University of Oulu

HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta ja stabiliteettitutkimus : yhdistelmien liikkuvuus ja ajovakaus

Saved in:
Author: Pirnes, Ville1; Tuutijärvi, Miro-Tommi1; Haataja, Mauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526221441
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-12-11
Description:

Tiivistelmä

Tämä raportti liittyy Oulun Yliopiston hankkeeseen HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus. Tässä raportissa on esitetty tutkimusyhdistelmien mittausjärjestelmät, sekä liikkuvuuteen ja ajovakauteen liittyvien mittausten tulokset. Mitatuista vetoaisavoimista on julkaistu erillinen raportti.

Tutkimuksessa kahteen ajoneuvoyhdistelmään asennetiin kattava ajodynamiikan mittausjärjestelmä. Kyseiset yhdistelmät olivat Ketosen Kuljetus Oy:n 104 tonnin kokonaismassan HCT-yhdistelmä ja P&A Trans Oy:n 84 tonnin kokonaismassan HCT-yhdistelmä. Ketosen Kuljetuksen HCT-yhdistelmä koostui 4-akselisesta puoliperävaunun vetoautosta, 4-akselisesta puoliperävaunusta ja 5-akselisesta varsinaisesta perävaunusta. P&A Transin HCT-yhdistelmä koostui 5-akselisesta kuorma-autosta ja 5-akselisesta varsinaisesta perävaunusta.

Yhdistelmien liikkuvuus oli riittävä yhdistelmien liikennöintiolosuhteissa. Hetkellistä, mutta voimakasta, luistoa esiintyi Ketosen Kuljetuksen 104 t HCT-yhdistelmässä liikkeellelähdöissä ja satunnaisesti Magneettimäessä yhdistelmän ollessa kuormattu. Kuormaamattomana ei yhdistelmässä havaittu luistoa. P&A Trans Oy:n 84 t HCT-yhdistelmässä luistoa havaittiin enimmäkseen yhdistelmän ollessa kuormaamaton. Tällöin hetkellistä, voimakasta luistoa esiintyi liikkeelle lähdöissä ja satunnaisesti maantienopeudessa. Kuormattuna hetkellistä luistoa esiintyi lähinnä metsäautoteillä liikkeellelähdöissä.

Ajovakautta maantiellä tarkasteltiin määrittämällä ajodynamiikan mittaussuureita ja niiden jakaumia, sekä liiketilan vahvistumista taajuustasossa. Jakaumista havaittiin, että Ketosen Kuljetuksen HCT-yhdistelmässä liiketilasuureet jakautuivat täysperävaunun osalta laajemmalle alueelle kuin P&A Transin HCT-yhdistelmässä. Liiketilasuureiden jakautumista tarkasteltiin myös määrittämällä 0,1 g ja 0,2 g sivuttaiskiihtyvyyden ylitysten lukumäärät ajettuun matkaan suhteutettuna. Ketosen Kuljetuksen HCT-yhdistelmässä 0,1 ja 0,2 g sivuttaiskiihtyvyydet esiintyivät suurimmassa osassa mittausjaksoista useammin kuin P&A Trans Oy:n HCT-yhdistelmässä.

Ajoneuvoyksiköiden taajuusvasteanalyysissä P&A Trans Oy:n HCT-yhdistelmän vahvistumiskertoimet olivat enimmäkseen pienemmät kuin Ketosen Kuljetuksen HCT-yhdistelmässä.

Tutkimuksessa suoritettiin suljetulla alueella väistö-, kiihdytys- ja jarrutuskokeita maalis- ja syyskuussa 2016. Suljetun alueen kokeissa käytettiin vertailuyhdistelmänä 76 tonnin kokonaismassan yhdistelmää, joka koostui 4-akselisesta varsinaisen perävaunun vetoautosta ja 5-akselisesta varsinaisesta perävaunusta. Vertailuyhdistelmän ajodynamiikkaa mitattiin myös päivittäisissä ajotehtävissä suljetun alueen kokeiden yhteydessä. Talvella tehtyjen väistökokeiden tulokset jäivät vajavaisiksi radan pinnan murtumisen vuoksi, jolloin ajokokeita voitiin suorittaa vain muutama toisto hitaalla nopeudella. Väistökokeissa tehtiin myös silmämääräinen havainto, että 104 t HCT-yhdistelmässä vetoauton takateli pyrkii menettämään pidon ensimmäisenä. Liikenneympyräajokokeessa yhdistelmässä havaittiin aliohjautumista. Jarrutuskokeessa 104-tonnin kokonaismassan HCT-yhdistelmän pysähtymismatkat olivat n. 10 % 76-tonnin yhdistelmää pidemmät.

Syyskuussa 2016 suoritetuista kaksoiskaistanvaihtokokeissa yhdistelmät suoriutuivat vakaasti. Pysty¬kiertymä¬kulmanopeuksista määritetyissä RA-arvoissa 104 t HCT-yhdistelmä oli vakain ja 84 t HCT-yhdistelmä ja 76 t yhdistelmä olivat yhtä vakaita. Sivuttaiskiihtyvyyksistä määritetyillä RA-arvoilla arvioiden vakain yhdistelmä oli 76 t yhdistelmä. 104 t HCT-yhdistelmä oli sivuttaiskiihtyvyyden RA-arvoilla toiseksi vakain ja 84 t HCT-yhdistelmä epävakain. Jarrutuskokeissa täysimittaista jarrutusta ei voitu suorittaa 104 t HCT-yhdistelmällä kuorman liikkumisen vuoksi. Varotoimenpiteenä kokeissa ei suoritettu muilla yhdistelmillä täysjarrutusta, jottei kuorman liikkumista pääse tapahtumaan. P&A Transin HCT-yhdistelmällä saavutettiin tällöinkin 0,53 g keskimääräinen hidastuvuus. Yhdistelmien jarrutusstabiliteetissa ei havaittu ongelmia, toisin sanoen yhdistelmät pysyivät suorassa jarrutuskokeissa.

see all

Series: Raportti / Oulun yliopisto, konetekniikka
ISSN: 2342-2599
ISSN-L: 2342-2599
ISBN: 978-952-62-2144-1
ISBN Print: 978-952-62-2143-4
Issue: 5
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.