University of Oulu

Summary report on doctoral experience in the UniOGS graduate school at the University of Oulu

Saved in:
Author: Pyhältö, Kirsi1,2; Peltonen, Jouni; Rautio, Pauliina;
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526210841
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2016
Publish Date: 2016-01-19
Description:

Abstract

This report is part of the research-based development of doctoral training in the UniOGS graduate school, at the University of Oulu. It aims to contribute research-based evidence pertaining to the development of doctoral education in the UniOGS graduate school at the University of Oulu by exploring the doctoral experience in the UniOGS, and the primary regulators of the doctoral journey. The data reported here were collected with the doctoral experience survey from doctoral students of UniOGS graduate school. Doctoral students’ experiences of doctoral training were analysed in terms of three complementary aspects of the training: the doctoral dissertation process, supervision, and doctoral studies. The report consists of a summary of the results based on data collected from doctoral students at the University of Oulu in April 2015.

see all

Tiivistelmä

Tämä raportti on osa Oulun yliopiston tutkimusperustaista tohtorinkoulutuksen kehittämistä. Sen tavoitteena on ymmärtää aiempaa paremmin tohtoriopiskeluprosessia ja kartoittaa sitä sääteleviä tekijöitä, ja tukea näin tutkimusperustaista tohtorikoulutuksen kehittämistyötä UniOGS -tutkijakoulussa. Raportin taustalla ovat tieteelliset tutkimusprojektit tohtorikoulutuksesta. Raportin aineisto kerättiin Tohtoriopiskelija -kyselyllä kaikilta UniOGS -tutkijakoulun jatko-opiskelijoilta keväällä 2015 Kyselyllä kartoitettiin tohtoriopiskelijoiden kokemuksia väitöskirjaprosessista, ohjauksesta, tiedeyhteisöstä ja jatko-opinnoista.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta academica
ISSN: 0781-1306
ISSN-E: 1796-2250
ISSN-L: 0781-1306
ISBN: 978-952-62-1084-1
ISBN Print: 978-952-62-1083-4
Issue: 11
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.