University of Oulu

Distributed compressed data gathering in wireless sensor networks

Saved in:
Author: Leinonen, Markus1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Communications Engineering
3Centre for Wireless Communications
4University of Oulu, Infotech Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526220451
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-10-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in Lapinsali (L3), Linnanmaa, on 12 October 2018, at 12 noon
Tutor: Professor Markku Juntti
Docent Marian Codreanu
Reviewer: Professor Bhaskar Rao
Associate Professor Marco Duarte
Opponent: Professor Mikael Skoglund
Description:

Abstract

Wireless sensor networks (WSNs) consisting of battery-powered sensors are increasingly deployed for a myriad of Internet of Things applications, e.g., environmental, industrial, and healthcare monitoring. Since wireless access is typically the main contributor to battery usage, minimizing communications is crucial to prolong network lifetime and improve user experience. The objective of this thesis is to develop and analyze energy-efficient distributed compressed data acquisition techniques for WSNs. The thesis proposes four approaches to conserve sensors’ energy by minimizing the amount of information each sensor has to transmit to meet given application requirements.

The first part addresses a cross-layer design to minimize the sensors’ sum transmit power via joint optimization of resource allocation and multi-path routing. A distributed consensus optimization based algorithm is proposed to solve the problem. The algorithm is shown to have superior convergence compared to several baselines.

The remaining parts deal with compressed sensing (CS) of sparse/compressible sources. The second part focuses on the distributed CS acquisition of spatially and temporally correlated sensor data streams. A CS algorithm based on sliding window and recursive decoding is developed. The method is shown to achieve higher reconstruction accuracy with fewer transmissions and less decoding delay and complexity compared to several baselines, and to progressively refine past estimates.

The last two approaches incorporate the quantization of CS measurements and focus on lossy source coding. The third part addresses the distributed quantized CS (QCS) acquisition of correlated sparse sources. A distortion-rate optimized variable-rate QCS method is proposed. The method is shown to achieve higher distortion-rate performance than the baselines and to enable a trade-off between compression performance and encoding complexity via the pre-quantization of measurements.

The fourth part investigates information-theoretic rate-distortion (RD) performance limits of single-sensor QCS. A lower bound to the best achievable compression — defined by the remote RD function (RDF) — is derived. A method to numerically approximate the remote RDF is proposed. The results compare practical QCS methods to the derived limits, and show a novel QCS method to approach the remote RDF.

see all

Tiivistelmä

Patterikäyttöisistä antureista koostuvat langattomat anturiverkot yleistyvät esineiden internetin myötä esim. ympäristö-, teollisuus-, ja terveydenhoitosovelluksissa. Koska langaton tiedonsiirto kuluttaa merkittävästi energiaa, kommunikoinnin minimointi on elintärkeää pidentämään verkon elinikää ja parantamaan käyttäjäkokemusta. Väitöskirjan tavoitteena on kehittää ja analysoida energiatehokkaita hajautettuja pakattuja datankeruumenetelmiä langattomiin anturiverkkoihin. Työssä ehdotetaan neljä lähestymistapaa, jotka säästävät anturien energiaa minimoimalla se tiedonsiirron määrä, mikä vaaditaan täyttämään sovelluksen asettamat kriteerit.

Väitöskirjan ensimmäinen osa tarkastelee protokollakerrosten yhteissuunnittelua, jossa minimoidaan anturien yhteislähetysteho optimoimalla resurssiallokaatio ja monitiereititys. Ratkaisuksi ehdotetaan konsensukseen perustuva hajautettu algoritmi. Tulokset osoittavat algoritmin suppenemisominaisuuksien olevan verrokkejaan paremmat.

Loppuosat keskittyvät harvojen lähteiden pakattuun havaintaan (compressed sensing, CS). Toinen osa keskittyy tila- ja aikatasossa korreloituneen anturidatan hajautettuun keräämiseen. Työssä kehitetään liukuvaan ikkunaan ja rekursiiviseen dekoodaukseen perustuva CS-algoritmi. Tulokset osoittavat menetelmän saavuttavan verrokkejaan korkeamman rekonstruktiotarkkuuden pienemmällä tiedonsiirrolla sekä dekoodausviiveellä ja -kompleksisuudella ja kykenevän asteittain parantamaan menneitä estimaatteja.

Työn viimeiset osat sisällyttävät järjestelmämalliin CS-mittausten kvantisoinnin keskittyen häviölliseen lähdekoodaukseen. Kolmas osa käsittelee hajautettua korreloitujen harvojen signaalien kvantisoitua CS-havaintaa (quantized CS, QCS). Työssä ehdotetaan särön ja muuttuvan koodinopeuden välisen suhteen optimoiva QCS-menetelmä. Menetelmällä osoitetaan olevan verrokkejaan parempi pakkaustehokkuus sekä kyky painottaa suorituskyvyn ja enkooderin kompleksisuuden välillä mittausten esikvantisointia käyttäen.

Neljäs osa tutkii informaatioteoreettisia, koodisuhde-särösuhteeseen perustuvia suorituskykyrajoja yhden anturin QCS-järjestelmässä. Parhaimmalle mahdolliselle pakkaustehokkuudelle johdetaan alaraja, sekä kehitetään menetelmä sen numeeriseen arviointiin. Tulokset vertaavat käytännön QCS-menetelmiä johdettuihin rajoihin, ja osoittavat ehdotetun QCS-menetelmän saavuttavan lähes optimaalinen suorituskyky.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2045-1
ISBN Print: 978-952-62-2044-4
Issue: 676
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.