University of Oulu

Methods for image-based 3-D modeling using color and depth cameras

Saved in:
Author: Ylimäki, Markus1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 63.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526217352
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2017
Publish Date: 2017-12-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu, for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 15 December 2017, at 12 noon
Tutor: Professor Janne Heikkilä
Assistant Professor Juho Kannala
Reviewer: Associate Professor Radim Šára
Professor Atanas Gotchev
Opponent: Professor Anders Heyden
Description:

Abstract

This work addresses the problems related to three-dimensional modeling of scenes and objects and model evaluation. The work is divided into four main parts. At first, the work concentrates on purely image-based reconstruction while the second part presents a modeling pipeline based on an active depth sensor. Then, the work introduces methods for producing surface meshes from point clouds, and finally, a novel approach for model evaluation is presented.

In the first part, this work proposes a multi-view stereo (MVS) reconstruction method that takes a set of images as an input and outputs a model represented as a point cloud. The method is based on match propagation, where a set of initial corresponding points between images is expanded iteratively into larger regions by searching new correspondences in the spatial neighborhood of the existing ones. The expansion is implemented using a best-first strategy, where the most reliable match is always expanded first. The method produces comparable results with the state-of-the-art but significantly faster.

In the second part, this work presents a method that merges a sequence of depth maps into a single non-redundant point cloud. In the areas, where the depth maps overlap, the method fuses points together by giving more weight to points which seem to be more reliable. The method overcomes its predecessor both in accuracy and robustness. In addition, this part introduces a method for depth camera calibration. The method develops on an existing calibration approach which was originally designed for the first generation Microsoft Kinect device.

The third part of the thesis addresses the problem of converting the point clouds to surface meshes. The work briefly reviews two well-known approaches and compares their ability to produce sparse mesh models without sacrificing accuracy.

Finally, the fourth part of this work describes the development of a novel approach for performance evaluation of reconstruction algorithms. In addition to the accuracy and completeness, which are the metrics commonly used in existing evaluation benchmarks, the method also takes the compactness of the models into account. The metric enables the evaluation of the accuracy-compactness trade-off of the models.

see all

Tiivistelmä

Tässä työssä käsitellään näkymän tai esineen kolmiulotteista mallintamista ja tulosten laadun arviointia. Työ on jaettu neljään osaan. Ensiksi keskitytään pelkästään valokuvia hyödyntävään mallinnukseen ja sitten esitellään menetelmä syvyyskamerapohjaiseen mallinnukseen. Kolmas osa kuvaa menetelmiä verkkomallien luomiseen pistepilvestä ja lopuksi esitellään menetelmä mallien laadun arviointiin.

Ensimmäisessä osassa esitellään usean kuvan stereoon perustuva mallinnusmenetelmä, joka saa syötteenä joukon valokuvia ja tuottaa kuvissa näkyvästä kohteesta pistepilvimallin. Menetelmä perustuu vastinpisteiden laajennukseen, jossa kuvien välisiä pistevastaavuuksia laajennetaan iteratiivisesti suuremmiksi vastinalueiksi hakemalla uusia vastinpistepareja jo löydettyjen läheisyydestä. Laajennus käyttää paras ensin -menetelmää, jossa luotettavin pistevastaavuus laajennetaan aina ensin. Menetelmä tuottaa vertailukelpoisia tuloksia johtaviin menetelmiin verrattuna, mutta merkittävästi nopeammin.

Toisessa osassa esitellään menetelmä, joka yhdistää joukon syvyyskameralla kaapattuja syvyyskarttoja yhdeksi pistepilveksi. Alueilla, jotka sisältävät syvyysmittauksia useasta syvyyskartasta, päällekkäiset mittaukset yhdistetään painottamalla luotettavammalta vaikuttavaa mittausta. Menetelmä on tarkempi kuin edeltäjänsä ja toimii paremmin kohinaisemmalla datalla. Lisäksi tässä osassa esitellään menetelmä syvyyskameran kalibrointiin. Menetelmä kehittää jo olemassa olevaa kalibrointityökalua, joka alun perin kehitettiin ensimmäisen sukupolven Microsoft Kinect laitteelle.

Väitöskirjan kolmas osa käsittelee pintamallin luomista pistepilvestä. Työ esittelee kaksi hyvin tunnettua menetelmää ja vertailee niiden kykyä luoda harvoja, mutta edelleen tarkkoja malleja.

Lopuksi esitellään uudenlainen menetelmä mallinnusmenetelmien arviointiin. Tarkkuuden ja kattavuuden lisäksi, jotka ovat yleisimmät arvioinnissa käytetyt metriikat, menetelmä ottaa huomioon myös mallin pistetiheyden. Metriikan avulla on mahdollista arvioida kompromissia mallin tarkkuuden ja tiheyden välillä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-1735-2
ISBN Print: 978-952-62-1734-5
Issue: 635
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.