University of Oulu

Dental and otologic problems in cleft lip and palate patients from Northern Finland : cleft associated problems

Saved in:
Author: Lehtonen, Ville1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Dentistry
3Medical Research Center Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526212739
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2016
Publish Date: 2016-08-23
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 3 of Oulu University Hospital (Kajaanintie 50), on 2 September 2016, at 12 noon
Tutor: Professor György Kálmán Sándor
Doctor Leena Ylikontiola
Professor Vuokko Anttonen
Reviewer: Professor Richard Welbury
Docent Tero Soukka
Opponent: Professor Timo Peltomäki
Description:

Abstract

Patients with orofacial clefts must overcome problems associated with their deformity including multiple surgeries, facial scarring, speech difficulties, dental problems and hearing loss. This study considered dental and hearing problems faced by cleft lip and palate patients in Northern Finland. The research aimed to determine prevalence of dental anomalies in cleft children, assess restorative treatment need and examine dental treatment necessary under general anesthesia. Other aims were to identify middle ear problems, need for ventilation tubes (VTs) among cleft children and examine the relationship between cleft severity, palatoplasty technique and hearing outcomes in cleft children aged between 3 and 9-years.

The material comprised 214 cleft patients treated at Oulu University Hospital. In the dental study 26.6% had at least one dental anomaly while 17.9% had 2 or 3, most commonly missing or supernumerary teeth. In the general anesthesia study 11.5% had a syndrome and 52.4% of those with a syndrome aged 6-years-old needed restorative treatment. General anesthesia was required for dental treatment in 17.5% of cleft patients, mostly in those with a syndrome. In the middle ear study 79% had secretions in the middle ear during the study period. On average 3 VTs were placed in each patient. The prevalence of tympanic perforation was 35.9% and cholesteatoma occurred in 3.3%. In the hearing study pure tone average did not significantly differ between right and left ears and was unrelated to cleft severity or palatoplasty technique.

Based on the dental study the severity of clefting increased with the prevalence of dental anomalies. The general anesthesia study found that need for restorations increased with cleft severity. The presence of a syndrome increased the need for dental treatment under general anesthesia. The middle ear study found that patients with cleft lip and palate and isolated cleft palate had more extensive clefts affecting Eustachian tube function with more frequent middle ear problems requiring more VTs than isolated cleft lip patients. Continuous presence of VTs increased the prevalence of tympanic perforation and cholesteatoma. The hearing study concluded that most of the 3 to 9 year-old cleft patients had normal hearing thresholds unaffected by cleft severity or palatoplasty technique.

see all

Tiivistelmä

Huuli- ja suulakihalkioihin liittyy monia haasteita kuten useita leikkauksia, näkyviä arpia, puheongelmia, hampaiston ongelmia ja kuulonalenemaa. Tässä tutkimuksessa perehdyttiin halkiolasten hampaiden ja kuulon ongelmiin Pohjois-Suomessa. Tutkimus selvitti halkiopotilaiden hampaiden anomalioiden esiintyvyyttä, hampaiden korjaavan hoidon tarvetta sekä hampaiden hoidon tarvetta yleisanestesiassa. Lisäksi selvitettiin välikorvaongelmia, ilmastointiputkien tarvetta sekä kuulontutkimustulosten yhteyttä halkion vakavuuden ja suulaen leikkaustekniikan välillä 3-9-vuotiailla halkiolapsilla.

Aineisto koostui 214 halkiopotilaasta jotka hoidettiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Potilaista 26,6%:lla oli vähintään yksi ja 17,9%:lla kaksi tai kolme hammasanomaliaa. Yleisin anomalia oli puuttuvat tai ylilukuiset hampaat. Yleisanestesiassa hoidetuista potilaista 11,5%:lla oli syndrooma eli oireyhtymä, kaikkiaan yleisanestesiaa tarvitsi 17,5%. 6-vuotiaista syndroomapotilaista 52,4% tarvitsi hampaiden korjaavaa hoitoa. Korvien tutkimuksessa 79%:lla potilaista oli eritettä välikorvissa tutkimusjakson aikana. Jokaiselle potilaalle laitettiin ilmastointiputket keskimäärin 3 kertaa. Tärykalvon perforaatio havaittiin 35,9%:lla ja kolesteatooma todettiin 3,3%:lla. Oikean ja vasemman korvan välillä ei ollut merkittävää eroa kuulontutkimustuloksissa eikä niillä havaittu yhteyttä halkion vakavuuden tai suulaen leikkaustekniikan kanssa.

Halkion vakavuus lisäsi hammasanomalioiden esiintyvyyttä sekä korjaavan hoidon tarvetta yleisanestesiassa. Syndrooma lisäsi myös korjaavan hoidon tarvetta yleisanestesiassa. Huuli- ja suulakihalkiopotilailla sekä suulakihalkiopotilailla laaja halkio vaikutti voimakkaasti korvatorven toimintaan ja näin ollen se lisäsi putkituksia vaativia korvaongelmia toisin kuin huulihalkiopotilailla joilla suulaki oli ehjä. Jatkuva ilmastointiputkien läsnäolo lisäsi tärykalvon perforaatioita ja kolesteatoomia. Kuitenkin enemmistöllä 3-9-vuotiaista halkiopotilaista kuulotutkimustulokset olivat normaalit.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-1273-9
ISBN Print: 978-952-62-1272-2
Issue: 1375
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.