University of Oulu

Multiple sclerosis in Northern Finland : epidemiological characteristics and comorbidities

Saved in:
Author: Krökki, Olga1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526212388
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2016
Publish Date: 2016-05-31
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 8 of Oulu University Hospital (Kajaanintie 50), on 10 June 2016, at 12 noon
Tutor: Professor Anne Remes
Reviewer: Professor Juhani Ruutiainen
Docent Marja-Liisa Sumelahti
Opponent: Docent Merja Soilu-Hänninen
Description:

Abstract

Multiple sclerosis (MS) is the most frequent chronic inflammatory demyelinating disease of the central nervous system leading to neurological disability in young adults. Finland belongs to the high-risk areas of MS with continuously increasing of prevalence rates. In comparison to the general population, patients with MS have an increased risk of premature mortality. The extent of comorbidity rates and their role in the outcomes of MS have not been fully investigated.

The aim of this thesis was to evaluate the epidemiology and survival of MS in Northern Ostrobothnia. The neurological comorbidity and frequency of fractures in patients with MS were also investigated. All MS patients diagnosed in Oulu University Hospital during 1990–2010 were included in this study.

The prevalence of MS was 103/105; the mean overall incidence was 6.3/105. Women had a 2.3-fold higher MS incidence than men. The overall incidence figures were clearly affected by a pronounced increase among females. Neurological comorbidities were common in MS patients with 17.1 % of patients suffering from some other neurological diseases in addition with MS. The most common diseases were migraine (10.4 %) and epilepsy (4.7 %).The prevalence of stroke was similar in MS patients compared to the general population, but the 21-year survival rate was significantly lower in MS patients who had suffered a stroke compared with those MS patients without stroke. MS patients experienced a high risk for fragility fractures especially vertebral fractures. The possibility of osteoporosis had been examined only 26 % patients with fragility fractures and osteoporosis was detected in the majority.

The prevalence of MS in our cohort was similar to the Finnish average, but in the Seinäjoki area, the prevalence was double the national average. Although the increasing incidence of female MS has been confirmed also in other studies, the reasons for this phenomenon are unknown. The increased risk for fragility fractures may be associated with low D vitamin levels or pathogenesis of MS. These findings emphasize the role of comorbid diseases in disability and survival of MS patients and attention should be paid to these conditions also in clinical practice.

see all

Tiivistelmä

MS-tauti on nuorten aikuisten yleisin etenevä ja usein työkyvyttömyyteen johtava neuroimmunologinen sairaus. Suomi kuuluu korkean riskin alueeseen ja maassamme on havaittu alueellisia eroja MS-taudin esiintyvyydessä. MS-taudin ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä ei täysin tunneta, mutta luonnollisen kulun tutkimuksissa on havaittu, että MS-tauti lyhentää eliniän ennustetta useita vuosia muuhun väestöön verrattuna. MS-tautia sairastavien potilaiden toimintakyvyn ja eliniän ennusteeseen vaikuttavista liitännäissairauksista on hyvin vähän tietoa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää MS-taudin epidemiologiaa sekä eliniän ennustetta Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi tutkittiin MS-tautia sairastavien muuta neurologista sairastavuutta sekä luun murtumien esiintyvyyttä. Aineistona oli Oulun yliopistollisessa sairaalassa MS-taudin diagnoosin saaneet potilaat vuosilta 1990–2010.

MS-taudin esiintyvyys oli 103/105 ja ilmaantuvuus keskimäärin 6.3/105. Naisilla MS-taudin ilmaantuvuus oli 2,3-kertainen miehiin verrattuna. MS-taudin ilmaantuvuus lisääntyi 15 vuoden seurannassa, mikä selittyi MS-taudin ilmaantuvuuden kasvulla naisten keskuudessa. MS-taudin lisäksi 17,1 %:lla potilaista oli jokin muu neurologinen sairaus. Yleisimmät sairaudet olivat migreeni (10,4 %) ja epilepsia (4,7 %). Neurologisista liitännäissairauksista aivoverenkiertohäiriöiden esiintyvyys oli yhtä suuri kuin väestössä yleensä, mutta sairastettu aivoverenkiertohäiriö lisäsi merkittävästi MS-potilaiden kuolleisuutta. MS-tautia sairastavilla havaittiin kohonnut riski etenkin matalaenergisiin murtumiin, joista merkittävä osuus oli selkärangan nikamamurtumia. Matalaenergisen murtuman saaneista potilaista luuntiheyden mittaus oli tehty vain 26 %:lle, joista suurimalla osalla todettiin osteoporoosi.

Tutkimuksen perusteella MS-taudin esiintyvyys vastaa Suomen keskimääräistä esiintyvyyttä ja on noin puolet pienempi kuin Seinäjoen alueella, missä MS-taudin esiintyvyys on Suomen korkein. MS-taudin ilmaantuvuuden lisääntyminen naisten keskuudessa on havaittu myös muissa tutkimuksissa, mutta syy tähän ilmiöön on epäselvä. MS-tautia sairastavilla kohonnut murtumariski saattaa liittyä mataliin D-vitamiinipitoisuuksiin tai MS-taudin patogeneesiin. Koska liitännäissairastavuus sekä luunmurtumat heikentävät MS-tautia sairastavan toimintakykyä ja lisäävät kuolleisuutta, tulisi näihin kiinnittää enemmän huomiota myös kliinisessä työssä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-1238-8
ISBN Print: 978-952-62-1237-1
Issue: 1368
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.