University of Oulu

Yrittäjyyskasvatus — Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? : 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Oulussa: Abstraktikirja

Saved in:
Author: Turpeinen, Juha-Matti1 (ed.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526216508
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2017
Publish Date: 2017-09-05
Description:

Preface

The Entrepreneurship Education Days of the Scientific Association for Entrepreneurship Education was held in Oulu. The days brought together researchers and actors from the subject to a joint event. The purpose of the event was to build bridges between new unexpected connections and break old practices. Entrepreneurship education can be found in many directions, and new beginnings are all the time. The days were organized with a wide group of representatives from different educational levels and partners. We got the days event the great speakers, six working groups and 50 abstracts from which this publication was compiled. Developing a theme is important at national and international level to increase the prosperity of the future.

This seminar, inspired by the Strategy and Implementation Program for entrepreneurship education in North Ostrobothnia published in spring 2016, brings people of national and international importance to the region to hear and experience the fruits of successful strategy work. The strategy was the seventh regional strategy and its results are hoped to be visible in the 21st century. I this field, there are plenty of activities in the Oulu area at different educational levels. There were a lot of bright ideas about this during the days. The reader in this release has great tips, no matter where he is in any position or organization. Contact information has been left with the headlines to ask for additional information.

This abstract book can be used as a good learning material and as a source material. For researchers and student’s new perspectives and new contacts are important. Networking in the researcher’s work will be increasingly important in the future in terms of funding and research.

Warm thanks to the working group and its members from the University of Oulu, Oulu University of Applied Sciences and Business Oulu. Also, many thanks for the support and assistance for the Board of Directors of the Scientific Association for Entrepreneurship Education.

From research leave and on behalf of the YKTT 2017 team, Juha-Matti Turpeinen

Faculty of education, Oulu University

see all

Esipuhe

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran yhdennettoista yrittäjyyskasvatuspäivät järjestettiin Oulussa. Päivät kokosivat aihealueen tutkijat ja toimijat yhteiseen tapahtumaan. Kantavana ajatuksena Oulussa oli luoda siltoja uusien ennen näkemättömien yhteyksien välille ja murtaa vanhoja toimintatapoja. Yrittäjyyskasvatusta löytyy monesta suunnasta ja uusia aloituksia tulee koko ajan. Päiviä järjestettiin laajalla porukalla eri koulutusasteilla ja yhteistyökumppaneilla. Saimme päiville esiintymään mainiot puhujat, kuusi työryhmä ja 50 abstraktia, joista tämä julkaisu on koottu. Aihealueen kehittäminen koetaan tärkeäksi kansallisesti ja kansainvälisesti tulevaisuuden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Keväällä 2016 julkaistu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategian ja toimeenpano-ohjelman kannustama tämä seminaari tuo alueelle kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeitä henkilöitä kuulemaan ja kokemaan muun muassa menestyksekkään strategiatyön hedelmiä. Strategia oli seitsemäs maakunnallinen strategia ja sen tulokset ovat toivottavasti nähtävissä vielä 2100-luvulla. Oulun alueella on aktiivista toimintaa eri koulutusasteilla. Siitä saatiin viitteitä päivien aikana. Lukijalle tässä julkaisussa on hyviä vinkkejä, olipa hän missä tahansa tehtävässä tai organisaatiossa. Kontaktitiedot on jätetty otsikoiden jälkeen, jotta lisätietojen kysyminen on mahdollista.

Tätä abstraktikirjaa voi käyttää oppimateriaalina ja lähdemateriaalina. Tutkijalle ja opiskelijalle uudet näkökulmat asiaan ja uudet kontaktit ovat tuiki tärkeitä. Verkottuminen tutkijan työssä on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää rahoitusten ja tutkimuksen sisällön kannalta.

Lämmin kiitos tehokkaalle työryhmälle Oulun yliopistosta, Oulun ammattikorkeakoulusta ja Business Oulusta. Kiitokset myös YKTT ry:n hallitukselle tuesta ja avusta.

Tutkimusvapaalta YKTT 2017 työryhmän puolesta, Juha-Matti Turpeinen

Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto

see all

Sisällysluettelo/Contents

Esipuhe

Preface

1. Teaching the sense of initiative and entrepreneurship with constructive alignment in tertiary non-business contexts Daniele Morselli

2. University level entrepreneurship education — Balancing of rigor, relevance and reality Irina Atkova, Anne Keränen, Pauliina Ulkuniemi, Petri Ahokangas & Veikko Seppänen

3. Creating a real entrepreneurial society: Entrepreneurial teaching, entrepreneurial teacher Mustafa Z. Altan

4. Digital project in the historical context: Kalevankangas and Lenin Museum Auli Ojala

5. Provoking entrepreneurial thinking — Gendered embodiment in entrepreneurship education Anu Harju-Myllyaho

6. Yrittäjyyskasvatuksen uusi painopistealue — Tarkastelussa Laurean kehittämä myyntiagenttiyrittäjyys Antti Sekki

7. Jatko- ja seurantatutkimus toisen asteen opiskelijoiden yrittäjyysnäkemyksistä ja tulevaisuuden yrittäjyysrooleista sekä -aikomuksista Erkki Nevanperä

8. Asiantuntijamallikehittelyä opintojen ja työelämän rajapintaan Helena Tompuri

9. Learning technology entrepreneurship via step by step deepening collaboration VIA STEP Juha Saukkonen

10. INSPA — Yrittäjämäinen oppimisympäristö, valmentamo ja oppimiskeskus Teija Österlund, Susanna Kyösti & Lenita Nieminen

11. Naisyrittäjien työkyvyn, työpaikkaterveyden edistämisen ja yrityksen taloudellisen kannattavuuden väliset yhteydet Merja Turpeinen, Nina Nevanperä, Jarno Turunen, Elina Weiste, Anne Salmi & Jaana Laitinen

12. Yhteinen opettajan yrittäjyyskasvatus opintojakso — Jyväskylän yliopiston luokanopettajankoulutus ja Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Piia Kolho & Sonja Niiranen

13. Opettajan yrittäjämäisyyden ja yritysyhteistyön helppouden vaikutus yrittäjyyttä tukevien opetusmenetelmien käyttöön Sanna Joensuu-Salo, Kati Peltonen, Katta Siltavirta, Kaija Arhio, Minna Tunkkari-Eskelinen, Heikki Hannula, Tuula Hämäläinen, Päivi Söderström & Minna Hämäläinen

14. Yhteisopettajuus yrittäjyyttä edistämässä Marja-Liisa Kaakko & Kaija Arhio

15. Yhdessä! Kokemuksia Mikkelin toisen asteen projektiviikoilta Maisa Kantanen

16. Oppilaitos yritysyhteistyön haasteita ja mahdollisuuksia — SHAKE innovaatiokokeilujen uusi malli Maisa Kantanen

17. Entrepreneurial learning affected by the level of formality of company visits Kaarina Sommarström

18. Yhteinen yrityskiihdyttämö luo uutta yrittäjyyden koulutuskulttuuria Satakunnassa Pia Marjanen & Petri Martikkala

19. Yrtti-arviointi: Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa — Hanke-esittely Johanna Kolhinen & Juha Vettenniemi

20. NY START UP -ohjelma: Korkeakoulujen yhteinen oppimisalusta monialaiseen yrittäjyyskasvatukseen Petri Katajarinne

21. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syventävät yrittäjyysyhteistyötään Reija Häkkinen, Päivi Patja & Niina Helin

22. Vuorovaikutus omistajanvaihdosten innovaatioalustalla 6Aika: Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeessa Sirkka-Liisa Kolehmainen, Mika Paldanius & Ulla Vehkaperä

23. Yrittäjyysvalmennusten kehittäminen Entre Etelä-Savo -hankkeen kokemusten perusteella Petteri Tiljander

24. Kasvua kohti — Kasvuyrittäjäksi kasvaminen yksilöllisenä ja kollektiivisena kokemuksena Tiina Koskiranta

25. FINPEC-harjoitusyritystoiminta ja kansainvälinen yhteistyö: CASE Prahan kansainväliset harjoitusyritysmessut Anu Pokela & Mika Kananen

26. Development of entrepreneurial pedagogy in Finland — The results of Entre Etelä-Savo project Mikhail Nemilentsev

27. Pelillisyyden ja digitaalisuuden hyödyntäminen lukioiden yrittäjyyskasvatuksessa Minna Hämäläinen, Elena Ruskovaara, Timo Pihkala & Jaana Seikkula-Leino

28. Critical entrepreneurship education: A form of resistance to McEducation? Ulla Hytti

29. Päivä yrittäjän kanssa: Opetushenkilöstön yrittäjyysosaamisen vahvistaminen Päivi Ojala & Heli Potinkara

30. IBC-opintokokonaisuus kehittää yrittäjävalmiuksia ja tiimityötaitoja Elina Kaihua, Atte Karppinen, Jaana Kuusipalo & Outi Sutinen

31. Educator or entrepreneur? Theorizing social entrepreneurship education practice Qiqi Yuan

32. Mindbusiness — Yrittäjämieltä korkeakouluopiskelijoille Essi Vuopala, Niina Impiö, Pia Näykki & Sanna Järvelä

33. INNOVATION SCOUT JYU RESEARCH’N’BUSINESS: Uudet toimintamallit yliopistotutkimuksen kaupallistamiseen ja yrittäjyyteen Mari Suoranta, Marke Kivijärvi & Päivi Patja

34. Trends of entrepreneurship education in Africa: The past, present and future Ismaila Temitayo Sanusi

35. Partnership as an aspect of learning object in entrepreneurship education Leena Käyhkö & Ritva Engeström

36. Yrittäjyyden opetusmenetelmien kirjo kuin yrittäjyyden monet kasvot Minna Tunkkari-Eskelinen

37. Yrittäjyyden kokeiluja alakoulussa Anne Gustafsson-Pesonen

38. Etsin, kehitän ja käynnistän — Uutta liiketoimintaa ketterällä asiakasarvon kehittämisellä Juha Hautanen

39. Yrittäjyyden intentioiden tunnistaminen ja niiden vahvistaminen sosiaali-, kasvatus-, ja terveysaloilla Harri Kostilainen, Anu Arola & Lenita Nieminen

40. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden merkityksellisyys ja toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa Leena Eskola & Kyllikki Taipale-Erävala

41. Yrittäjyysopetuksen tuloksellisuus — Case Kymenlaakso Kyllikki Taipale-Erävala & Leena Eskola

42. Anna’s path to a musician, a music teacher and an entrepreneur in music business Lenita Hietanen & Heikki Ruismäki

43. Yritys Hyvä -kilpailu opetusharjoittelujen aineistona normaalikouluissa ja opettajaksi opiskelevien yrittäjyyskasvatuskokemuksen herättäjänä Minna Riikka Järvinen, Jaana Seikkula-Leino & Elena Ruskovaara

44. FCM-mallit opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten tarkastelussa Salla Kettunen, Sanna Joensuu-Salo & Kirsti Sorama

45. Yrittäjyyskasvatus opettajankoulutuksessa Juha-Matti Turpeinen

46. TAMK Proakatemia alumni perspectives on entrepreneurial success Timo Nevalainen & Pia Hautamäki

47. Yrittäjyyden ja yrittäjäksi ryhtymisen erilaiset tavat ja yrittäjyyskasvatuksen haasteet ammattikorkeakoulussa Tarja Römer-Paakkanen & Maija Suonpää

48. Research agenda with empirical results of using humour strategically in business Taina Vuorela, Eeva-Liisa Oikarinen, Pia Hurmelinna, Helena Ahola, Päivi Aro, Sari Alatalo, Anne Poutiainen, Saila Saraniemi, Eila Estola, Pirkko Siklander, Jaana Tähtinen & Jaakko Sinisalo

49. Entrepreneurship education, a solution to miscreant centennials hawking in Nigeria Ismaila Temitayo Sanusi & Sunday Adewale Olaleye

50. Mopoautokisa yrittäjyyden oppimisympäristönä Anne Felin & Lenita Nieminen

51. The influence of entrepreneurial culture on engineering students’ intentions Odora R.J

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-1650-8
Issue: 5
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.