University of Oulu

Business model change as a dynamic capability

Saved in:
Author: Juntunen, Marko1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, International Business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526216621
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2017
Publish Date: 2017-10-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 20 October 2017, at 12 noon
Tutor: Docent Petri Ahokangas
Professor Veikko Seppälä
Reviewer: Professor Matti Rossi
Doctor Anders Jenssen
Opponent: Professor Jukka Heikkilä
Description:

Abstract

The purpose of this study is to explore the role of dynamic capability in business model change in Internet-based business start-ups and Internet-based business enterprises. This study reviews the literature on business models, business model change, and dynamic capability, and defines business model change as a dynamic capability that is expected to lead to increased speed of business change and competitive advantages over the long term.

This empirical study of business model change is accomplished by the case study method. The study is based on field data of four case companies regarding entrepreneurs’, business developers’, and business leaders’ behavior and actions while they are utilizing the business model concept for the purpose of business change. This study approaches business model change as a dynamic capability from three dynamic capability cluster perspectives. It explores how businesses can use the concept of business model for business decisions as well as how they can use the concept of business model to improve the speed of business change after new business opportunities or threats are found. The analysis identifies the process of business model change and factors that affect business model change, and the outcomes are results from three dynamic capability clusters that Internet-based companies are able to follow in a fast-changing business environment.

This study develops a posteriori model proposing that a dynamically capable business model change consists of sensing, seizing, and transforming activities to obtain successful business and competitive advantages over the long term. A posteriori model of business model change as a dynamic capability creates a framework to support a quick business model change, especially in a fast-changing business environment. This study adds a dynamic capability viewpoint to the business model literature pertaining to business modeling and business model change. Regarding the managerial implications, this study shows how entrepreneurs and business owners can utilize the concept of business model in order to support a quick business change and possibly gain a competitive advantage in the long term. The study results indicate that internal and external factors for business model change are company-specific and those vary between the start-up and enterprise. And thus, a successful business model change can be achieved through analyzing and further developing these company-specific factors. These factors can be seen as a micro foundation of dynamic capability, and development of these factors can improve competitive advantage.

see all

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan nuoreen Internet liiketoimintaan pohjautuvaan kasvuyritykseen ja kypsiin Internet liiketoimintaan pohjautuviin yrityksiin tehtyjä liiketoimintamallimuutoksia dynaamisten kyvykkyyksien näkökulmasta. Tutkimuksen aihetta lähestytään nuoren kasvuyrityksen sekä kypsien yritysten kannalta ja työn teoreettinen viitekehys rakennetaan liiketoimintamallin, liiketoimintamallimuutoksen sekä dynaamisen kyvykkyyden tutkimusjulkaisujen kautta. Työssä liiketoimintamallimuutos määritellään dynaamiseksi kyvykkyydeksi joka kehittyy eri toimintojen avulla. Tämä dynaaminen kyvykkyys voi mahdollistaa nopeamman liiketoimintamuutoksen ja pitkällä aikavälillä se voi vaikuttaa myös kilpailuedun saavuttamiseen.

Työn empiirisessä osassa liiketoimintamallimuutosta tutkitaan tapaustutkimusmenetelmällä neljässä yrityksessä. Yrittäjien, liiketoimintakehittäjien, sekä johtajien käyttäytymistä ja toimenpiteitä tutkitaan liiketoimintamallikonseptin kautta muutostilanteessa. Yrittäjien, liiketoimintakehittäjien, sekä johtajien käyttäytymistä ja toimenpiteitä tutkitaan liiketoimintamallikonseptin kautta muutostilanteessa. Työssä dynaamista liiketoimintamallimuutosta lähestytään kolmen dynaamiselle kyvykkyydelle määritellyn klusterin kautta (havaitseminen, tarttuminen, sekä uhkien hallinta ja muuntautuminen). Nämä klusterit toimivat erityisesti silloin kun yritysten tulee tehdä nopeita liiketoimintapäätöksiä ja liiketoimintamuutoksia. Analyysissa tunnistetaan liiketoimintamallin muutosprosessi, sekä sisäiset ja ulkoiset tekijät joilla on vaikutusta liiketoimintamallimuutokseen. Lopputulokset ovat seuraus kolmesta dynaamisen ominaisuuden klusterista joita organisaatioiden tulisi huomioida nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Tutkimuksessa kehitetään jälkikäteismalli jossa liiketoimintamallimuutos dynaamisena kyvykkyytenä synnytetään dynaamisen kyvykkyyden klustereissa esiintyvien toimenpiteiden kautta. Näiden toimenpiteiden avulla on mahdollista saavuttaa pitkällä aikavälillä menestystä ja mahdollisesti myös kilpailuetua. Jälkikäteismalli tukee dynaamista liiketoimintamallimuutosta nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Työn teoreettinen kontribuutio on erityisesti dynaamisen kyvykkyyden näkökulma liiketoimintamallintamiseen ja liiketoimintamallimuutokseen. Työssä osoitetaan myös kuinka yrittäjät ja liiketoimintaomistajat voivat käytännössä hyödyntää liiketoimintamallikonseptia nopeasti tehtävään liiketoimintamuutokseen. Tutkimustulokset osoittavat, että sisäisillä ja ulkoisilla tekijöillä on vaikutusta liiketoimintamallimuutokseen. Nämä tekijät ovat yrityskohtaisia, ja nuoren kasvuyrityksen ja kypsien yritysten väliltä löytyy eroja. Sen vuoksi onnistunut liiketoimintamallimuutos voidaan tehdä näitä tekijöitä analysoimalla ja kehittämällä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-1662-1
ISBN Print: 978-952-62-1661-4
Issue: 94
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.