University of Oulu

User-centric product and service development in a multi-context living lab environment : case OULLabs and PATIO

Saved in:
Author: Haukipuro, Lotta1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business, Marketing
3University of Oulu, Center for Ubiquitous Computing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526221588
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-01-08
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 18 January 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Jari Salo
Doctor Leena Arhippainen
Professor Timo Ojala
Reviewer: Professor Anna Ståhlbröst
Associate Professor Mika Westerlund
Opponent: Professor Marko Torkkeli
Description:

Abstract

The purpose of this thesis is to increase understanding and provide new knowledge on the applicability and value of the living lab approach in user-centric product and service development in public and private sector. Research has been carried out within the authentic living lab environment of the Oulu Urban Living Labs (OULLabs) and the PATIO user community and user involvement tool in 2011–2018. Empirical evidence is gathered from qualitative living lab case studies conducted in multiple contexts: public service development, commercial product and service development, business accelerating, innovation instruments, public procurement and urban planning. The primary source of information are the 70 in-depth interviews with the customer companies and organizations.

Both general and context-specific value of the living lab approach for public and private sector customers are identified. The living lab approach provides an effortless process for user-centric development. Knowledge and practice of user involvement are transferred into customers. The living lab approach supports the development of usable and desirable products and services. The diverse context-specific value of the living lab approach includes, e.g., information for the development and decision making, learning and knowledge, new customer and end-user contacts, increased efficiency, improvement of organizational culture and communication, enhanced quality of products and services, gaining visibility, involvement of citizens and increased productivity. PATIO is perceived as a fast, easy and efficient digital tool to involve users regardless time and location in a living lab environment.

The main contribution of the thesis is the new knowledge of less researched long-term and partly novel living lab studies in a remarkable breadth. The findings of the thesis support the adoption of the living lab approach as a natural and continuous practice in a variety of product and service development activities, especially in local innovation ecosystems but also in international environments.

see all

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja tuottaa uutta tietoa living lab -toimintatavan soveltuvuudesta ja arvosta yritysten ja julkisen sektorin tuote- ja palvelukehityksessä. Tutkimus on toteutettu autenttisessa Oulu Urban Living Labs (OULLabs)- ja PATIO living lab -ympäristössä vuosina 2011‒2018. Tutkimuksen empiiriset todisteet perustuvat laadulliseen tapaustutkimukseen, jossa living lab -menetelmiä ja -työkaluja on hyödynnetty eri konteksteissa: julkisten palvelujen kehittäminen, kaupallisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, yrityskiihdyttämö, innovaatioinstrumentit, julkiset hankinnat ja kaupunkisuunnittelu. Tutkimuksen pääaineisto koostuu 70:stä yritysten ja muiden sidosryhmien edustajien haastattelusta.

Tutkimuksessa on tunnistettu sekä yleisiä että kontekstisidonnaisia living lab -toiminnan hyötyjä julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. Living lab -toimintatapa tarjoaa vaivattoman prosessin käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen sekä lisää uutta tietoa ja uusia käytäntöjä käyttäjien osallistamisesta. Living lab -toimintatapa tukee käytettävien ja haluttujen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Living labin monet kontekstisidonnaiset hyödyt ovat esimerkiksi informaatio tuote- ja palvelukehityksen ja päätöksenteon tueksi, tiedon ja oppimisen lisääntyminen, prosessien tehostaminen, uudet asiakas- ja loppukäyttäjäkontaktit, tuottavuuden lisääntyminen ja taloudelliset hyödyt, organisaatiokulttuurin ja kommunikaation parantaminen, tuotteiden ja palveluiden parempi laatu, näkyvyyden lisääminen sekä kuntalaisosallistaminen. Digitaalinen käyttäjäyhteisö ja käyttäjien osallistamistyökalu PATIO on nopea, helppo ja tehokas tapa aktivoida käyttäjiä tuote- ja palvelukehitykseen living lab -ympäristössä.

Tutkimus tuo uutta tietoa vähän tutkituista pitkän aikavälin living lab -toiminnan tuomista hyödyistä ja uudenlaisista living lab -tutkimuksista merkittävässä laajuudessa. Tulokset tukevat living lab -toiminnan omaksumista luonnolliseksi ja jatkuvaksi osaksi tuotteiden ja palveluiden kehittämistoimintoja paikallisissa innovaatioekosysteemeissä, mutta myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Haukipuro, L., Väinämö, S., Arhippainen, L., & Ojala, T. (2018). Case study on new business development with an eHealth accelerator: Extending accelerator model with the living lab element. Manuscript in preparation.

  2. Haukipuro, L., Väinämö, S., & Hyrkäs, P. (2018). Innovation Instruments to Co-Create Needs-Based Solutions in a Living Lab. Technology Innovation Management Review, 8(5), 22–35. https://doi.org/10.22215/timreview/1156

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Haukipuro, L., Väinämö, S., & Torvinen, H. (2016). End-user involvement enhancing innovativeness in public procurement. Evidence from a healthcare procurement. Journal of Innovation Management, 4(4), 98–121.

  4. Haukipuro, L., Pakanen, M., & Väinämö, S. (2016). Online user community for efficient citizen participation. Proceedings of the 20th International Academic Mindtrek Conference (AcademicMindtrek '16) (pp. 78–85). ACM, New York, NY, USA. https://dx.doi.org/10.1145/2994310.2994341

  5. Haukipuro, L., Väinämö, S., & Arhippainen, L. (2014). Citizen and employee involvement in public service development through user-driven methods. International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE) (pp. 1–9). Bergamo, Italy,. https://doi.org/10.1109/ICE.2014.6871609

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-2158-8
ISBN Print: 978-952-62-2157-1
Issue: 105
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.