University of Oulu

Measurement techniques and results aiding the design of photovoltaic energy harvesting systems

Saved in:
Author: Schuss, Christian1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
3University of Oulu, Infotech Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526215914
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2017
Publish Date: 2017-06-20
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 30 June 2017, at 12 noon
Tutor: Professor Timo Rahkonen
Reviewer: Professor Loredana Cristaldi
Professor Manel Gasulla
Opponent: Docent Markku Åberg
Description:

Abstract

This thesis presents measuring techniques as well as measured and simulated results with the aim of helping the design of photovoltaic energy harvesting systems. Therefore, cost-effective measurement setups were developed for collecting the amount of irradiation, for both stationary and moving photovoltaic (PV) installations. The impact of the time resolution of solar radiation data on estimating the available solar energy was investigated.

For moving PV installations, the dynamics and the rate of changes in the available irradiation were studied in order to analyse the effects on maximum power point tracking (MPPT) algorithms. In addition, possibilities for harvesting PV energy in indoor environments were also investigated.

The main contribution of this thesis is the effective testing of PV cells and complete PV panels: instead of measuring the characteristic I-V (Current-Voltage) response under strictly controlled artificial illumination, photovoltaics are simply biased externally. Then, with the help of synchronized thermography (ST), infrared (IR) images of the PV panel self-heating are recorded. In the obtained IR-images, defected areas are seen as cold spots, since they are not biased by the external power supply. From the calculated temperature variations, the size of the defect area can be calculated and, thus, the loss in output power can be estimated. The method is shown to work both with and without glass encapsulation.

see all

Tiivistelmä

Tämä työ esittelee mittaustekniikoita ja mitattuja ja simuloituja tuloksia aurinkoenergian keruujärjestelmien suunnittelun avuksi. Työtä varten kehitettiin kustannustehokas mittausjärjestelmä, jonka avulla arvioitiin aurinkoenergian määrää sekä stationaarisen että liikkuvan valokennon tapauksissa. Näiden lisäksi tutkittiin mittaustaajuuden vaikutusta arvioitaessa saatavilla olevan aurinkoenergian määrää.

Liikkuvan PV (photovoltaic)-asennuksen avulla tutkittiin saatavilla olevan aurinkoenergian vaihtelun suuruutta ja nopeutta tarkoituksena analysoida näiden vaikutuksia käytettäviin MPPT-algoritmeihin. Tämä lisäksi tutkittiin myös valoenergian keruumahdollisuuksia sisätiloissa.

Työn tärkein kontribuutio on valokennojen ja kokonaisten valopaneelien toiminnallisuuden testaamisen tehostaminen. Tyypillisesti PV:n toiminnallisuus varmistetaan tarkasti määritetyssä ympäristössä suoritetun I-V -ominaiskäyrämittauksen avulla. Tämän työn menetelmä on yksinkertaisesti biasoida PV:t ulkoisesti, minkä jälkeen ST (synchronized thermpgraphy) -kuvauksen avulla määritetään PV-paneelien itselämpenemistä kuvaavat infrapunakuvat. Paneelin vioittuneet alueet erottuvat IR-kuvissa kylminä alueina ulkoisen biasoinnin puuttuessa. IR-kuvista havaituista lämpötilavaihteluista on mahdollista määrittää vioittuneen alueen koko ja siten arvioida myös menetettyä lähtötehoa. Kyseisen metodin toimivuus osoitettiin niin lasikoteloiduilla kuin ilman sitä olevilla PV-paneeleilla.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-1591-4
ISBN Print: 978-952-62-1590-7
Issue: 619
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.