University of Oulu

Trafin vaikuttavuustutkimus : loppuraportti

Saved in:
Author: Mononen, Petri1; Leviäkangas, Pekka
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526208954
Language: Finnish
Published: 2015
Publish Date: 2015-08-24
Description:

Abstract

This is the final report in a series of reports covering the impact evaluation research on Finnish Transport Safety Agency Trafi. The adopted approach focused on evaluating the observable sovereign impacts induced by public services while simultaneously isolating other external variables (such as changes and trends in the surrounding operational environment) from the impact mechanism. The final conclusions rely on the detailed analysis of individual services that are clustered into service families covering the full range of the service architecture.

In socio-economical terms the operation of Trafi yields to net benefits as a whole. Overall, the current return on investment (i.e. costs of producing the services) is positive with a minimum expected benefit-to-cost ratio of 2.6, or even up to 4.3. Traffic safety issues are and will remain in the epicenter of the agency’s responsibility portfolio but the future impact potential lies in services concerning the environment. In general, robust, transparent and high-quality administration goes hand in hand with a good quality national transportation system. Increasing international and national regulation may impose extra administrational burden to various stakeholders within the transport sector but overall the net impacts of regulation are positive. The agency’s performance management system comprises valid indicators per-se, but at present the coverage is not ideal and the selected metrics still need further consideration and development.

Within scientific research, evaluation and scrutiny that covers public entities’ full spectrum of socio-economic impacts is still very limited both in volume and with regard to methodology.

see all

Abstrakti

Tutkimuksessa arvioitiin viranomaisen toiminnan vaikuttavuutta. Viranomaistoiminnan vaikuttavuus pyrittiin eristämään muista toimintaympäristön muutoksista johtuvista vaikutuksista. Mittaamisen ongelmaa lähestyttiin mikrotasolla tarkastelemalla yksittäisten palveluiden ja muiden viranomaistuotteiden todennettavissa olevaa vaikuttavuutta. Makrotason päätelmät johdettiin näihin yksityiskohtaisiin havaintoihin nojautuen.

Trafin toiminta on yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa. Jokainen virastoon sijoitettu euro palautuu takaisin vähintään noin kolmin- tai nelinkertaisena. Liikenneturvallisuus tulee edelleen olemaan viraston vaikuttavuuden keskiössä, mutta tulevaisuuden potentiaaleja ovat todennäköisesti ympäristöön vaikuttavat palvelut ja toiminnot. Laadukas, läpinäkyvä ja eheä viranomaistoiminta kulkee käsi kädessä korkeatasoisen liikennejärjestelmän kanssa. Kansainvälinen ja kansallinen sääntely sekä sen lisääminen on toisaalta kuormittavaa, mutta nettovaikutuksiltaan lopulta positiivista. Viraston tulosohjausindikaattorit ovat valideja mutta niiden kattavuus ei ole ihanteellinen ja mittaamista on kehitettävä edelleen.

Vaikuttavuuden kriittinen tutkimus on edelleen hyvin vähäistä — sekä metodiikka että tutkimusperinne on vasta alussa.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden työpapereita. Research reports in Industrial Engineering and Management
ISSN: 2342-2572
ISSN-L: 2342-2572
ISBN: 978-952-62-0895-4
ISBN Print: 978-952-62-0894-7
Issue: 4
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.