University of Oulu

Understanding growth and non-growth in entrepreneurial economies : analysis of startup industries and experimental winner generation in Finland, Israel and Silicon Valley

Saved in:
Author: Sipola, Sakari1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526208138
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-05-26
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 5 June 2015, at 12 noon
Tutor: Professor Vesa Puhakka
Professor Tuija Mainela
Reviewer: Professor Dan Johansson
Professor Colin Mason
Description:

Abstract

The importance of high-growth firms for job creation is widely acknowledged and the promotion of such firms is a key area of industry policy in developed countries. However, despite the substantial development of firm growth research and the significant public investments, in many geographies the assumed good preconditions for high-growth entrepreneurship are not producing the desired results.

The purpose of this study is to increase understanding of the emergence of high-growth startups by taking a systemic view of firm growth. Instead of examining individual firms, a high-growth startup focused systemic economic actor, defined as the startup industry, is taken as the research object. The startup industry is given a certain function in economic development and resource allocation, and its processual activity in particular contexts is examined under the experimental winner generation process. Critical realism is used for systemic reasoning of firm growth.

The empirical study focuses on case startup industries of Finland, Israel and Silicon Valley. The emergence of startup-related actor structures and institutions, and their functioning is analyzed first from a cultural-historical and processual perspective. Second, the organization of the experimental winner generation process and its outcomes for each case are analyzed over a period of several decades, and a cross-case comparison is conducted between the cases.

The results of the study propose that each startup industry develops in time a particular target for its activities. This target, defined as the perceived winner, is the key for alignment and functioning of the startup industry as a whole. Examination of this concept enables us to understand the logics of the firm growth at the wider system level and on that basis to suggest some key determinants of the performance of startup industries in the long run. The discussion of policy maker implications concludes the study.

see all

Tiivistelmä

Kasvuyritykset ovat tärkeitä uusien työpaikkojen synnyttäjiä, ja teollistuneissa maissa niiden tukeminen on teollisuuspolitiikan keskiössä. Huolimatta laajasta yritysten kasvun tutkimustiedosta, merkittävistä julkisista investoinneista ja oletetuista hyvistä lähtökohdista kasvuyrittäjyydelle ei monella maantieteellisellä alueella kuitenkaan synny panostukseen verrattuna tarpeeksi kasvuyrityksiä.

Tämä väitöskirja tutkii nopeasti kasvavien startup-yritysten syntymistä systeemisestä näkökulmasta. Yksittäisten yritysten sijaan tutkimuksessa määritellään tutkimuskohteeksi startup-teollisuus, kasvuhakuisiin startup-yrityksiin keskittyvä systeeminen talouden toimija, jolle annetaan tietty tehtävä talouden kehityksessä ja resurssiallokaatiossa. Startup-teollisuuden toimintaa eri konteksteissa tarkastellaan kokeellisen voittajayritysten rakentamisen prosessin avulla. Yritysten kasvua lähestytään lisäksi kriittisen realismin mukaisen kausaliteetin pohjalta.

Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa analysoidaan Suomen, Israelin ja Piilaakson startup-teollisuutta. Tutkimuskohteiden startup-yrityksiin liittyvien toimijarakenteiden ja instituutioiden kehitystä ja toimintaa analysoidaan kulttuuri-historiallisesta ja prosessuaalisesta näkökulmasta. Lisäksi kokeellisen voittajayritysten rakentamisen prosessin organisointia ja lopputuloksia analysoidaan usean vuosikymmenen ajalta sekä tapauskohtaisesti että niiden välillä.

Tutkimustulokset esittävät kunkin startup-teollisuuden kehittävän ajan myötä tietyn kohteen omalle toiminnalleen. Tämä kohde, näkemys voittavasta startup-yrityksestä, linjaa koko startup-teollisuuden toimintaa. Tutkimalla tätä näkemystä voimme ymmärtää yritysten kasvun logiikoita systeemisellä tasolla, mikä mahdollistaa startup-teollisuuksien välisten rakenteellisten- ja suorituskykyerojen ymmärtämisen pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen lopussa esitetään johtopäätöksiä poliittisen päätöksenteon kannalta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-0813-8
ISBN Print: 978-952-62-0812-1
Issue: 73
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.