University of Oulu

Trafin vaikuttavuustutkimus, osaraportti 2 : Trafin vaikuttavuustutkimuksen rajaus : palveluiden priorisointi

Saved in:
Author: Mononen, Petri1; Leviäkangas, Pekka
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526206288
Language: Finnish
Published: 2014
Publish Date: 2014-11-24
Description:

Abstract

This is the second volume in a series of reports covering an impact evaluation study of Finnish Transport Safety Agency (Trafi).

This report presents the design and application of the method to select an appropriate sample, i.e., the most promising products (in the case of an agency: functions and services), for quantitative impact evaluation research on a research subject. The prioritizing process entails four main iterative steps, namely 1) service catalogue mapping, 2) design of the evaluation criteria, 3) compilation of the decision matrix and 4) MCDA and recommendations thereof. he end result was a classification and a sorting of a conclusive list of services into three baskets: 1) services that will undergo the full-scale quantitative impact evaluation process; 2) services that will be evaluated with qualitative methods; and 3) services that are excluded from further analysis. The prioritization process designed and applied proved to be a valid tool to aid the selection of most promising services for the full scale impact evaluation research.

see all

Tiivistelmä

Tämä on toinen osaraportti Liikenteen turvallisuusvirastoa Trafia koskevassa vaikuttavuustutkimuksessa.

Raportissa käsitellään vaikuttavuustutkimuksen rajaus sekä esitellään rajauksessa käytetyn prosessin suunnittelu ja käyttö. Rajausta varten muodostettiin kattava palvelulistaus Trafin toiminnoista. Arviointia varten laadittiin arviointikriteeeristöt ja -asteikot. Palvelut arvioitiin työpajassa, jonka lopputuloksena saatiin päätösmatriisi. Päätösmatriisi analysoitiin monikriteerisellä päätösanalyysimenetelmällä ELECTRE III. Päätösanalyysi tuotti suositukset tutkimuksen rajauspäätöksiä varten, suosituksissa palvelut luokiteltiin kolmeen koriin seuraavasti: Kori 1: Palvelut, joille pyritään suorittamaan täysimittainen laskennallinen kvantitatiivinen vaikuttavuuden arviointi. Kori 2: Palvelut tai toiminnot, joista laaditaan kattava pääosin laadullinen (l. kvalitatiivinen) vaikuttavuuden arviointi. Kori 3: Palvelut, joihin ei tämän tutkimuksen yhteydessä tulla jatkossa puuttumaan tai keskittymään, joko a) esiarvioinnin perusteella vähäisemmän merkittävän vaikuttavuuden johdosta tai b) vaikutusmekanismin epäsuoruuden johdosta. Rajaukseen tarvittavan tiedon määrittely ja keräys kyettiin hallitsemaan hyvin ja siihen valitut prosessit ja menetelmät olivat toimivia.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden työpapereita. Research reports in Industrial Engineering and Management
ISSN: 2342-2572
ISSN-L: 2342-2572
ISBN: 978-952-62-0628-8
ISBN Print: 978-952-62-0627-1
Issue: 3
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.