University of Oulu

Trafin vaikuttavuustutkimus, osaraportti 3 : palveluiden vaikuttavuusarviot

Saved in:
Author: Mononen, Petri1; Leviäkangas, Pekka
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526208756
Language: Finnish
Published: 2015
Publish Date: 2015-07-09
Description:

Abstract

This is the 3rd and final volume in a series of sub-reports covering the socio-economic impact evaluation study of Finnish Transport Safety Agency, Trafi.

This sub-report first summarizes the preceding phases of the research. The research data and the applied evaluation and price valuation methods are discussed next. The main content of the report consists of the detailed analysis of a total of 21 services. This analysis is followed by a description of clustering Trafi services into service families, and the analysis of these clusters. Lastly, the validity and reliability of the results are discussed.

The final results, conclusions and recommendations covering the entire research entity will be published in a final report, which will follow shortly after this sub-report.

see all

Tiivistelmä

Tämä on kolmas ja viimeinen osaraportti Trafia koskevassa vaikuttavuustutkimuksessa.

Aluksi raportissa esitetään lyhyt katsaus tutkimuksen edeltävistä vaiheista. Seuraavaksi käsitellään analyysien pohjana olleet aineistot ja käytetyt vaikutusten arviointi- ja hinnoittelumenetelmät. Raportin pääsisältö koostuu tarkemmin tutkittavaksi valittujen palveluiden eli näytteen vaikuttavuuden analyyseistä. Raportti sisältää lisäksi palveluiden klusteroinnin palveluperheisiin, sekä palveluperheiden arvioinnin. Lopuksi käsitellään tulosten luotettavuuden arviointi.

Tutkimuskokonaisuuden lopputulokset, johtopäätökset ja suositukset esitetään tämän osaraportin jälkeen julkaistavassa vaikuttavuustutkimuksen loppuraportissa.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden työpapereita. Research reports in Industrial Engineering and Management
ISSN: 2342-2572
ISSN-L: 2342-2572
ISBN: 978-952-62-0875-6
ISBN Print: 978-952-62-0874-9
Issue: 2
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.