University of Oulu

Kuumakäynti-ilmaisimen sijainnin vaikutus virhehälytyksiin

Saved in:
Author: Junnikkala, Jarno1; Untinen, Jonne1; Haataja, Mauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526211244
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2016
Publish Date: 2017-01-12
Description:

Abstract

Hot axle box detectors are a key component in rolling stock condition monitoring on Finnish railways. Wayside detectors measure passing rolling stock’s axle boxes and raise alarms if alarm thresholds are exceeded. In certain specific, known situations, the system can also produce false alarms. One of these situations can be braking of the train while at the same time being measured by the hot axle box detector. With the help of research material, the hot axle box detector’s location’s effect to false alarms and the mechanism of how these alarms were caused were investigated.

Based on the research material, locations where braking regularly caused false alarms were recognized. In a typical scenario, freight train was braking on a downhill slope in order to stop at the next station. The reason for these false alarms were sparks generated in the block brakes of locomotives and freight wagons, that then were falsely spotted by VAE-HOA -detectors as hot axle boxes.

False alarms caused by braking sparking can almost entirely be eliminated by upgrading VAE-HOA -detectors to a newer model that can differentiate sparks from hot axle boxes. As an alternative, the older VAE-HOA -detectors’ software can be updated to recognize sparks or the detectors can be moved to locations, where the trains are less likely going to brake.

see all

Tiivistelmä

Laakereiden kuumakäynti-ilmaisimet ovat keskeinen osa liikkuvan kaluston valvontaa Suomen rataverkolla. Ilmaisimet mittaavat liikkuvan kaluston pyöräkertojen laakerien lämpötilat ja lähettävät hälytysrajan ylittyessä hälytyksen. Järjestelmä voi tuottaa tietyissä, tunnetuissa tilanteissa myös virhehälytyksiä. Yksi virhehälytyksiä aiheuttava tilanne voi olla junan jarruttaminen kuumakäynti-ilmaisimen kohdalla. Tutkimusaineiston avulla selvitettiin ilmaisimen sijainnin vaikutusta hälytyksiin ja hälytysten syntymekanismia.

Tutkimusaineiston perusteella tunnistettiin rataverkolta sijainnit, joissa jarruttaminen säännöllisesti aiheutti virhehälytyksiä. Tyypillisessä tilanteessa tavarajuna jarrutti alamäessä pysähtyäkseen liikennepaikalle. Syynä hälytyksille olivat jarrutusten aikana vetureiden ja vaunujen tönkkäjarruissa syntyvät kipinät, jotka VAE-HOA -ilmaisimet tunnistivat virheellisesti laakereiden kuumakäynneiksi.

Jarrutusten aiheuttamat virhehälytykset voidaan lähes kokonaan eliminoida päivittämällä VAE-HOA -ilmaisimet uudempaan ilmaisinmalliin, joka tunnistaa jarrutuskipinät. Vaihtoehtoisesti vanhojen ilmaisimien ohjelmisto voidaan päivittää tunnistamaan jarrutuskipinä tai ilmaisimia voidaan siirtää paikkoihin, joissa junien jarruttaminen on epätodennäköistä.

see all

Series: Raportti / Oulun yliopisto, konetekniikka
ISSN: 2342-2599
ISSN-L: 2342-2599
ISBN: 978-952-62-1124-4
ISBN Print: 978-952-62-1123-7
Issue: 3
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.