University of Oulu

Methods for facial expression recognition with applications in challenging situations

Saved in:
Author: Huang, Xiaohua1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering
3University of Oulu, Infotech Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526206561
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2014
Publish Date: 2014-12-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium IT116, Linnanmaa, on 11 December 2014, at 12 noon
Tutor: Professor Matti Pietikäinen
Associate Professor Guoying Zhao
Reviewer: Professor Xiaoyi Feng
Doctor Caifeng Shan
Description:

Abstract

In recent years, facial expression recognition has become a useful scheme for computers to affectively understand the emotional state of human beings. Facial representation and facial expression recognition under unconstrained environments have been two critical issues for facial expression recognition systems.

This thesis contributes to the research and development of facial expression recognition systems from two aspects: first, feature extraction for facial expression recognition, and second, applications to challenging conditions.

Spatial and temporal feature extraction methods are introduced to provide effective and discriminative features for facial expression recognition. The thesis begins with a spatial feature extraction method. This descriptor exploits magnitude while it improves local quantized pattern using improved vector quantization. It also makes the statistical patterns domain-adaptive and compact. Then, the thesis discusses two spatiotemporal feature extraction methods. The first method uses monogenic signal analysis as a preprocessing stage and extracts spatiotemporal features using local binary pattern. The second method extracts sparse spatiotemporal features using sparse cuboids and spatiotemporal local binary pattern. Both methods increase the discriminative capability of local binary pattern in the temporal domain.

Based on feature extraction methods, three practical conditions, including illumination variations, facial occlusion and pose changes, are studied for the applications of facial expression recognition. First, with near-infrared imaging technique, a discriminative component-based single feature descriptor is proposed to achieve a high degree of robustness and stability to illumination variations. Second, occlusion detection is proposed to dynamically detect the occluded face regions. A novel system is further designed for handling effectively facial occlusion. Lastly, multi-view discriminative neighbor preserving embedding is developed to deal with pose change, which formulates multi-view facial expression recognition as a generalized eigenvalue problem. Experimental results on publicly available databases show that the effectiveness of the proposed approaches for the applications of facial expression recognition.

see all

Tiivistelmä

Kasvonilmeiden tunnistamisesta on viime vuosina tullut tietokoneille hyödyllinen tapa ymmärtää affektiivisesti ihmisen tunnetilaa. Kasvojen esittäminen ja kasvonilmeiden tunnistaminen rajoittamattomissa ympäristöissä ovat olleet kaksi kriittistä ongelmaa kasvonilmeitä tunnistavien järjestelmien kannalta.

Tämä väitöskirjatutkimus myötävaikuttaa kasvonilmeitä tunnistavien järjestelmien tutkimukseen ja kehittymiseen kahdesta näkökulmasta: piirteiden irrottamisesta kasvonilmeiden tunnistamista varten ja kasvonilmeiden tunnistamisesta haastavissa olosuhteissa.

Työssä esitellään spatiaalisia ja temporaalisia piirteenirrotusmenetelmiä, jotka tuottavat tehokkaita ja erottelukykyisiä piirteitä kasvonilmeiden tunnistamiseen. Ensimmäisenä työssä esitellään spatiaalinen piirteenirrotusmenetelmä, joka parantaa paikallisia kvantisoituja piirteitä käyttämällä parannettua vektorikvantisointia. Menetelmä tekee myös tilastollisista malleista monikäyttöisiä ja tiiviitä. Seuraavaksi työssä esitellään kaksi spatiotemporaalista piirteenirrotusmenetelmää. Ensimmäinen näistä käyttää esikäsittelynä monogeenistä signaalianalyysiä ja irrottaa spatiotemporaaliset piirteet paikallisia binäärikuvioita käyttäen. Toinen menetelmä irrottaa harvoja spatiotemporaalisia piirteitä käyttäen harvoja kuusitahokkaita ja spatiotemporaalisia paikallisia binäärikuvioita. Molemmat menetelmät parantavat paikallisten binärikuvioiden erottelukykyä ajallisessa ulottuvuudessa.

Piirteenirrotusmenetelmien pohjalta työssä tutkitaan kasvonilmeiden tunnistusta kolmessa käytännön olosuhteessa, joissa esiintyy vaihtelua valaistuksessa, okkluusiossa ja pään asennossa. Ensiksi ehdotetaan lähi-infrapuna kuvantamista hyödyntävää diskriminatiivistä komponenttipohjaista yhden piirteen kuvausta, jolla saavutetaan korkea suoritusvarmuus valaistuksen vaihtelun suhteen. Toiseksi ehdotetaan menetelmä okkluusion havainnointiin, jolla dynaamisesti havaitaan peittyneet kasvon alueet. Uudenlainen menetelmä on kehitetty käsittelemään kasvojen okkluusio tehokkaasti. Viimeiseksi työssä on kehitetty moninäkymäinen diskriminatiivisen naapuruston säilyttävään upottamiseen pohjautuva menetelmä käsittelemään pään asennon vaihtelut. Menetelmä kuvaa moninäkymäisen kasvonilmeiden tunnistamisen yleistettynä ominaisarvohajotelmana. Kokeelliset tulokset julkisilla tietokannoilla osoittavat tässä työssä ehdotetut menetelmät suorituskykyisiksi kasvonilmeiden tunnistamisessa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-0656-1
ISBN Print: 978-952-62-0655-4
Issue: 509
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.