University of Oulu

Yrittäjyyskasvatus — Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? : 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Oulussa: Artikkelikirja

Saved in:
Author: Turpeinen, Juha-Matti1 (ed.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526217895
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2017
Publish Date: 2017-12-28
Description:

Abstract

The entrepreneurship education conference YKTT2017 was held this year in Oulu. The conference was eleventh. Conference serie is based on The scientific association for entrepreneurship education activities.

This publication contains articles that are based on a previously published conference abstract book. We want to show together how the diversity of the picture in the field of education and research in the field of entrepreneurship education has gained. The articles cover schooling from elementary to high school and working life from its beginning and end stages. Gender and work-related issues are also related to the field of entrepreneurship research. Joint teaching, co-operation and entrepreneurial thoughts are strongly related to attitudes with others. Everyone does not necessarily need to set up their own business, but everyone should be able to work on a self-employed basis.

The publication mirrors the diversity of entrepreneurship education and is suitable for use as a learning material, for example, in entrepreneurship education courses. Researchers find articles that can be considered and already studied. The writers are old stagers in Finnish entrepreneurship education.

see all

Abstrakti

YKTT ry:n eli yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran yrittäjyyskasvatus-konferenssi YKTT2017 eli Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen järjestettiin tänä vuonna Oulussa. Konferenssi oli järjestyksessään yhdestoista.

Tässä julkaisussa on koottuna artikkelit, jotka pohjautuvat aiemmin julkaistuun konferenssin abstraktikirjaan. Haluamme yhdessä näyttää, miten monipuolisen kuvan suomaisessa koulutuksen ja tutkimuksen kentässä on yrittäjyyskasvatus saanut. Artikkelit käsittelevät kouluasteita peruskoulusta korkea-asteelle ja työelämää sen alku- ja loppuvaiheista. Sukupuoli ja työssäjaksaminen liittyvät myös yrittäjyyden tutkimuskenttään. Yhteisopettajuus, yritysyhteistyö ja yrittäjyysaikomukset liittyvät vahvasti asenteeseen toimia toisten kanssa. Kaikkien ei välttämättä tarvitse perustaa omaa yritystä, mutta kaikkien olisi välttämätöntä toimia yrittelijämäisesti.

Julkaisu peilaa mainiosti yrittäjyyskasvatuksen moninaisuutta ja soveltuu käytettäväksi oppimateriaalina muun muassa yrittäjyyskasvatuksen kursseilla. Tutkijat löytävät artikkeleista näkökulmia, joista voisi ottaa huomioon ja joita on jo tutkittu. Kirjoittajat ovat suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen konkareita.

see all

Sisällysluettelo

Abstract

Tiivistelmä

Sisällysluettelo

Esipuhe

Preface

1 Company visit’s level of formality in entrepreneurship education Kaarina Sommarström

2 Provoking entrepreneurial thinking — Gendered embodiment and entrepreurship education Anu Harju-Myllyaho

3 Learning technology entrepreneurship via step-by-step deepening collaboration Juha Saukkonen

4 University level entrepreneurship education — Balancing of academic rigor and relevance with the realities of entrepreneurship Veikko Seppänen, Irina Atkova, Anne Keränen, Pauliina Ulkuniemi & Petri Ahokangas

5 Naisyrittäjien työkyvyn, työpaikkaterveyden edistämisen ja yrityksen taloudellisen kannattavuuden väliset yhteydet Merja Turpeinen, Nina Nevanperä, Jarno Turunen, Elina Weiste, Anne Salmi & Jaana Laitinen

6 FCM-mallit opiskelijoiden yrittäjyysaikomusten tarkastelussa Salla Kettunen, Sanna Joensuu-Salo & Kirsti Sorama

7 Opettajan yrittäjämäisyyden ja yritysyhteistyön helppouden vaikutus yrittäjyyttä tuekvien opetusmenetelmien käyttöön Sanna Joensuu-Salo, Kati Peltonen, Katta Siltavirta, Kaija Arhio, Minna Tunkkari-Eskelinen, Heikki Hannula, Tuula Hämäläinen, Päivi Söderström & Minna Hämäläinen

8 Yrittäjyyskasvatuksen uusi painopistealue — Tarkastelussa Laurean myyntiagenttiyrittäjyys Antti Sekki

9 Jatko- ja seurantatutkimus toisen asteen opiskelijoiden yrittäjyysnäkemyksistä ja -asenteista Erkki Nevanperä

10 Yrittäjyysopetuksen tuloksellisuus — Case Kymenlaakso Kyllikki Taipale-Erävala & Leena Eskola

11 Yrtti-arviointi: Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa — Hanke-esittely Johanna Kolhinen, Juha Vettenniemi & Anni Tuurnas

12 Satakunnan yhteinen ALL IN — Yrityskiihdyttämö luo uutta yrittäjyyden koulutuskulttuuria Pia Marjanen, Petri Martikkala, Lenita Nieminen & Marko Mikkola

13 Oppilaitos yritysyhteistyön haasteita ja mahdollisuuksia — SHAKE innovaatiokokeilujen uusi malli Maisa Kantanen

14 Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden merkityksellisyys ja toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa Leena Eskola & Kyllikki Taipale-Erävala

15 Vuorovaikutus omistajanvaihdosten innovaatioalustalla. 6Aika: Hyvinvointiyritykset kiertoon EAKR-hankkeessa Sirkka-Liisa Kolehmainen, Mika Paldanius & Ulla Vehkaperä

16 Yrittäjyyden ja yrittäjäksi ryhtymisen erilaiset tavat ja yrittäjyyskasvatuksen haasteet ammattikorkeakoulussa Tarja Römer-Paakkanen & Maija Suonpää

17 Research agenda with empirical results of using humour strategically in business Taina Vuorela, Eeva-Liisa Oikarinen, Pia Hurmelinna, Helena Ahola, Päivi Aro, Sari Alatalo, Anne Poutiainen, Saila Saraniemi, Eila Estola, Pirkko Siklander, Jaana Tähtinen & Jaakko Sinisalo

18 Yhteisopettajuus yrittäjyyttä edistämässä Marja-Liisa Kaakko & Kaija Arhio

19 IBC-opintokokonaisuus kehittää yrittäjävalmiuksia ja tiimityötaitoja Jaana Uusitalo & Outi Sutinen

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-1789-5
Issue: 6
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.