University of Oulu

Pohjois-Suomen mikroyritykset : tilastokatsaus

Saved in:
Author: Jokela, Harri1; Niinikoski, Eija-Riitta1; Muhos, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526213644
Language: Finnish
Published: 2016
Publish Date: 2016-11-07
Description:

Abstract

The aim of this study was to investigate the characteristics of enterprises, especially microenterprises, in Northern Finland based on the statistical data. The report is based on the year 2015 data and it is part of the Micro-enterprise Growth Platform project that is financed by the Council of Oulu Region as a European Regional Development Fund (ERDF) project. This report presents statistical information of the enterprises in Northern Finland. Statistical data was purchased from Bisnode Finland Ltd. The data (collected 27 Oct 2015) consists of 49 411 business identity codes registered in Northern Finland in one of the following regions: Kainuu, Lapland and North Ostrobothnia. Closer analysis include business identity codes of the companies that had key information (industrial classification, number of personnel, sales) in the statistical data. The final data contains 47 519 business IDs, which were analyzed in this report using the following variables: legal form, number of employees, turnover, industry, import and export activities and registration year.

In Northern Finland almost 96% of companies are micro-enterprises having less than 10 employees. Majority of the micro-enterprises (95.5%) employ less than 5 persons. The share of SMEs in Northern Finland is 99.94%. There are just a few big companies (having 250 or more employees) in Northern Finland (0.06 %).

The most common category (25.5 %) of activity (SIC 2008) is a forestry and logging (SIC 02). Approximately 82% of the companies have less than EUR 200 000 sales per year. Almost 43% of the companies having over one million euros turnover are micro-sized enterprises, and 24.4% of the companies having over two million turnover are micro-enterprises. There are 1 724 import companies and 585 export companies in Northern Finland. Almost 52% of the export companies and almost 68% of the import companies are micro-sized in Northern Finland. The average age of the companies in Northern Finland is about 11.5 years. The most common form of the Northern Finland businesses is Private trader (60% of the companies), as well as a Limited company (31%). Almost 88% of Limited companies are micro-sized companies.

There were approximately 71.3 companies per 1 000 inhabitants in Northern Finland in 2015. In Northern Finland approximately 3.9 new enterprises were founded per 1 000 inhabitants in 2015 (5.15 per 1 000 inhabitants in Finland as total). In the same year about 3.54 companies per 1 000 inhabitants were closed in Northern Finland (4.68 per 1 000 inhabitants in Finland). A good example of the potential that exists in micro-enterprises in Northern Finland, is the fact that about 96% of the companies that do not export are micro-sized companies. It is necessary to have the micro-enterprises as the essential target group in the enhancing activities of export.

see all

Tiivistelmä

Tässä raportissa esitetään tilastotietoihin pohjautuvat perustiedot Pohjois-Suomessa toimivista yrityksistä ja erityisesti mikroyrityksistä. Raportti pohjautuu vuoden 2015 tietoihin (poimintapäivä 27.10.2015) ja on osa Mikroyritysten kasvualusta -hankkeen toteutusta, jota Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeena. Tilastoaineiston tietolähteet ovat Kaupparekisteri, YTJ-tietokanta ja Tilastokeskus.

Pohjois-Suomen 47 519 yrityksestä lähes 96 % (45 532 kpl) on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Valtaosa mikroyrityksistä (95,5 %) työllistää alle 5 henkilöä (43 500 yritystä). Pk-yritysten osuus Pohjois-Suomen yrityksistä on 99,94 %. Suuria yrityksiä Pohjois-Suomen yrityksistä on 0,06 %.

Yritysten yleisin toimialaluokka on Metsätalous ja puunkorjuu, johon on luokiteltu noin 25,5 % Pohjois-Suomen yrityksistä. Noin 82 %:lla yrityksistä liikevaihto on alle 200 000 euroa. Yli miljoonan euron liikevaihdon omaavista yrityksistä lähes 40 % on mikroyrityksiä. Yli 2 miljoonan euron liikevaihdon omaavista yrityksistä lähes neljännes (24,4 %) on mikroyrityksiä. Pohjois-Suomessa on Tilastokeskuksen määritelmän mukaisia tuontiyrityksiä 1 724 kpl ja vientiyrityksiä 585 kpl. Pohjois-Suomen vientiyrityksistä lähes 52 % ja tuontiyrityksistä lähes 68 % on mikroyrityksiä. Pohjois-Suomen yritysten keski-ikä on noin 11,5 vuotta. Pohjois-Suomen yritysten yleisimpiä yhtiömuotoja ovat toiminimi, joita on noin 60 % yrityksistä sekä osakeyhtiö, joita on noin 31 % yrityksistä. Osakeyhtiöistä lähes 88 % on mikroyrityksiä.

Pohjois-Suomessa oli vuonna 2015 keskimäärin 71,3 yritystä 1 000 asukasta kohti. Vuonna 2015 Pohjois-Suomessa aloitti 1 000 asukasta kohti keskimäärin 3,9 yritystä ja koko Suomessa 5,15 yritystä. Samana vuonna Pohjois-Suomessa lopetti 1 000 asukasta kohti keskimäärin 3,54 yritystä ja koko Suomessa 4,68 yritystä.

Mikroyrityksissä olevaa potentiaalia kuvaa hyvin esimerkiksi se, että niistä yrityksistä, jotka eivät Pohjois-Suomessa harjoita vientiä, noin 96 % on mikroyrityksiä (45 230 kpl). Suomen kilpailukyvyn kannalta onkin välttämätöntä nostaa mikroyritykset vienninedistämistoimien keskeiseksi kohderyhmäksi.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden työpapereita. Research reports in Industrial Engineering and Management
ISSN: 2342-2572
ISSN-L: 2342-2572
ISBN: 978-952-62-1364-4
ISBN Print: 978-952-62-1363-7
Issue: 2
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.