University of Oulu

Essays on executive equity-based compensation and equity ownership

Saved in:
Author: Elsilä, Anna1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526207353
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-03-31
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 10 April 2015, at 12 noon
Tutor: Professor Juha-Pekka Kallunki
Reviewer: Professor Brian Cadman
Professor Ajay Patel
Opponent: Professor Eva Liljeblom
Description:

Abstract

A major proposition of the agency theory is that the conflict of interests between an agent and a principal is reduced when the agent’s wealth and compensation are tied to the performance of the firm. Apart from the direct predicted relation to corporate performance, compensating managers with equity instruments has implications for corporate risk-taking and payout policy choices. Additionally, equity-based compensation practices are to a large extent shaped by institutional factors, such as accounting regulations.

This dissertation seeks to enhance our understanding of the determinants and implications of equity-based compensation and equity-based ownership of public companies’ executives through four interrelated essays. First, the dissertation re-examines the performance and risk-taking consequences of executive equity-based compensation and equity ownership using novel approaches. Second, the dissertation studies the side effects of equity-based compensation and the ways in which companies respond to the accounting regulations in the area of equity-based compensation.

The empirical results of the first essay show that CEO’s equity incentives are economically more significant when measured relative to her outside non-firm wealth rather than relative to the total market value of the firm. These results also suggest that there is a positive relation between CEO’s equity incentives measured relative to her outside wealth and future accounting performance. The second essay reports that executive risk-taking incentives resulting from stock options holdings are significantly positively related to the degree of risk a firm takes when offering its customers trade credit. The third essay provides empirical evidence that companies engage in timing equity grant dates before the release of favorable earnings news in order to minimize the subsequent compensation expense. The fourth essay documents an inverse relation between the executive cash dividend receipts resulting from the holdings of equity and the level of current cash compensation of CEOs, and suggests that equity ownership is indirectly interrelated with the structure of cash compensation via dividends. Collectively, the results of the dissertation are of interest to shareholders of public companies, executive compensation consultants and boards of directors.

see all

Tiivistelmä

Agenttiteorian mukaan agentin ja päämiehen intressien ristiriita pienenee, kun agentin varallisuus ja palkkaus on sidottu yrityksen suorituskykyyn. Tämän suoran vaikutuksen lisäksi ylimmän johdon osakesidonnainen palkitseminen vaikuttaa sekä yrityksen riskinottoon että voitonjaon muotoon. Institutionaaliset tekijät, kuten tilinpäätöstä koskevat säännökset, vaikuttavat myös yritysten osakepohjaisten palkitsemiskäytäntöjen muotoutumiseen.

Tämän väitöskirjan tarkoituksena on lisätä ymmärrystämme pörssiyritysten ylimmän johdon osakepohjaisista palkitsemisjärjestelmistä ja osakeomistuksiin johtaneita syitä ja niiden seurauksia neljän osatutkimuksen avulla. Väitöskirjassa tarkastellaan ensinnäkin osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien ja osakeomistusten vaikutuksia yritysten suorituskykyyn ja riskinottoon lähestymällä kysymystä uudella tavalla. Toiseksi väitöskirja tarkastelee osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien sivuvaikutuksia ja yritysten reagointia palkitsemisjärjestelmiä koskeviin säännöksiin.

Ensimmäisen osatutkimuksen empiiristen tulosten mukaan toimitusjohtajan osakekannustimet ovat taloudellisesti merkittävämpiä silloin, kun ne on mitattu suhteessa toimitusjohtajan varallisuuteen sen sijaan, että ne olisi mitattu suhteessa yrityksen markkina-arvoon. Tulosten mukaan toimitusjohtajan osakekannustimien ja yrityksen tulevan kannattavuuden välillä on positiivinen suhde. Toisen osatutkimuksen tulosten mukaan ylimmän johdon osakeoptioiden riskinottokannustimet lisäävät yrityksen riskinottoa asiakasluotoissaan. Kolmas osatutkimus antaa empiiristä näyttöä siitä, että yritykset ajoittavat osakeluovutuspäivät minimoidakseen palkitsemiskustannuksia tilinpäätöksissään. Neljännessä osatutkimuksessa havaitaan käänteinen suhde toimitusjohtajan käteisosinkojen ja -palkan välillä, mikä viittaa siihen, että osakeomistus ja käteispalkan rakenne ovat epäsuoranaisesti yhteydessä toisiinsa osinkojen kautta. Kokonaisuudessaan väitöskirjan tulokset ovat mielenkiintoisia pörssiyritysten osakeomistajille, yritysjohtajien palkitsemisneuvonantajille sekä yritysten hallituksien jäsenille.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-0735-3
ISBN Print: 978-952-62-0734-6
Issue: 72
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.