University of Oulu

Sosiaali- ja terveysalan yritysten liiketoiminnan kehittämisen itsearviointityökalu SOLKI

Saved in:
Author: Simunaniemi, Anna-Mari1; Taipale-Erävala, Kyllikki1; Niinikoski, Eija-Riitta1;
Organizations: 1University of Oulu, Kerttu Saalasti Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526218717
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-03-26
Description:

Abstract

This is a report on the SoLKI self-assessment tool developed for social and healthcare companies. The SoLKI tool is based on research and entrepreneurs’ experiences collected during the Booster for Social and Healthcare Entrepreneurs Project. The research and development is conducted at the Kerttu Saalasti Institute at the University of Oulu. The tool is based on research interviews among entrepreneurs in the Oulu Southern region as well as previous research and literature related to business development in micro and small businesses.

SoLKI is a practical tool with terminology that is familiar to social and healthcare entrepreneurs and business advisors. Development of tool included several prepublication workshops together with business advisory organizations and enterprises. Entrepreneurs can use SoLKI to identify their current business phase and development needs. Regular business assessment helps to target resources, understand the realistic boundaries of business environment, and to prioritize operative tasks.

With the SoLKI tool, micro-, small- and medium-sized companies in the social and healthcare business can predict future changes. The tool consists of five central core business processes that growth- or success-oriented companies need to take into consideration. The core processes are: 1) Entrepreneurship and business; 2) Marketing and sales; 3) Delivery of services; 4) Maintenance and development of customer-ships, and 5) Culture of continuous development. Each of these core processes are evaluated through six categories: Current state; Staff (know-how, experience, attitudes); Entrepreneur (management); Quality; Digitalization, and Co-operation (internal and external). In each core process, the categories are evaluated on three maturity levels through several claims. These claims provide ideas for further development actions.

This report is a part of the project called Booster for Social and Healthcare Entrepreneurs, which is coordinated by Oulu University of Applied Sciences. The micro-entrepreneurship research group MicroENTRE at the University of Oulu has research responsibility in the project. The project is partly funded by the European Social Fund through The Centre for Economic Development, Transport and the Environment in North Ostrobothnia. Other funders include the regions of Ylivieska, Nivala-Haapajärvi and Siikalatva.

see all

Tiivistelmä

Tämä raportti kuvaa sosiaali- ja terveysalan yrityksille kehitettyä liiketoiminnan itsearviointityökalu SoLKIa. Itsearviointityökalu SoLKI pohjautuu Sote-yrittäjän boosteri – SoteYBoost –hankkeessa tehtyyn tutkimukseen ja hankkeen aikana yrittäjiltä kerättyihin kokemuksiin. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin toteutettama kehitystyö perustuu 12 sote-alan yrittäjän haastatteluihin Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella sekä aikaisempiin tieteellisiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen liiketoiminnan kehittämisestä mikro- ja pk-yrityksissä.

Itsearviointityökalu SoLKIn laatimisessa on kiinnitetty erityishuomiota käytännönläheisyyteen ja kohderyhmän eli sote-yrittäjien sekä yrityspalveluasiantuntijoiden käyttämään terminologiaan. Lisäksi SoLKIa on testattu useassa työpajassa yhteistyössä yrityspalveluiden ja yrittäjien kanssa ennen sen julkaisua. Yrityksen liiketoiminnan nykytilan ja kehittämistarpeiden tunnistaminen tässä raportissa esitellyn itsearviointityökalun avulla auttaa resurssien kohdentamisessa, yritykselle ajankohtaisten realiteettien pohdinnassa sekä operatiivistien tehtävien priorisoinnissa.

SoLKI-työkalu edistää sote-alan mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan tulevaisuuden hahmottamista, ja siksi työkalun painopisteiksi on valittu viisi liiketoiminnan kannalta tärkeää ydinprosessia, joihin yritysten on kiinnitettävä erityistä huomiota menestyäkseen. Tärkeät liiketoiminnan ydinprosessit ovat: 1) Yrittäjämäisyys ja liiketoimintaosaaminen, 2) Markkinointi ja myynti, 3) Palveluiden toteutus, 4) Asiakkuuksien säilyttäminen ja kehittäminen sekä 5) Jatkuvan kehittämisen kulttuuri. Jokaista ydinprosessia tarkastellaan vastaavasti kuuden osa-alueen (Nykytila, Henkilökunta (tiedot, taidot, kokemus ja asenteet), Yrittäjä (johtamisen hallinta), Laatu, Digitalisaatio ja Yhteistyö (sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä toimiminen verkostoissa) avulla. Näitä osa-alueita koskevien väittämien avulla arvioidaan yrityksen liiketoiminnan nykytilaa kolmella eri kypsyystasolla. Väittämät myös ohjeistavat tarvittaviin kehitystoimiin.

Tämä raportti on osa SoteYBoost. Sote-yrittäjän boosteri -hanketta, jota hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE vastaa hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta. Hankkeen muut rahoittajat ovat Ylivieskan, Nivalan-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat.

see all

Series: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja
ISSN: 2489-3501
ISSN-L: 2489-3501
ISBN: 978-952-62-1871-7
ISBN Print: 978-952-62-1870-0
Issue: 4
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.