University of Oulu

Outcome after tonsillectomy in adult patients with recurrent pharyngitis

Saved in:
Author: Koskenkorva, Timo1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526207995
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-05-12
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 10 of Oulu University Hospital, on 22 May 2015, at 12 noon
Tutor: Professor Olli-Pekka Alho
Docent Petri Koivunen
Reviewer: Docent Juha Seppä
Docent Petri Mattila
Opponent: Docent Karin Blomgren
Description:

Abstract

Recurrent pharyngitis causes doctor visits, antibiotics use and absences from school or work and thus worsens patients’ quality of life (QOL). Even though tonsillectomy is often performed for recurrent pharyngitis, there is limited evidence of the tonsillectomy benefit concerning both researcher- and patient-recorded outcomes.

The intent of this work was to find out if tonsillectomy reduces numbers of pharyngitis episodes or symptom days, if tonsillectomy improves patients’ QOL and if there are any clinical factors predicting QOL benefit after tonsillectomy.

Seventy adult patients with recurrent streptococcal pharyngitis (2001–2005) and 86 patients with recurrent pharyngitis of any origin (2007–2010) were enrolled for two randomised controlled trials.

Patients with recurrent pharyngitis of any origin were followed up either before (control group, n=40) or after (tonsillectomy group, n=46) tonsillectomy. At five months of follow-up, 17 (43%) patients in the control group and 2 (4%) patients in the tonsillectomy group consulted a physician for pharyngitis. Thirty-two (80%) patients in the control group and 18 (39%) patients in the tonsillectomy group experienced any kind of pharyngitis episode. Only one episode was considered severe. The numbers of days with throat pain and fever were significantly lower in the tonsillectomy group.

QOL of 142 responders measured by Glasgow Benefit Inventory (GBI) six months after tonsillectomy showed improvement: median GBI total score was +27. However, GBI total scores varied considerably between the patients (range −19 to +69). Only one patient reported declined QOL. The number of prior pharyngitis episodes, frequent throat pain, untreated dental caries and chronically infected tonsils were the best clinical factors predicting QOL improvement. The precision of these predictions was still quite low.

The results of this work suggest that tonsillectomy reduces numbers of acute pharyngitis episodes and symptoms. Although most of the episodes are not severe, tonsillectomy still generally improves patients’ QOL. The distribution of QOL benefit is broad, however. Throat-related morbidity before tonsillectomy is the only clinical factor that was associated with patient satisfaction.

see all

Tiivistelmä

Toistuvat nielutulehdukset aiheuttavat paljon lääkärikäyntejä, antibioottihoitoja sekä poissaoloja töistä tai opinnoista ja huonontavat potilaiden elämänlaatua. Toistuvien nielutulehdusten vuoksi päädytään usein nielurisaleikkaukseen, vaikka tutkimusnäyttö leikkauksen hyödystä on vähäistä.

Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia, vähentääkö nielurisaleikkaus nielutulehdusten määrää tai oireita sekä selvittää leikkauksenjälkeistä elämänlaatua ja siihen liittyviä ennustekijöitä.

Tutkimusaineisto koostui kahta eri satunnaistettua kliinistä koetta varten rekrytoiduista potilaista: 70 potilasta, joiden toistuvien nielutulehdusten aiheuttaja oli A-ryhmän streptokokki (2001–2005) ja 86 potilasta, joiden toistuvien nielutulehdusten etiologialle ei asetettu vaatimuksia (2007–2010).

Potilaat, joilla nielutulehdusten etiologia oli avoin, satunnaistettiin kahteen ryhmään: kontrolliryhmää (n=40) seurattiin ennen nielurisaleikkausta ja leikkausryhmää (n=46) sen jälkeen, molempia 5 kuukauden ajan. Seurannassa 17 (43 %) kontrolliryhmän potilasta ja 2 (4 %) leikkausryhmän potilasta hakeutui lääkäriin nielutulehduksen vuoksi. Kontrolliryhmän potilaista 32 (80 %) ja leikkausryhmän potilaista 18 (39 %) sairasti nielutulehduksen vähintään kerran. Vain yksi episodi luokiteltiin vaikeaksi. Nielukipu- ja kuumepäiviä oli merkittävästi vähemmän leikkausryhmässä.

Nielurisaleikkauksen vaikutusta elämänlaatuun tutkittiin Glasgow Benefit Inventory (GBI) -kyselyllä kuusi kuukautta leikkauksen jälkeen. Yhteensä 142 potilasta vastasi kyselyyn. GBI:n mediaanitulos +27 osoitti leikkauksen parantavan elämänlaatua. GBI-tulokset kuitenkin vaihtelivat huomattavasti potilaiden välillä (−19 – +67), vaikkakin vain yksi potilas raportoi elämänlaatunsa heikentyneen.

Aiempien nielutulehdusten määrä, usein toistuva nielukipu, hoitamaton karies ja kroonisesti tulehtuneet nielurisat ennustivat parhaiten potilastyytyväisyyttä leikkauksen jälkeen, mutta näidenkin tekijöiden ennustearvo oli melko heikko.

Tulosten perusteella nielurisaleikkaus vähentää akuutteja nielutulehduksia sekä oirepäiviä. Vaikka sairastamisjaksot ovat harvoin vaikeaoireisia, leikkaus parantaa useimmiten elämänlaatua, mutta hyödyn määrä vaihtelee merkittävästi potilaiden välillä. Ainoastaan leikkausta edeltävä nielun oireilun määrä ennustaa leikkaushyötyä jossain määrin.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-0799-5
ISBN Print: 978-952-62-0798-8
Issue: 1294
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.