University of Oulu

Pohjoisen varhaiskasvatuksen puolesta : Oulun lastentarhanopettajakoulutus vuosina 1967–1995

Saved in:
Author: Lujala, Elise1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 34.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526218311
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-05-08
Description:

Abstract

This work discusses the stages of the northernmost kindergarten teacher education scheme in Finland from its foundation to the move to the university. The plans for training in Oulu started as part of an idea for a multidisciplinary teacher college, under which the training of kindergarten teachers maintained by a supporters’ association was launched in 1967. All the kindergarten teacher seminars in Finland were changed into state-run kindergarten teacher colleges in 1977. Like the temporary programs to train kindergarten teachers in the universities, they were made permanent in 1995 as programs subject to the universities’ faculties of education.

A kindergarten teacher training program was established in Oulu to improve the educational circumstances and to remove the shortage of kindergarten teachers in northern Finland. Issues distinctive of Oulu were the introduction of training for men, efforts to introduce university-level study modules in education, and development of teaching methods. It was linked to increasingly advanced integration and projects between the various teaching areas and diverse child group activities. Development was significantly fostered by the completion of the building project designed for the program in 1987. The new look of the renovated premises at the seashore also added to coverage and awareness of the existence of the program.

A new northern Finnish viewpoint on the training was brought by a decision on student admission in the 1980’s, according to which Sami-speaking applicants had a special pre-selection quota, and through their admission teaching expanded to the Sami areas. International activities began to develop strongly in the early 1990’s, when student and teacher exchange and cooperation started on a regular basis through the Nordplus, Erasmus and ATEE programs in addition to bilateral exchange agreements.

With the increase in university-level courses, the Faculty of Education called for increased resourcing by the college for teaching them. As a result, the program first paid for a lecturership in the Faculty, followed by an assistant professorship after three years, under whose leadership preparations were made to implement the future university education based on the idea of a so-called early childhood education center, essentially combining training, practical early childhood education and research in the area.

see all

Tiivistelmä

Tämä julkaisu käsittelee Suomen pohjoisimman lastentarhanopettajakoulutuksen vaiheita sen perustamisesta yliopistoon siirtymiseen. Oulun koulutushankkeen suunnittelu käynnistyi osana monialaisen opettajaopiston ideaa, josta lastentarhanopettajien koulutus toteutui vuonna 1967 perustetun kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Kaikki maamme lastentarhaseminaarit muuttuivat vuonna 1977 valtion ylläpitämiksi lastentarhanopettajaopistoiksi. Ne samoin kuin korkeakoulujen yhteydessä toimineet väliaikaiset lastentarhanopettajien koulutukset vakinaistettiin vuonna 1995 yliopistojen kasvatustieteiden tiedekuntien alaisiksi koulutuksiksi.

Oulun lastentarhanopettajakoulutuksen perustamisen tavoitteena oli Pohjois-Suomen koulutusolojen kehittäminen ja lastentarhanopettajapulan poistaminen. Omaleimaista Oulussa oli miesten koulutuksen aloittaminen, pyrkimys kasvatustieteen arvosanaopintojen laajentamiseen sekä opetusmenetelmien kehittämistyö. Siihen liittyivät eri opetusalueiden välinen integraatio- ja projektitoteutuksen syventäminen sekä monimuotoinen lapsiryhmätoiminta. Kehittämistyötä edisti ratkaisevasti koulutukselle suunnitellun rakennushankkeen valmistuminen vuonna 1987. Saneeratun, meren rannalla sijainneen toimitalon uusi ilme toi myös näkyvyyttä ja tietoisuutta koulutuksen olemassaolosta.

Uutta pohjoissuomalaista näkökulmaa koulutukseen antoi 1980-luvun opiskelijavalintoja koskeva päätös, jonka mukaan saamen kielen taitoisille hakijoille määriteltiin kiintiö esivalinnassa, ja valintojen myötä opetus laajeni saamelaisalueille. Kansainvälisen toiminnan voimakas kehittyminen alkoi 1990-luvun alussa, jolloin kahdenvälisten vaihtosopimusten lisäksi käynnistyi Nord plus-, Erasmus- ja ATEE- järjestöjen kautta säännöllinen opiskelija- ja opettajavaihto sekä yhteistyö.

Korkeakoulutasoisten opintojen laajentumisen myötä edellytti kasvatustieteiden tiedekunta opistolta kyseisen opetuksen resursointia. Tällöin koulutus rahoitti tiedekuntaan aluksi lehtorin ja kolmen vuoden kuluttua apulaisprofessorin, jonka johdolla valmisteltiin tulevan yliopisto-opetuksen toteuttamista ns. varhaiskasvatuskeskus-ajatuksen mukaisesti. Siinä keskeistä oli koulutuksen, käytännön varhaiskasvatuksen ja alueen tutkimustyön yhteen liittäminen.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-1831-1
ISBN Print: 978-952-62-1830-4
Issue: 175
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.