University of Oulu

Evaluation of new laboratory methods for routine use

Saved in:
Author: Lehto, Tiina1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Northern Finland Laboratory Centre NordLab
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526210759
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2016
Publish Date: 2016-01-12
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 8 of Oulu University Hospital, on 22 January 2016, at 12 noon
Tutor: Docent Tommi Vaskivuo
Docent Pirjo Hedberg
Reviewer: Professor Onni Niemelä
Professor Sharon Ehrmeyer
Opponent: Professor Kari Pulkki
Description:

Abstract

Laboratory medicine is under constant pressure from changes in the operating environment. Organisational changes and tendering processes have led to a trend towards shorter turn-around times and more cost-effective choices. Analysis tools that were previously only available at research laboratories, such as the mass spectrometer and polymerace chain reaction (PCR), have now made their way to university hospital laboratories and even mid-sized laboratories. Organisational changes have increased the need to monitor the pre-analytical steps. The specimen can be drawn from the patient in a satellite laboratory, which may be located several hours from the central laboratory. The increased transportation times may change the analytical properties of the specimens, which is why the stability of different analytes should be investigated thoroughly in different temperatures. It should be born in mind that doctors are treating the patients based on the results they receive from the laboratory. To avoid possible malpractice, the analytical properties should remain reliable. Traditionally, some analyses have been carried out manually, which is known to be time-consuming and carries the possibility of wide intra-observatory mistakes. For that reason, it would be reasonable to perform some manual analyses, such as body fluid analysis, in an automated manner. Automating the manual steps taken in the laboratory would release labour for other tasks and may increase the cost-effectiveness of the work. Organisational changes have redirected the needs of a clinical laboratory towards automated options instead of manual ones and finding more economically-based alternatives to replace or complement traditional methods.

see all

Tiivistelmä

Laboratoriolääketiede on jatkuvan muutospaineen alla. Organisaatiomuutokset ja kilpailutus ovat saaneet aikaan sen, että laboratorioiden analytiikkatarjonnan tulee olla kilpailukykyistä niin hinnan kuin tulosten vastausnopeuden suhteen. Aikaisemmin pelkästään tutkimuskäytössä olleet menetelmät, kuten PCR ja massaspektrometri, ovat jalkautuneet jo keskussairaalatasoiseen tutkimusvalikoimaan. Organisaatiomuutokset ovat saaneet aikaan myös sen, että näytteet voidaan ottaa potilaasta alueellisissa toimipisteissä ja kuljettaa päivän aikana keskuslaboratorioon analysoitavaksi. Kuljetusmatkat ja -ajat saattavat olla hyvinkin pitkiä. Tämän johdosta on erittäin tärkeää selvittää näytteiden säilyvyys niin, että tulokset pysyvät luotettavina eikä potilaan hoito kärsi. Perinteisesti osa tutkimuksista, kuten punktionesteen solut, on tehty käsin mikroskopoimalla, jonka tiedetään olevan aikaa vievää ja näin ollen myös kallista analysointia. Kyseisen tutkimuksen siirtäminen analysaattoreille tehtäväksi voi tuoda laboratoriolle taloudellisen säästön lisäksi työvoiman vapautumista manuaalisesti suoritettavalta mikroskopoinnilta. Muutospaineet laboratoriotoiminnoissa ovat saaneet aikaan tarpeen automatisaation lisääntymiselle ja taloudellisempien vaihtoehtojen löytämiselle perinteisten menetelmien rinnalle tai niiden sijaan.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-1075-9
ISBN Print: 978-952-62-1074-2
Issue: 1339
Subjects:
ISO
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.