University of Oulu

Constructive mythopoetics in J. R. R. Tolkien’s Legendarium

Saved in:
Author: Korpua, Jyrki1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526209289
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-11-06
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Keckmaninsali (HU106), Linnanmaa, on 13 November 2015, at 12 noon
Tutor: Doctor Pekka Kuusisto
Reviewer: Docent Klaus Brax
Docent Jarkko Toikkanen
Opponent: Doctor Dimitra Fimi
Description:

Abstract

This doctoral dissertation discusses constructive mythopoetics in J. R. R. Tolkien’s legendarium, the mythopoetic logics and elements on which Tolkien’s texts and his fantasy world are constructed.

My aim in this research is to create a reading of Tolkien’s fiction that shows that it is possible to discern a mythopoetic code in Tolkien’s legendarium. My hypothesis is that Tolkien’s mythopoetic fiction aims to be coherent on the levels of languages, myths, and inter- and intratextual background. This coherence can be found throughout the various texts and fragments of Tolkien’s fiction. From the cosmogonical creation myth of The Silmarillion, to the fairy-story lightness of The Hobbit and the quest fantasy of The Lord of the Rings, Tolkien’s fiction has its roots in the mythopoetic logics of his theory of creative writing (or myth-making). Tolkien is the sub-creator; he is creating myths and building his own world. For Tolkien, God is the primary creator, but the author is the (sub-)creator of his own creation. This is consistent throughout Tolkien’s legendarium, despite the fact that whilst creating his fiction, Tolkien is “pretending” to be a translator of mythical pseudo-historical documents.

In the main chapters, my research logics trace the inner timeline of Tolkien’s legendarium. Starting from the creation of the world, I move onto the long fall and struggle and to the end of the world. When discussing the theme of creation, I focus on the concept of creation on the intratextual level of Tolkien’s legendarium as well as on Tolkien’s aesthetics of creative work. In the end of the dissertation, I turn my attention also to the creative work of the reader.

My theoretical approach is influenced by both Northrop Frye’s constructive theory of literature and Benjamin Harshav’s theory of constructive poetics. I discuss the creative methods of speculative historical epic and the dichotomies of beginning and end, good and evil, mortality and immortality, spiritual and physical, and visibility and invisibility, as well as how these elements are manifested in Tolkien’s mythopoetic vision. The structure of Tolkien’s constructive mythopoetics is illuminated through the grand concepts of the Creation, the Existence, the Fall and the Struggle.

see all

Tiivistelmä

Väitöskirjani käsittelee konstruktiivista mytopoetiikkaa J. R. R. Tolkienin legendaariossa. Työ keskittyy ennen kaikkea mytopoeettiseen logiikkaan ja elementteihin, joiden kautta Tolkienin tekstit ja hänen luomansa fantasiamaailma rakentuvat.

Tutkimukseni muodostaa Tolkienin fiktion luennan, joka osoittaa, että Tolkienin legendaariolle voidaan löytää mytopoeettinen koodi. Tämä koodi havainnollistaa, että Tolkienin mytopoeettinen fiktio luo koherentin ja uskottavan kokonaisuuden kielen, myyttien sekä inter- ja intratekstuaalisten vaikutussuhteiden kautta. Tämä yhteenkuuluvuus ja koodi on nähtävissä, vaikka Tolkienin legendaarion osat ovat keskenään perin erilaisia, eri kirjallisuuslajeihin kuuluvia ja vaikka osa on julkaistu vain fragmentteina hänen kuolemansa jälkeen. Tolkienin mytopoeettinen logiikka ja luovan kirjoittamisen teoria näkyvät aina Silmarillion-teoksen kosmogonisesta luomismyytistä kevyen satumaiseen Hobittiin tai aina seikkailufantasiaan Taru Sormusten Herrasta. Tekijänä Tolkien näyttäytyy teoksissaan “alempana luojana” (sub-creator), joka kehittää myyttejä ja rakentaa fantasiamaailmaansa. Tolkienille Jumala on “ylempi luoja”, johon kirjailija vertautuu fiktion tasolla.

Väitöskirjani tutkimuslogiikka seuraa Tolkienin legendaarion aikajärjestystä. Aloitan työni maailmanluomisesta, siirryn tämän jälkeen ns. pitkään tappioon ja haipumiseen sekä aina maailmanloppuun saakka. Luomisen teemaa käsitellessäni päähuomioni on sekä Tolkienin legendaarion teosten sisäisessä kertomuksessa että hänen kirjallisen luomisensa estetiikassa. Väitöskirjan loppupuolella käännän huomiotani myös lukijan “luomistyöhön” teoksia lukiessa.

Käyttämääni teoreettiseen näkökulmaan ovat vaikuttaneet erityisesti Northrop Fryen konstruktiivinen kirjallisuusteoria sekä Benjamin Harshavin konstruktiivinen poetiikka. Käsittelyssäni ovat myös spekulatiivisen historiallisen epiikan metodit sekä hyvän ja pahan, kuolevaisuuden ja kuolemattomuuden, henkisen ja fyysisen sekä näkyvän ja näkymättömän vastakkainasetteluparit, ja ennen kaikkea se, kuinka nämä vastakkainasetteluparit ja elementit näyttäytyvät Tolkienin mytopoeettisessa visiossa. Tolkienin fiktion konstruktiivinen mytopoetiikka havainnollistuu metafyysisten ja temaattisten käsitteiden Luominen (Creation), Olemassaolo (Existence), Lankeamus (Fall) ja Ponnistelu (Struggle) kautta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-0928-9
ISBN Print: 978-952-62-0927-2
Issue: 129
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.