University of Oulu

Decoding and lossy forwarding based multiple access relaying

Saved in:
Author: Lu, Pen-Shun1,2,3,4,5
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Communications Engineering
3Centre for Wireless Communications
4University of Oulu, Infotech Oulu
5Japan Advanced Institute of Science and Technology, School of Information Science, Information Theory and Signal Processing Laboratory
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526207742
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-03-23
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium IT116, Linnanmaa, on 30 March 2015, at 9 a.m.
Tutor: Professor Markku Juntti
Professor Tadashi Matsumoto
Reviewer: Professor Alister Burr
Professor Jan Sykora
Assistant Professor Shinsuke Ibi
Description:

Abstract

The goal of this thesis is to provide a unified concept of lossy-forwarding from the theoretical analysis to practical scheme design for the decode-and-forward-based multiple access relay channel (MARC) system. To improve the performance of MARC with the relay subject to resources or/and time constraints, the erroneous estimates output from simple detection schemes are used at the relay are forwarded and exploited. A correlation is then found between two sequences: one is the network-coded sequence sent from the relay, and the other is their corresponding exclusive-OR-ed information sequence. Several joint network-channel coding (JNCC) techniques are provided in which the correlation is utilized to update the log-likelihood ratio sequences during the iterative decoding process at the destination. As a result, the bit error rate (BER) and frame error rate (FER) are improved compared with those of MARC with select DF strategy (SDF-MARC). The MARC proposed above is referred to as erroneous estimates-exploiting MARC (e-MARC).

To investigate the achieved FER performance of the e-MARC system, the outage probability for e-MARC with two source nodes is theoretically derived. We re-formulate the e-MARC system and identify its admissible rate region according to the Slepian-Wolf theorem with a helper. Then, the outage probability is obtained by a set of integral over the rate region with respect to the probability density functions of all the links’ instantaneous signal-to-noise power ratios. It is found through simulations that, as one of the source nodes is far away from both the relay and destination, e-MARC is superior to SDF-MARC in terms of outage performance. Furthermore, a joint adaptive network-channel coding (JANCC) technique is then proposed to support e-MARC with more source nodes. A vector is constructed at the destination in JANCC to identify the indices of the incorrectly decoded source node(s), and re-transmitted to the relay for requesting additional redundancy. The relay performs network-coding only over the estimates specified by the vector upon receiving the request. Numerical results show that JANCC-aided e-MARC is superior to e-MARC in terms of FER and goodput efficiency. In addition, compared iterative decoding is performed at relay with SDF-MARC, the use of differential detection with JANCC-aided e-MARC significantly reduces the computational complexity and latency with only a small loss in the FER.

see all

Tiivistelmä

Tämän väitöskirjan tarkoituksena on tuottaa yhtenäinen kokonaisuus häviöllisestä lähetyksestä pura-ja-lähetä (DF) -pohjaisessa monikäyttörelejärjestelmässä (MARC) sekä teoreettisesta että käytännöllisestä näkökulmasta. Parantaakseen resurssi- tai aikarajoitetun MARC-järjestelmän suorituskykyä, vastaanotin hyödyntää riippuvuussuhdetta releen välittämien informaatiosekvenssien virheellisten estimaattien ja suoraan lähteestä tulevien informaatiosekvenssien välillä (e-MARC). Työssä ehdotetaan useita yhdistetyn verkko -ja kanavakoodauksen menetelmiä (JNCC), joissa log-uskottavuussuhdesekvenssit iteratiivisen purkamisprosessin aikana päivitetään hyödyntämällä sekvenssien riippuvuussuhdetta vastaanottimessa. Tämän tuloksena sekä bittivirhe- että kehysvirhesuhdetta saadaan parannettua verrattuna selektiiviseen pura-ja-lähetä menetelmää käyttävään MARC-strategiaan (SDF-MARC).

Kehysvirheen suorituskyvyn tarkastelua varten työssä johdetaan teoreettinen epäkäytettävyyden todennäköisyys e-MARC-menetelmälle kahden lähettimen tapauksessa. Lisäksi e-MARC-menetelmälle määritetään tiedonsiirtonopeusalue Slepian-Wolf -teoreeman mukaisesti. Tämän jälkeen saadaan epäkäytettävyyden todennäköisyys kaikkien linkkien signaalikohinasuhteen todennäköisyystiheysfunktion integraalina tiedonsiirtonopeusalueen yli. Simulointitulokset osoittavat e-MARC-menetelmän paremman epäkäytettävyyden todennäköisyyden verrattuna SDF-MARC-menetelmään silloin kun yksi lähettimistä on kaukana sekä releestä että vastaanottimesta. Mahdollistaakseen useamman lähteen käytön e-MARC-menetelmässä, työssä ehdotetaan lisäksi adaptiivinen yhdistetyn verkko-ja kanavakoodauksen menetelmä (JANCC). Siinä vastaanotin määrittää väärin purettujen sekvenssien lähettimet ja ilmoittaa ne vektorimuodossa takaisin releelle pyytääkseen näiden lähettimien informaation uudelleenlähetystä. Tämän jälkeen rele suorittaa verkkokoodauksen vain tunnistusvektorin määrittämien informaatiosekvenssien estimaatteihin perustuen. Tulokset näyttävät, että JANCC-menetelmää käyttävä e-MARC saavuttaa paremman kehysvirheen ja hyödyllisen läpäisyn tehokkuuden verrattuna e-MARC-menetelmään.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-0774-2
ISBN Print: 978-952-62-0773-5
Issue: 525
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.