University of Oulu

Essays on the effects of past gains on subsequent risk-taking and stock returns

Saved in:
Author: Haapalainen, Tuomo1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Accounting and Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526220055
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-10-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 19 October 2018, at 12 noon
Tutor: Professor Jukka Perttunen
Reviewer: Associate Professor John Broussard
Professor Sami Vähämaa
Opponent: Associate Professor Sami Torstila
Description:

Abstract

This dissertation contributes to the research on behavioral biases among individual investors by demonstrating how investors increase their portfolio volatility, i.e., risk, following favorable outcomes. This work also shows the influence of the first investment on subsequent risk-taking preferences. It also shows how stock prices, through unrealized capital gains, create an evident momentum effect following both bull and bear markets. The work is quite new because house money, quasi-hedonic editing rules and mental accounting are not frequently used in the financial literature. The data used are from the Finnish Central Securities Depository (FCSD), which is unique in the financial research literature.

The results of the first essay indicate that individual investors purchase stocks that increase portfolio risk or volatility after a period of negative market returns. These results propose that investors attribute these returns to themselves. Therefore, they are supporting a self-attribution bias. Ergo, investors gamble with their winnings over the next investment session. This behavior is consistent with the house money effect, which has not been before analyzed in the background of the stock market. Inexperienced investors are particularly prone to this effect.

The second essay investigates the effect of the outcome of the first investment on subsequent risk-taking preferences, which has not been previously analyzed in the context of financial markets. The database allows for analyses of new investors making their first stock market investment. The results show that in first or subsequent investments the win effect is stronger. The effect in the first investment situation results in higher volatility. Therefore, the result suggests that realized money is more likely to be risked in the situation of the first stock than in the situation of the other stocks.

The third essay, using a technique not before applied to research regarding momentum asymmetry, shows that deviations from the holdings- or volume-based reference price, i.e., the so-called capital gains overhang, can account for momentum. The results propose that after accounting for the disposition effect, overconfidence and biased self-attribution are not able to explain momentum asymmetry.

see all

Tiivistelmä

Väitöskirja edistää yksittäisten sijoittajien käyttäytymishäiriöitä koskevaa tutkimusta osoittamalla, kuinka sijoittajat lisäävät salkun riskiä myönteisten tulosten jälkeen. Väitöskirja osoittaa myös, kuinka sijoittajat lisäävät salkun riskisyyttä ensimmäistä investointia myöhemmille riskinottopäätöksille. Se esittää myös, kuinka realisoitumattomat myyntivoitot aiheuttavat ilmeisen momentum-vaikutuksen, sekä nousevilla että laskevilla markkinoilla. Teos on melko uusi, koska talon rahoilla pelaamista, lähes-hedonisia muokkaussääntöjä ja henkistä kirjanpitoa ei käytetä kovin paljon talouskirjallisuudessa. Käytetyt tiedot ovat Rahoitustutkimuksen ainutlaatuinen Suomen Arvopaperikeskus (FCSD) aineisto.

Ensimmäisessä esseessä, kun sijoittajat ovat saavuttaneet tuottoja negatiivisten markkinatuottojen jälkeen, he ostavat osakkeita, jotka lisäävät salkun riskisyyttä. Nämä tulokset viittaavat siihen, että sijoittajat määrittävät nämä tuotot itselleen. Siksi he tukevat itsemääräämisoikeutta, joten sijoittajat pelaavat voitoillaan seuraavan sijoituskauden aikana. Käyttäytyminen on yhdenmukainen talon rahan vaikutuksen kanssa. Vaikutus, jota ei ole aiemmin analysoitu osakemarkkinoiden yhteydessä. Kokemattomat sijoittajat ovat erityisen alttiita tästä vaikutuksesta.

Toinen essee tutkii ensimmäisen investoinnin tuloksen vaikutusta myöhempään riskinottopäätökseen. Sitä ei ole aiemmin analysoitu rahoitusmarkkinoiden yhteydessä. Tietokannan avulla analysoidaan uusia sijoittajia, jotka tekevät ensimmäisen pörssi-investoinninsa. Tulokset osoittavat, että kummassakin tapauksessa, ensimmäiset tai toiset voitot, voittoefektit ovat voimakkaammat kuin voitto-dummy ja ensimmäisellä tasolla olevat voitot antavat suuremman vaikutuksen riskisyyteen. Kiinnostavaa on se, että tulo, joka kertoo, onko realisoitunut raha todennäköisemmin riski ensimmäisessä osakkeessa, on suurempi kuin riski muissa osakkeissa.

Kolmas essee käyttää menetelmää, jota ei ole aikaisemmin käytetty momentum-symmetrian tutkimukseen. Tämä tutkimus osoittaa, että poikkeamat volyymi- tai omistukseen perustuvasta viitehinnasta, eli ns. myyntivoiton ylitys, voivat selittää momentumia. Tulokset viittaavat siihen, että disposition ja liiallisen itseluottamuksen ja harhaisen itse-attribuution jälkeen ei voida suurella todennäköisyydellä selittää momentumin epäsymmetriaa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-2005-5
ISBN Print: 978-952-62-2004-8
Issue: 103
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.