista, joina rekisteröitiin syvä karies, hampaan juurenpään tulehdus, tulehdus takahampaiden juurten haarautumassa, syventyneet luutaskut ja kiinnityskudoskato usean hampaan alueella.

Hampaattomuuden vallitsevuus oli 37 %. Se oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi naisilla kuin miehillä ja pohjoisella alueella merkitsevästi korkeampi kuin eteläisellä. Hampaattomuus oli yleisempää vähiten koulutusta saaneilla kuin korkeamman koulutuksen saaneilla. Hampaallisilla oli pienempi alaleuan leukakulma kuin hampaattomilla, ja heillä oli myös korkeampi nouseva haara ja nivellisäke kuin hampaattomilla. Naisilla oli merkitsevästi useammin vakavaa hammasharjanteen madaltumista kuin miehillä. Molemmilla sukupuolilla tyytymättömyys proteeseihin liittyi merkitsevästi huonoon purentatasapainoon. Yli kolmella neljäsosalla tutkituista oli vakava tulehdusriski, eteläisellä alueella enemmän kuin pohjoisella. Hampaallisessa aineistossa naisilla oli enemmän kiinteitä proteeseja kuin miehillä. Kirkkonummen alueella tutkituilla oli enemmän kiinteitä proteeseja kuin Lakeuden alueella.

Hampaattomuus oli hyvin yleistä 60–78-vuotiailla suomalaisilla. Alaleuanluun muoto muuttui hampaiden menetyksen seurauksena. Kiinteiden proteesien määrä oli vähäinen ja ikääntyvillä suomalaisilla oli röntgenkuvissa runsaasti hammasperäisten tulehdusten löydöksiä. Suun terveyden alueelliset erot tulisi ottaa huomioon suu- ja hammasterveyden edistämistyössä, jossa erityisesti tulisi huomioida alhaisen sosioekonomisen aseman ja huonon terveyden omaava vanhempi väestö.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-0614-1
ISBN Print: 978-952-62-0613-4
Issue: 1264
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.