University of Oulu

Chocó challenges : communities negotiating matters of concern and care on Colombia’s margin

Saved in:
Author: Acosta García, Nicolás1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526218458
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-04-17
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Keckmaninsali (HU106), Linnanmaa, on 27 April 2018, at 12 noon
Tutor: Professor Hannu I. Heikkinen
Doctor Simo Sarkki
Doctor Katharine N. Farrell
Reviewer: Doctor Marc Brightman
Docent Florencia Quesada Avendaño
Opponent: Professor Astrid Ulloa
Description:

Abstract

Chocó is a remote and biodiverse region located on Colombia’s Northern Pacific Coast. The region is home to indigenous Embera and Afro-descendant communities. Both communities share and contest a legacy of colonisation, violence, dispossession and discrimination. This thesis explores the ways in which the local communities of Chocó challenge and transform the matters that concern them. It focuses on their concerns over the effects of biodiversity conservation, development, and drug trade on their communities. It first investigates the challenges associated with doing research concerning both global and local concerns. Then, based on ethnographic fieldwork conducted in Chocó, it develops a methodology to address environmental value conflicts over the use of Utría National Park, located in the region. Third, the thesis studies the social protest of both local communities for the construction of a small hydroelectric power plant inside the park, finding that this protest for electricity reflects a complex post-colonial politics complementary to the discourse concerning political resistance as expressed by local and indigenous communities protesting against development. Fourth, drift-cocaine has been arriving recently to the coastal region of Chocó as a side effect of the country’s war on drugs. In Chocó, this phenomenon is referred to as the White Fish and is investigated here by situating its associated practices and transformations within the local context. Fifth, Utría National Park is explored visually as a place of rhythms and temporalities. Lastly, it argues that the mechanisms, grounded in concepts of solidarity and co-existence, which are employed by the local communities in negotiating the matters that concern them, provide alternative narratives to the ones often used to described them as in “poverty” and in need of “development”.

see all

Tiivistelmä

Chocó on syrjäinen ja biologisesti monimuotoinen alue Pohjois-Tyynenmeren rannikolla Kolumbiassa. Kyseinen alue on koti useille Embera-alkuperäiskansan jäsenille sekä Afrikasta polveutuville yhteisöille. Ryhmät jakavat ja haastavat kolonialismin, väkivaltaisuuksien, riiston sekä sorron värittämän historian. Tämä väitöskirja tarkastelee tapoja, joilla Chocón paikalliset yhteisöt haastavat ja muokkaavat heitä koskevia kysymyksenasetteluja. Se keskittyy yhteisöjä koskeviin huolenaiheisiin, jotka liittyvät biologisen monimuotoisuuden suojelun vaikutuksiin, kehitysinfrastruktuuriin ja huumekauppaan Ensimmäiseksi väitöskirja tarkastelee haasteita, jotka liittyvät maailmanlaajuisten muutosten ja paikallisten huolenaiheiden tutkimiseen. Tämän jälkeen työ kehittelee Chocóssa kerätyn etnografisen aineiston perusteella metodologiaa käsittelemään ympäristöön liittyviä arvoristiriitoja liittyen alueella sijaitsevan Utrían kansallispuiston käyttöön. Kolmanneksi väitöskirja tutkii paikallisyhteisöjen sosiaalista protestia liittyen pienen vesivoimalan rakentamiseen puiston alueelle. Havainnot haastavat tulkinnan, jonka mukaan infrastruktuurin hyväksyntä tai vastustaminen alkuperäiskansojen toimesta liittyy suoraan myös alkuperäiskansojen elämäntapojen puolustamiseen tai uhmaamiseen. Neljänneksi, ajelehtivaa kokaiinia on viime aikoina päätynyt Chocón rannikkoalueelle maan huumeiden vastaisen sodan seurauksena. Chocóssa ilmiöön viitataan nimellä Valkoinen kala, ja tässä työssä aihetta lähestytään tarkastelemalla siihen liittyviä käytänteitä ja muutoksia paikallisessa kontekstissa. Viidenneksi, Utrían kansallispuistoa tutkitaan visuaalisesti rytmien ja ajallisuuksien paikkana. Lopuksi esitetään, että paikallisten yhteisöjen hyödyntämät mekanismit heitä koskevissa keskusteluissa horjuttavat valtasuhteita epävarmoissa oloissa ja tarjoavat vaihtoehtoisia solidaarisuuden ja rinnakkaiselon narratiiveja, joilla lähestyä huolenaiheita.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-1845-8
ISBN Print: 978-952-62-1844-1
Issue: 159
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.