University of Oulu

From images to point clouds : practical considerations for three-dimensional computer vision

Saved in:
Author: Herrera Castro, Daniel1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526208534
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-08-04
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu, for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 14 August 2015, at 12 noon
Tutor: Professor Janne Heikkilä
Reviewer: Doctor Yasutaka Furukawa
Doctor Angel D. Sappa
Opponent: Doctor Ville Kyrki
Description:

Abstract

Three-dimensional scene reconstruction has been an important area of research for many decades. It has a myriad of applications ranging from entertainment to medicine. This thesis explores the 3D reconstruction pipeline and proposes novel methods to improve many of the steps necessary to achieve a high quality reconstruction. It proposes novel methods in the areas of depth sensor calibration, simultaneous localization and mapping, depth map inpainting, point cloud simplification, and free-viewpoint rendering.

Geometric camera calibration is necessary in every 3D reconstruction pipeline. This thesis focuses on the calibration of depth sensors. It presents a review of sensors models and how they can be calibrated. It then examines the case of the well-known Kinect sensor and proposes a novel calibration method using only planar targets.

Reconstructing a scene using only color cameras entails di_erent challenges than when using depth sensors. Moreover, online applications require real-time response and must update the model as new frames are received. The thesis looks at these challenges and presents a novel simultaneous localization and mapping system using only color cameras. It adaptively triangulates points based on the detected baseline while still utilizing non-triangulated features for pose estimation.

The thesis addresses the extrapolating missing information in depth maps. It presents three novel methods for depth map inpainting. The first utilizes random sampling to fit planes in the missing regions. The second method utilizes a 2nd-order prior aligned with intensity edges. The third method learns natural filters to apply a Markov random field on a joint intensity and depth prior.

This thesis also looks at the issue of reducing the quantity of 3D information to a manageable size. It looks at how to merge depth maps from multiple views without storing redundant information. It presents a method to discard this redundant information while still maintaining the naturally variable resolution.

Finally, transparency estimation is examined in the context of free-viewpoint rendering. A procedure to estimate transparency maps for the foreground layers of a multi-view scene is presented. The results obtained reinforce the need for a high accuracy 3D reconstruction pipeline including all the previously presented steps.

see all

Tiivistelmä

Kolmiuloitteisen ympäristöä kuvaavan mallin rakentaminen on ollut tärkeä tutkimuksen kohde jo usean vuosikymmenen ajan. Sen sovelluskohteet ulottuvat aina lääketieteestä viihdeteollisuuteen. Väitöskirja tarkastelee 3D ympäristöä kuvaavan mallin tuottamisprosessia ja esittää uusia keinoja parantaa korkealaatuisen rekonstruktion tuottamiseen vaadittavia vaiheita. Työssä esitetään uusia menetelmiä etäisyyssensoreiden kalibrointiin, samanaikaisesti tapahtuvaan paikannukseen ja kartoitukseen, syvyyskartan korjaamiseen, etäisyyspistepilven yksinkertaistamiseen ja vapaan katselukulman kuvantamiseen.

Väitöskirjan ensi osa keskittyy etäisyyssensoreiden kalibrointiin. Työ esittelee erilaisia sensorimalleja ja niiden kalibrointia. Yleisen tarkastelun lisäksi keskitytään hyvin tunnetun Kinect-sensorin käyttämiseen, ja ehdotetaan uutta kalibrointitapaa pelkkiä tasokohteita hyväksikäyttäen. Pelkkien värikameroiden käyttäminen näkymän rekonstruointiin tuottaa erilaisia haasteita verrattuna etäisyyssensoreiden käyttöön kuvan muodostamisessa. Lisäksi verkkosovellukset vaativat reaaliaikaista vastetta. Väitös tarkastelee kyseisiä haasteita ja esittää uudenlaisen yhtäaikaisen paikannuksen ja kartoituksen mallin tuottamista pelkkiä värikameroita käyttämällä. Esitetty tapa kolmiomittaa adaptiivisesti pisteitä taustan pohjalta samalla kun hyödynnetään eikolmiomitattuja piirteitä asentotietoihin.

Työssä esitellään kolme uudenlaista tapaa syvyyskartan korjaamiseen. Ensimmäinen tapa käyttää satunnaispisteitä tasojen kohdentamiseen puuttuvilla alueilla. Toinen tapa käyttää 2nd-order prior kohdistusta ja intensiteettireunoja. Kolmas tapa oppii filttereitä joita se soveltaa Markov satunnaiskenttiin yhteisillä tiheys ja syvyys ennakoinneilla. Tämä väitös selvittää myös mahdollisuuksia 3D-information määrän pienentämiseen käsiteltävälle tasolle. Työssä selvitetään, kuinka syvyyskarttoja voidaan yhdistää ilman päällekkäisen informaation tallentamista. Työssä esitetään tapa jolla päällekkäisestä datasta voidaan luopua kuitenkin säilyttäen luonnollisesti muuttuva resoluutio.

Viimeksi, tutkimuksessa on esitetty läpinäkyvyyskarttojen arviointiproseduuri etualan kerroksien monikatselukulmanäkymissä vapaan katselukulman renderöinnin näkökulmasta. Saadut tulokset vahvistavat tarkan 3D-näkymän rakentamisliukuhihnan tarvetta sisältäen kaikki edellä mainitut vaiheet.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-0853-4
ISBN Print: 978-952-62-0852-7
Issue: 536
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.