University of Oulu

HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta ja stabiliteettitutkimus : vetoaisavoimamittaukset

Saved in:
Author: Pirnes, Ville1; Haataja, Mauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526221465
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-12-11
Description:

Tiivistelmä

Tämä raportti liittyy Oulun Yliopiston hankkeeseen HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus. Tutkimuksen osana on tutkittu ajoneuvoyhdistelmien perävaunujen vetoaisoihin kohdistuvia voimia. Vetoaisavoimia on mitattu Ketosen Kuljetuksen 104 tonnin, P&A Trans Oy:n 84 tonnin, Kuljetusliike O Malinen Oy:n 84 tonnin ja 76 tonnin kokonaismassan yhdistelmistä. Yhdistelmät ovat HCT-ajoneuvoyhdistelmiä lukuun ottamatta Malisen 76 tonnin kokonaismassan yhdistelmää, joka on tavanomainen 9-akselinen täysperävaunuyhdistelmä. 84 tonnin yhdistelmät ovat 10-akselisia täysperävaunuyhdistelmiä ja 104 tonnin 13-akselinen vetoauton, puoliperävaunun ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä. Vetoaisavoimia on mitattu vetoaisoihin asennetuilla venymäliuskoilla.

Mitatut vetoaisavoimat on jaettu jälkikäsittelyssä digitaalisilla suodattimilla alle 0,5 Hz taajuiseen staattiseen osaan ja 0,5–10 Hz dynaamiseen osaan. Staattiset voimat ovat ajettavasta tietyypistä riippuvaisia. Dynaamiset voimat ovat suurimmillaan ajettaessa maantiellä. Yhdistelmistä mitattiin satunnaisesti jopa yli 100 kN suuruisia yksittäisiä dynaamisia voimia. Tuloksissa puristus on negatiivinen voima ja veto positiivinen voima. Kuljetusliike O Malisen 84 t HCT-yhdistelmän matalataajuiset (alle 0,5 Hz) aisavoimat valta- ja kantateillä olivat karkeasti arvioiden pääasiassa välillä -4–16 kN (minimi -21 kN, maksimi 57 kN), muilla yleisillä teillä -4–18 kN (minimi -55 kN, maksimi 91 kN), 21 km matkalla sorateitä -4–20 kN (minimi -19 kN, maksimi 50 kN) ja metsäautoteillä -4–20 kN (minimi -54 kN, maksimi 50 kN).

Kuljetusliike O Malisen 76 tonnin täysperävaunuyhdistelmästä mitatut matalataajuiset voimat valta- ja kantateillä olivat karkeasti arvioiden pääasiassa välillä -2–14 kN (minimi -55 kN, maksimi 76 kN), muilla yleisillä teillä -4–16 kN (minimi -51 kN, maksimi 69 kN), sorateillä -4–18 kN (minimi -45 kN, maksimi 71 kN) ja metsäautoteillä -4–20 kN (minimi -47 kN, maksimi 46 kN). Kun 84 t yhdistelmän tuloksissa otetaan huomioon ainoastaan suoraan ajettaessa mitatut vetoaisavoimat, lähentyvät tulokset 76 t yhdistelmän tuloksia. Tällöinkin HCT-yhdistelmän vetoaisavoimat ovat jakautuneet laajemmalle alueelle kuin 76 t yhdistelmässä.

Kuljetusliike O Malisen yhdistelmien 0,5–10 Hz taajuiset aisavoimat olivat pääosin -8 ja 8 kN välillä molemmissa yhdistelmissä kaikilla tietyypeillä. Minimiarvot (puristusvoima) korkeataajuisissa voimissa olivat molemmissa yhdistelmissä lähellä toisiaan, suurin mitattu puristus oli molemmissa yhdistelmissä -98 kN. Suurin korkeataajuinen vetovoima oli 84 t yhdistelmässä suurempi kuin 76 t yhdistelmässä.

P&A Trans Oy:n HCT-yhdistelmässä alle 0,5 Hz pituussuuntaiset aisavoimat valtatieolosuhteissa marras-joulukuussa 2016 olivat karkeasti arvioiden pääasiassa välillä -2–16 kN (minimi -18 kN, maksimi 57 kN), ja tammikuussa 2017 välillä -6–16 kN (minimi -36 kN, maksimi 53 kN). Metsäautoteillä matalataajuiset voimat marrasjoulukuussa 2016 olivat karkeasti arvioiden pääasiassa välillä -2–22 kN (minimi -34 kN, maksimi 51 kN), ja tammikuussa 2017 välillä -4–20 kN (minimi -44 kN, maksimi 65 kN). Korkeataajuiset (0,5–10 Hz) voimat valtatieolosuhteissa marras-joulukuussa 2016 olivat pääasiassa välillä -6–4 kN (minimi -112 kN, maksimi 128 kN) ja tammikuussa 2017 -8–6 kN (minimi -127 kN, maksimi 126 kN). Metsäautoteillä vastaavat lukemat olivat molemmilla ajanjaksoilla -8–8 kN (minimi -101 kN, maksimi 97 kN).

Ketosen Kuljetuksen HCT-yhdistelmän matalataajuiset voimat kesäkuukausina 2016 olivat pääasiassa välillä -2–14 kN (minimi -24 kN, maksimi 51 kN) ja talvikuukausina 2017 -4–18 kN (minimi -62 kN, maksimi 42 kN). Dynaamiset voimat ovat kesäkuukausina 2016 pääasiassa olleet -6–6 kN välillä (minimi -123 kN, maksimi 94 kN) ja talvikuukausina 2017 -8–8 kN (minimi -85 kN, maksimi 170 kN). Ketosen Kuljetuksen HCT-yhdistelmässä oli lisäksi havaittavissa muita tutkittuja yhdistelmiä enemmän puristusvoimia.

Korkeampitaajuisissa voimissa yhdistelmien välillä ei havaittu merkittäviä eroja. Matalataajuisissa, yhdistelmän kiihdytyksissä ja hidastuksissa ilmenevissä voimissa oli jonkin verran eroja. HCT-yhdistelmissä matalataajuiset voimat olivat jonkin verran tavanomaista yhdistelmää suuremmat. Lisäksi Ketosen Kuljetuksen 104 t HCT-yhdistelmässä esiintyi alle 0,5 Hz taajuisia puristusvoimia muita yhdistelmiä enemmän.

see all

Series: Raportti / Oulun yliopisto, konetekniikka
ISSN: 2342-2599
ISSN-L: 2342-2599
ISBN: 978-952-62-2146-5
ISBN Print: 978-952-62-2145-8
Issue: 6
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.