University of Oulu

Adolescent substance use and risk of psychosis in the Northern Finland Birth Cohort 1986

Saved in:
Author: Mustonen, Antti1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526220314
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-09-28
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium H1091 in Dentopolis, on 5 October 2018, at 12 noon
Tutor: Professor Jouko Miettunen
Docent Solja Niemelä
Reviewer: Professor Olli Kampman
Doctor Helena Vorma
Opponent: Professor Mauri Aalto
Description:

Abstract

The aim of this study was to investigate the association between adolescent substance use and psychosis in later life, after taking into account a wide range of known confounders, using data from the Northern Finland Birth Cohort 1986 (N = 9432).

Adolescence is a vulnerable neurodevelopmental period, during which many brain maturation processes take place. Substance use during this critical period may disrupt these processes, ultimately leading to mental health problems. Several meta-analyses have demonstrated associations between cannabis use and tobacco smoking and increased risk of psychotic disorders. However, lack of data on the temporal order of the association and uncertainty in relation to the role of confounding factors warranted further studies. Furthermore, there are no longitudinal studies on the association between adolescent inhalant use and psychotic disorders.

The study sample consisted of the Northern Finland Birth Cohort 1986. There were 7344 adolescents who participated in the follow-up study in 2001–2002, when they were aged 15–16 years. Adolescents who answered the questions on substance use and psychotic experiences (PROD-screen) were included in the present study. The final sample included 6542 subjects.

In this study, an increased risk of psychosis was found in those subjects who had used cannabis five times or more, smoked 10 or more cigarettes daily or had used inhalants 2–4 times or more. Each of these substances were associated with psychosis in a dose-response manner, even after adjustments for confounders. In addition, initiation of daily smoking at 13 years of age or earlier was associated with increased risk of psychosis compared to later initiation.

In this comprehensive longitudinal population-based study, frequent cannabis use, daily tobacco smoking and frequent inhalant use in adolescence were independently associated with increased risk of incident psychosis, even after adjusting for confounders such as baseline psychotic experiences, other substance use and history of parental psychosis and substance abuse disorder. The results supply yet another reason to implement effective prevention strategies.

see all

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko teini-iän päihteidenkäytöllä yhteyttä psykoosiin sairastumiseen senkin jälkeen, kun sekoittavat tekijät on huomioitu. Aineistona käytettiin vuoden 1986 Pohjois- Suomen syntymäkohorttia (N = 9 432).

Teini-iässä aivot muovautuvat ja kypsyvät nopeasti, minkä vuoksi se on erityisen herkkää aikaa päihteiden haitallisille vaikutuksille. Nuorena aloitettu päihteidenkäyttö saattaa häiritä aivojen kypsymistä, ja kehityksen häiriintyminen voi myöhemmin altistaa mielenterveysongelmille. Aiempien tutkimusten pohjalta tiedetään, että kannabiksen käyttö ja tupakointi ovat yhteydessä korkeampaan riskiin sairastua psykoosiin. Päihteidenkäytön ja psykoosiin sairastumisen välistä ajallista yhteyttä ei olla kuitenkaan aiemmin kyetty tutkimaan vakuuttavasti, eikä huomioon ole otettu nuoruuden aikaisia psykoottisia kokemuksia. Inhalanttien käytön eli imppaamisen yhteydestä psykoosiriskiin ei ole julkaistu yhtään pitkittäistutkimusta.

Tutkimusaineisto koostui Pohjois-Suomen syntymäkohortista vuodelta 1986. Vuosina 2001–2002 järjestettyyn seurantatutkimukseen osallistui 7344 15–16- vuotiasta nuorta. Lopullisessa otoksessa (n=6542) huomioitiin henkilöt, jotka vastasivat kysymyksiin psykoottisista kokemuksista ja päihteidenkäytöstä.

Kannabiksen käyttö 5 kertaa tai enemmän, päivittäinen tupakointi 10 savuketta tai enemmän ja inhalanttien käyttö 2–4 kertaa tai enemmän olivat yhteydessä korkeampaan riskiin sairastua psykoosiin seurannan aikana sekoittavien tekijöiden huomioimisenkin jälkeen. Tutkittujen päihteiden käyttö kasvatti psykoosiin sairastumisen riskiä päihteen käyttömäärän mukaan. Lisäksi päivittäisen tupakoinnin aloittaminen 13-vuotiaana tai aiemmin oli yhteydessä korkeampaan psykoosiriskiin tupakoinnin myöhemmin aloittaneisiin verrattuna.

Tässä suuressa pitkittäisessä, yleisväestöön perustuvassa tutkimuksessa havaittiin, että toistuva kannabiksen käyttö, päivittäinen ja runsas tupakointi sekä toistuva inhalanttien käyttö teini-iässä olivat itsenäisesti yhteydessä kohonneeseen psykoosiriskiin, vaikka aiemmat psykoottiset kokemukset, muu päihdekäyttö, vanhempien psykoosisairaudet ja päihdeongelmat otettiin huomioon. Tulosten perusteella nuorten runsaan päihteidenkäytön ennaltaehkäisy on tärkeää ja sillä on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia nuorten mielenterveyteen.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2031-4
ISBN Print: 978-952-62-2030-7
Issue: 1482
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.