University of Oulu

Statistical methods in dental research, with special reference to time-to-event methods

Saved in:
Author: Vähänikkilä, Hannu1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526207933
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-05-19
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F202 of the Department of Pharmacology and Toxicology (Aapistie 5 B), on 29 May 2015, at 12 noon
Tutor: Professor Markku Larmas
Docent Pentti Nieminen
Professor Leo Tjäderhane
Reviewer: Docent Kaisu Pienihäkkinen
Docent Janne Pitkäniemi
Description:

Abstract

Statistical methods are an essential part of the published dental research. It is important to evaluate the use of these methods to improve the quality of dental research. In the first part, the aim of this interdisciplinary study is to investigate the development of the use of statistical methods in dental journals, quality of statistical reporting and reporting of statistical techniques and results in dental research papers, with special reference to time-to-event methods. In the second part, the focus is specifically on time-to-event methods, and the aim is to demonstrate the strength of time-to-event methods in collecting detailed data about the development of oral health.

The first part of this study is based on an evaluation of dental articles from five dental journals. The second part of the study is based on empirical data from 28 municipal health centres in order to study variations in the survival of tooth health.

There were different profiles in the statistical content among the journals. The quality of statistical reporting was quite low in the journals. The use of time-to-event methods has increased from 1996 to 2007 in the evaluated dental journals. However, the benefits of these methods have not been fully adopted in dental research.

The current study added new information regarding the status of statistical methods in dental research. Our study also showed that complex time-to-event analysis methods can be utilized even with detailed information on each tooth in large groups of study subjects. Authors of dental articles might apply the results of this study to improve the study protocol/planning as well as the statistical section of their research article.

see all

Tiivistelmä

Tilastolliset tutkimusmenetelmät ovat olennainen osa hammaslääketieteellistä tutkimusta. Menetelmien käyttöä on tärkeä tutkia, jotta hammaslääketieteen tutkimuksen laatua voitaisiin parantaa. Tämän poikkitieteellisen tutkimuksen ensimmäisessä osassa tavoite on tutkia erilaisten tilastomenetelmien ja tutkimusasetelmien käyttöä, raportoinnin laatua ja tapahtumaan kuluvan ajan analysointimenetelmien käyttöä hammaslääketieteellisissä artikkeleissa. Toisessa osassa osoitetaan analysointimenetelmien vahvuus isojen tutkimusjoukkojen analysoinnissa.

Ensimmäisen osan tutkimusaineiston muodostavat viiden hammaslääketieteellisen aikakauslehden artikkelit. Toisen osan tutkimusaineiston muodostivat 28 terveyskeskuksessa eri puolella Suomea hammashoitoa saaneet potilaat.

Lehdet erosivat toisistaan tilastomenetelmien käytön ja tulosten esittämisen osalta. Tilastollisen raportoinnin laatu oli lehdissä puutteellinen. Tapahtumaan kuluvan ajan analysointimenetelmien käyttö on lisääntynyt vuosien 1996–2007 aikana.

Tapahtumaan kuluvan ajan analysointimenetelmät mittaavat seuranta-ajan tietystä aloituspisteestä määriteltyyn päätepisteeseen. Tämän väitöksen tutkimukset osoittivat, että tapahtumaan kuluvan ajan analysointimenetelmät sopivat hyvin isojen tutkimusjoukkojen analysointiin. Menetelmien hyötyä ei ole kuitenkaan vielä saatu täysin esille hammaslääketieteellisissä julkaisuissa.

Tämä tutkimus antoi uutta tietoa tilastollisten tutkimusmenetelmien käytöstä hammaslääketieteellisessä tutkimuksessa. Artikkelien kirjoittajat voivat hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksia suunnitellessaan hammaslääketieteellistä tutkimusta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-0793-3
ISBN Print: 978-952-62-0792-6
Issue: 1292
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.