University of Oulu

”Yö, metsä, aika ennen kristinuskoa” : kotimaan ja kansakunnan representaatiot black metalissa ja folk metalissa Suomessa ja Norjassa

Saved in:
Author: Mustamo, Aila1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526211497
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2016
Publish Date: 2016-04-13
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Keckmaninsalissa (HU106) 23. huhtikuuta 2016 klo 12.00
Tutor: Professor Hannu I. Heikkinen
Reviewer: Professor Laura Huttunen
Doctor Kimi Kärki
Opponent: Doctor Titus Hjelm
Description:

Abstract

In this thesis, various meanings of representations of homeland and nation were explored from a view of symbolic anthropology and social constructionism. The main research material consists of interviews of 16 Norwegians and 21 Finns, including musicians and other active members of Black Metal and Folk Metal subcultures. The interviews were conducted in 2010–2012.

In these subcultures, the most important symbols of homeland and nation were associated with the past and nature. Symbols were given meanings in different ways, also politically, although disagreements regarding politics at a subcultural cubcultural context. Political goals were, for example, resistance to immigration, nature conservation and promoting the home region. Although these subcultures positioned themselves as counterculture, they reproduced national meanings of the mainstream cultures. Members of the subcultures often identified themselves with 19th century National Romantics. According to them, National Romantic ideas had become suspect or forbidden in Finland and Norway after the Second World War. However, the views of the informants were radically different from each other and even some commonly shared ideas were strongly criticized in the subcultures. Based on the interview materials, level of commitment varied in the subcultures. For some informants, black metal was a comprehensive way of life. For others, it meant just good music or a chance to promote folklore. The most extreme statements came from Finnish Black Metal musicians and fans. Some of them even supported National Socialism. On the other hand, Finnish Folk Metal musicians were opposed to more extreme ideas. In general, Norwegian informants emphasized National Romanticism more than Finnish informants.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin symbolisen antropologian ja sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta kotimaan ja kansakunnan representaatioiden moninaisia merkityksiä black metal- ja folk metal -alakulttuureissa. Tärkeimmän aineiston muodostavat 16 norjalaisen ja 21 suomalaisen muusikon tai muuten alakulttuureissa toimivan henkilön haastattelut, jotka toteutettiin vuosina 2010–2012.

Keskeiset alakulttuureissa käytetyt kotimaan ja kansakunnan symbolit liittyvät esikristilliseen muinaisuuteen ja luontoon. Symboleita merkityksellistetään eri tavoin, myös poliittisesti, vaikka politiikan yhdistämistä alakulttuuriin myös vastustetaan. Poliittisia päämääriä olivat muun muassa maahanmuuton vastustaminen, luonnonsuojelu ja kotiseudun tunnetuksi tekeminen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vaikka alakulttuurit asemoivat itsensä vastakulttuuriksi, niissä uusinnetaan valtakulttuurissa tuotettuja kansallisuuden merkityksiä. Monet haastatellut samaistuivat 1800-luvun kansallisromantikkojen ajatuksiin, joiden he kokivat muuttuneet arveluttaviksi ja kielletyiksi toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa ja Norjassa. Kuitenkin haastateltujen näkemyksissä oli suuria eroja, ja monet myös esittivät ankaraa kritiikkiä alakulttuureissa jaettuja käsityksiä kohtaan. Aineiston perusteella haastatellut ovat sitoutuneet alakulttuureihinsa hyvin eri tavoin. Toisille etenkin black metal edustaa kokonaisvaltaista elämäntapaa ja ideologiaa. Toisille metallimusiikki on pelkästään hyvää musiikkia tai keino tehdä kansanperinnettä tunnetuksi. Äärimmäisimpiä mielipiteitä esittivät suomalaiset blackmetalistit, joista osa tunnustautui kansallissosialismin kannattajiksi. Suomalaiset folkmetalistit osoittautuivat ääriajattelun vastustajiksi. Norjalaiset haastatellut korostivat kansallisromantiikan merkitystä enemmän kuin suomalaiset.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-1149-7
ISBN Print: 978-952-62-1148-0
Issue: 140
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.