University of Oulu

Managing technology-based service innovations in emerging wellness business ecosystems

Saved in:
Author: Annanperä, Elina1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526215839
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2017
Publish Date: 2017-06-02
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Kainuunsali (L2), Linnanmaa, on 14 June 2017, at 12 noon
Tutor: Doctor Jouni Markkula
Doctor Kari Liukkunen
Reviewer: Professor Sami Saarenketo
Associate Professor Mark de Reuver
Opponent: Professor Pauli Kuosmanen
Description:

Abstract

As services are increasingly becoming the main focus in the traditional information communication technology industry, companies are seeking leverage from new types of collaborations, such as business ecosystems that cross industry boundaries. The health and wellness business is one service domain in which advances in technology have created the need for services that integrate technology in novel ways. To advance new service businesses, national research programmes offer funding for organisations to collaborate for developing innovative services. Forming new networks and collaboration between organisations is essential in the new business environment.

Emerging business ecosystems formed in the research programme context are expanding the concept of business ecosystems. When organisations work together for the first time, challenges arise from bringing together different expectations and working styles. Additional challenges arise through issues regarding suitable integrations or in the creation of completely new services.

The need to understand the practical phenomenon of emerging business ecosystems and the service innovation in these ecosystems formed the starting point of this research. The research was conducted in two separate Finnish research programmes in which the researcher actively participated. This led to the adoption of an action research strategy, comprising several activities focusing on the actor dynamics and roles as well as resolving issues arising from the ecosystem formation. In addition, the service innovation-focused research activities were based on the capabilities and domain expertise of the ecosystem companies.

This research produced an understanding of the formation of wellness business ecosystems, identified the main phases of the formation and some challenges. This research found out that successful emerging business ecosystems require strong leadership early in the formation to maintain the stability and vision of the ecosystem, and each organisation should find its role within the ecosystem. The creation of viable services also requires openness between organisations. This research provides practical knowledge of the organisational actions, managerial insights and solutions to issues that are identified when organisations come together to form new ecosystems in a research programme context.

see all

Tiivistelmä

Eri ICT-alojen yritykset ovat tänä päivänä siirtyneet yhä enemmän määrittelemään toimintansa teknologian sijaan palveluratkaisujen tuottamisen sekä uudenlaisten yhteistyöratkaisujen kautta. Uusien teknologiaratkaisujen hyödyntäminen on tuonut digitalisaation myös hyvinvointialojen palveluihin. Sen myötä alalle on tullut uusia, teknologiaperustaisia ratkaisuja tuottavia pieniä toimijoita. Viime vuosina myös kansallinen tutkimushankerahoitus on tukenut uutta liiketoimintaa teknologiaperustaisten hyvinvointipalveluratkaisujen ympärille, ja edistänyt uusien yritysverkostojen, kuten liiketoimintaekosysteemien muodostumista.

Kun organisaatiot ryhtyvät tekemään tiivistä yhteistyötä ensimmäistä kertaa yhdessä hankkeiden puitteissa, tuovat erilaiset odotukset ja työskentelytapojen yhteensovittaminen myös omat haasteensa yhteistyöhön.

Uusien ekosysteemien muodostumista ja siihen liittyviä käytänteitä on tarvetta ymmärtää aiempaa syvällisemmin. Tämä tunnistettu tarve toimi tämän väitöstutkimuksen lähtökohtana. Tämä tutkimus toteutettiin kahdessa suomalaisessa tutkimusohjelmassa, joihin väitöstyön tekijä osallistui aktiivisena tutkijana. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena, ja siihen sisällytettiin useita tutkimustehtäviä. Tehtävien tavoitteena oli keskittyä toimijoiden keskinäiseen toimintaan ja rooleihin, ja pyrkiä ratkaisemaan ekosysteemiyhteistyöstä syntyviä haasteita. Lisäksi tutkimuksessa keskityttiin ekosysteemiyhteistyön pyrkimykseen synnyttää innovatiivista liiketoimintaa organisaatioiden yhteistyöllä.

Väitöstyön tuloksena saatiin uutta ymmärrystä hyvinvointialan ekosysteemien muodostamisesta tutkimushankkeen yhteydessä ja tunnistettiin muodostumisen vaiheita sekä niihin liittyviä ongelmia. Tässä tutkimuksessa todettiin, että onnistunut yhteistyö uudessa liiketoimintaekosysteemissä vaatii vahvan johtavan yrityksen, joka tuo ekosysteemiin päämäärätietoisuutta ja vakautta. Tämän lisäksi muiden yritysten on löydettävä niille sopiva rooli ekosysteemissä. Uusien palveluiden kehittäminen ekosysteemissä vaatii avoimuutta yritysten yhteisessä toiminnassa. Väitöskirjatyö tuotti käytäntöön sovellettavaa tietoa organisaatioiden toiminnasta, ja johtamiseen kohdistuvista tarpeista. Lisäksi se tuotti ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin, joita organisaatioiden yhteistyö ekosysteemin muodostamisen alkuvaiheessa aiheutti tässä työssä tarkastelluissa tutkimushankkeissa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-1583-9
ISBN Print: 978-952-62-1582-2
Issue: 690
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.