University of Oulu

Studies on macroeconomics and uncertainty

Saved in:
Author: Koivuranta, Matti1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526214900
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2017
Publish Date: 2017-02-06
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 16 February 2017, at 12 noon
Tutor: Professor Mikko Puhakka
Reviewer: Professor Per Krusell
Doctor Niku Määttänen
Opponent: Doctor Niku Määttänen
Doctor Jouko Vilmunen
Description:

Abstract

This dissertation is comprised of three independent essays with the unifying theme of how uncertainty affects the macroeconomy. The first essay studies an incomplete market economy where the firm faces a non-trivial investment decision due to capital adjustment costs. The adjustment costs make the price of capital endogenous and help to explain the observed volatility of the returns to physical capital. The particular form of market incompleteness that is assumed in the essay is however not enough to match the observed price of risk. The essay contains also a technical contribution in showing how Arrow prices of contingent commodities can be used in computing the equilibrium in this class of models.

The second essay studies the effect of population aging on asset prices. The modeling framework features deterministic transition paths for demographic structure and level of government expenditures along with aggregate uncertainty at business cycle frequency. The demographic transition leads to a projected increase of in tax rates that are needed to finance the government expenditures. This requires higher savings rates from households which reduces volatility of consumption growth and reduces the price of aggregate risk.

The third essay is an empirical study which uses betting market data from the Swedish harness horse racing in conjunction with economic confidence indices. The main finding is that the risk attitudes of bettors that are reflected by the betting market data covary with the more traditional confidence measures in a reasonable way. The essay also contains a simple forecasting exercise which shows that the novel risk measure may also be useful in forecasting the industrial production. The results of the study are interpreted in terms of behavioral macroeconomics.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja koostuu kolmesta erillisestä esseestä, joiden yhdistävä tekijä on epävarmuus ja sen vaikutukset makrotalouden ilmiöihin. Ensimmäisessä esseessä tarkastellaan taloutta, jossa markkinat ovat epätäydelliset ja fyysisen pääoman sopeuttamiskustannukset vaikuttavat yrityksen investointipäätökseen. Pääoman sopeuttamiskustannukset tekevät pääoman hinnasta endogeenisen muuttujan ja auttavat selittämään havaittua pääoman tuottojen volatiliteettia. Tutkimuksessa käytetyt markkinoiden epätäydellisyyteen johtavat oletukset eivät kuitenkaan riitä selittämään historiallisesti havaittua riskin hintaa. Essee sisältää myös teknisen kontribuution. Siinä osoitetaan, miten talouden tilasta riippuvien hyödykkeiden Arrow-hintoja voidaan hyödyntää tämän tyyppisten talouksien tasapainon numeerisessa ratkaisemisessa.

Toinen essee tarkastelee väestön ikääntymisen vaikutuksia varallisuushyödykkeiden hintoihin. Malli yhdistää väestörakenteen ja julkisten kulutusmenojen deterministisen muutoksen sekä suhdannevaihtelua kuvaavan kokonaistaloudellisen epävarmuuden. Väestörakenteen odotettu muutos johtaa julkisten kulutusmenojen kasvun myötä veroasteiden nousuun. Kotitaloudet joutuvat säästämään enemmän, mikä vähentää kulutuksen kasvun volatiliteettia ja kokonaistaloudellisen riskin hintaa.

Kolmas essee on empiirinen tutkimus, jossa käytetään havaintoaineistoa Ruotsin ravivedonlyöntimarkkinoilta sekä taloudellisia luottamusindikaattoreita. Tärkein tulos on että vedonlyöntiaineiston heijastama suhtautuminen riskiin näyttää olevan vuorovaikutuksessa perinteisten luottamusindikaattoreiden kanssa. Esseessä käytetään myös yksinkertaista aikasarjamallia, joka viittaa siihen, että vedonlyöntiaineiston perusteella laskettu riskiin suhtautumisen mitta voi olla hyödyllinen teollisuustuotannon ennustamisessa. Tuloksia tulkitaan behavioraalisen makrotaloustieteen valossa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-1490-0
ISBN Print: 978-952-62-1489-4
Issue: 90
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.