University of Oulu

Open call -menettelyn suunnittelu Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisiin tiloihin sijoitettavista tieteellisistä kokeista

Saved in:
Author: Kutuniva, Johanna1; Aittola, Marko1
Organizations: 1University of Oulu, Kerttu Saalasti Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526218472
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-03-01
Description:

Abstract

The Pyhäsalmi mine and the surrounding brownfield area offer the unique infrastructure and a wealth of opportunities for a variety of scientific and commercial purposes. It already hosts successful EMMA and C14 experiments, and has been thoroughly studied and noted as the most prominent location in Europe to host very large-scale particle physic experiments.

There is a strong demand for the underground spaces around the world. By using the open call, it is possible to invite scientific and commercial actors to locate their experiments, pilots, and operations to the Pyhäsalmi Mine area to utilize the world-class infrastructure.

We propose two active ways to carry out the actual open call, and we also present a detailed plans to execute them within maximum of two years time span, 2015–17. The procedures differs on the basis of the stage of the maturity of the proposal/ project/ experiment plans. The third way to carry out the process is passive marketing.

Despite the selected procedures some actions has to be carried out prior to carrying out the open call -process: 1) To establish the board to evaluate to upcoming proposals, 2) to define the potential spaces in the mine and prepare the marketing material, 3) to survey the possible users in different fields, 4) to define the selection criteria, and 5) to ask for Letter of Intents from different users. In addition to these we suggest to establish/select the legal entity to execute all these actions.

Open call procedure of use of underground facilities of Pyhäsalmi Mine for scientific purposes report is ordered by Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry. Open call actions have been promoted since 2015 according to this report. This study and plan have been useful in concretizing and promoting the open call process.

see all

Tiivistelmä

Pyhäsalmen kaivoksen ympäristö tarjoaa ainutlaatuisen infrastruktuurin ja ympäristön erilaiselle niin kaupalliselle kuin tieteellisellekin toiminnalle. Kaivosympäristöön on rakennettu EMMA ja C14 -kokeet muun toiminnan ohella. Kaivosympäristö on lisäksi tutkittu hyvin tarkkaan ja sitä on pidetty parhaana sijoituspaikkana myös suurelle hiukkasfysiikan kokeelle.

Maanalaisista tiloista on suuri tarve maailmalla, sillä olemassa olevat tilat ovat täynnä. Open call -menettelyllä on mahdollista kutsua tieteellisiä ja kaupallisiakin toimijoita sijoittamaan kokeensa tai toimintansa Pyhäsalmen kaivoksen tiloihin hyödyntämään erinomaista infrastruktuuria.

Open call -menettelyselvityksessä on esitelty kaksi erilaista toimintatapaa uusien kokeiden hankkimiseksi. Samalla on esitetty aikataulusuunnitelma toimien toteuttamiseksi. Yhtenä ympäristön markkinointikeinona on esitelty myös passiivinen markkinointi.

Toiminnan kehittämisen ja open call -prosessin eteenpäin viemisen edellytyksenä on: 1) Arviointiryhmän kokoaminen esitysten arvioimiseksi, 2) sopivien toimitilojen kartoittaminen kaivosympäristössä ja markkinointimateriaalin luominen, 3) eri alojen toimijoiden kartoittaminen, 4) arvosteluperusteiden määrittäminen ja 5) aiesopimuksen laatiminen toimijoiden kanssa. Toimien toteuttamiseksi ja jatkotoiminnan kehittämiseksi on suositeltu perustaa kiinteistöyhtiö tai vastaava, jonka tehtävänä on myös hallinnoida ja perustaa uusia tiloja tarpeiden mukaisesti.

Open call -menettelyn suunnittelu Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisiin tiloihin sijoitettavista tieteellisistä kokeista -selvitys on toteutettu Nivala-Haapajärven seutukunnan tilauksesta. Toimia on edistetty vuodesta 2015 alkaen tämän suunnitelman mukaisesti. Selvityksestä on ollut hyötyä kokonaisuuden konkretisoinnissa ja toimien eteenpäin viemisessä.

see all

Series: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja
ISBN: 978-952-62-1847-2
ISBN Print: 978-952-62-1846-5
Issue: 3
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.