University of Oulu

Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa : suosituksia harjoitteluiden sekä muiden työelämäjaksojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin — opiskelijalle, yliopistolle ja työnantajalle

Saved in:
Author: Pajarre, Eila1; Hietaniemi, Riku2; Mäkelä, Anne2; (eds.)
Organizations: 1Tampere University of Technology
2University of Oulu
3Aalto University
4University of Lapland
5Lappeenranta University of Technology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526214665
Language: Finnish
Published: Oulun yliopisto, 2016
Publish Date: 2016-12-09
Description:

Alkusanat

Yliopisto-opintoihin sisältyvällä harjoittelulla tai muulla siihen rinnastettavalla työelämäjaksolla on merkittävä asema tutkinnossa, sillä harjoittelu sitoo usein teoreettisiksi miellettyjä opintoja käytännön työelämään. Etenkin nyt, kun opiskelijoiden valmistumisaikoja pyritään valtakunnallisesti lyhentämään, harjoittelun merkitys oman alan työkokemusta tarjoavana oppimiskokemuksena ennen valmistumista korostuu entisestään. Hyvin suunniteltu harjoittelu hyödyttää opiskelijoiden lisäksi myös yliopistoa ja työnantajia.

Harjoittelukäytänteet eri yliopistoissa ja eri tutkinto-ohjelmissa ovat tällä hetkellä hyvin erilaisia ja osin jopa epätasa-arvoisia eri alojen opiskelijoiden välillä. On selvää, että jokaisessa tutkinto-ohjelmassa harjoittelu tulee toteuttaa sille parhaiten soveltuvalla tavalla. Monet harjoitteluun liittyvistä asioista ovat kuitenkin sellaisia, joita olisi mahdollista yhtenäistää ja joiden kehittäminen hyödyttäisi niin opiskelijoita, yliopistoa kuin harjoittelupaikkoja tarjoavia organisaatioitakin.

Tämä opas on laadittu yliopistojen harjoittelukäytänteiden kehittämisen tueksi osana ESR-rahoitteista TYYLI (Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin) -hanketta. Oppaassa kuvataan suomalaisten yliopistojen harjoittelukäytänteistä tunnistettuja vahvuuksia ja heikkouksia ja annetaan suosituksia kehittämiskohteiksi ja toimintamalleiksi harjoittelun eri vaiheisiin sekä yliopistolle, opiskelijalle että harjoittelupaikkoja tarjoaville organisaatioille. Oppaan kommentointiin ovat osallistuneet laajasti useat yliopistotoimijat, ylioppilaskunnat, yritykset ja työnantajajärjestöt, heille kaikille palautteista lämpimät kiitokset.

Harjoittelu tekee mestarin!

see all

ISBN: 978-952-62-1466-5
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.