University of Oulu

Efficacy of the Perceval sutureless aortic valve bioprosthesis in the treatment of aortic valve stenosis

Saved in:
Author: Rubino, Antonino S.1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526212289
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2016
Publish Date: 2016-05-24
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 1 of Oulu University Hospital, on 3 June 2016, at 12 noon
Tutor: Professor Fausto Biancari
Professor Tatu Juvonen
Reviewer: Docent Juha Nissinen
Docent Otso Järvinen
Opponent: Docent Peter Raivio
Description:

Abstract

Aortic valve stenosis (AS) is one of the most diffuse valvular diseases in developed countries. AS is a progressive disease, which usually results in serious life-threatening adverse events. Defining a treatment strategy for AS is a focus of cardiovascular research, although the topic is still controversial because of its related clinical and economical implications.

Surgical aortic valve replacement (AVR),which is regarded as the gold standard for the treatment of severe symptomatic AS, affords excellent results, particularly in asymptomatic patients with good functional status. AVR requires the institution of cardiopulmonary bypass and aortic cross-clamping, and the duration of these procedures is directly associated with increasing morbidity and mortality, especially in patients with preoperative comorbidities.

Accordingly, techniques aimed at decreasing the duration of cardiopulmonary bypass and aortic cross-clamping have the potential to improve postoperative outcomes of AVR.

In the present study, we demonstrated that the Perceval sutureless bioprosthesis could significantly reduce the duration of the surgical procedure. This was associated with improved immediate postoperative outcomes and long-term freedom from adverse events.

The use of a Perceval sutureless bioprosthesis can facilitate AVR through minimally invasive approaches and is associated with fewer transfusions of packed red cells compared to full sternotomy approaches, even with traditional stented bioprostheses. It could be expected that patients at intermediate-high risk would benefit more from the combination of a fast surgical procedure, performed with reduced surgical invasiveness.

When compared to transcatheter aortic valve implantation (TAVI), the Perceval sutureless bioprosthesis was associated with increased incidence of device success as well as less paravalvular leak, with similar immediate and 1-year outcomes.

Finally, AVR with the Perceval sutureless bioprosthesis provided excellent hemodynamics at rest and under high workload. The significant increase of effective orifice area under stress suggests that the Perceval sutureless bioprosthesis is the valve of choice for patients with small aortic annuli or when prosthesis-patient mismatch is anticipated.

see all

Tiivistelmä

Aorttaläpän ahtauma on yksi yleisimmistä läppävioista kehittyneissä maissa. Aorttaläpän ahtauma on etenevä sairaus, joka yleensä johtaa vakaviin henkeä uhkaaviin haittatapahtumiin. Aorttaläpän ahtauman hoitotavasta keskustellaan kiivaasti sydän- ja verisuonitautien tutkimuksessa siihen liittyvien kliinisten ja taloudellisten vaikutusten vuoksi.

Aorttaläppäleikkausta, jossa aorttaläppä korvataan proteesilla, on aina pidetty vaikean oireisen aorttaläpän ahtauman hoidon kultaisena standardina, koska sen tulokset ovat erinomaisia, etenkin oireettomilla potilailla, joilla sydämen toiminta on hyvä. Leikkaus vaatii sydän-keuhkokoneen käyttöä ja aortan sulkemista, joiden kesto on suoraan yhteydessä kasvavaan sairastavuuteen ja kuolleisuuteen erityisesti potilailla, joilla on muitakin sairauksia.

Niinpä tekniikat, jotka lyhentävät sydän-keuhkokoneen käyttöaikaa ja aortan sulkuaikaa, voivat mahdollisesti parantaa aorttaläppäleikkauksen tuloksia.

Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että ompeleettoman biologisen Perceval-läppäproteesin käyttö vähensi merkittävästi leikkauksen kestoa. Tämä oli yhteydessä parantuneisiin lyhyen ja pitkän aikavälin tuloksiin leikkauksen jälkeen.

Ompeleettoman biologisen Perceval-läppäproteesin käyttö voi helpottaa aorttaläppäleikkausta, koska se voidaan asentaa vähemmän kajoavasta avauksesta, ja siihen liittyy vähemmän punasolusiirtoja rintalastan kokoavaukseen verrattuna, myös silloin kun käytetään kokoavausta ja perinteisiä stenttibioproteeseja. Voisi olla odotettavaa, että keskisuuren tai suuren riskin potilaat hyötyisivät enemmän leikkauksesta, jossa yhdistyvät toimenpiteen nopeus ja vähäisempi kajoavuus.

Katetriteitse asennettuun biologiseen keinoläppään (TAVI) verrattuna ompeleeton biologinen Perceval-läppäproteesi oli yhteydessä parempaan laitteen toimimiseen ja pienempään paravalvulaariseen vuotoon. Muut tulokset heti leikkauksen jälkeen ja yhden vuoden seurannassa olivat samanlaisia.

Lopuksi voidaan todeta, että aorttaläppäleikkaukseen ompeleettomalla biologisella Perceval-läppäproteesilla liittyi erinomainen hemodynamiikka levossa ja korkean työkuorman aikana. Stressin aikaisen tehokkaan aorttaläpän aukon pinta-alan merkittävä kasvu osoittaa, että ompeleeton biologinen Perceval-läppäproteesi on hyvä valinta potilaille, joilla on pieni aorttaläpän aukko tai kun on odotettavissa proteesin ja potilaan yhteensopimattomuutta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-1228-9
ISBN Print: 978-952-62-1227-2
Issue: 1367
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.